İçindekiler 2022


sayı: 313 ocak 2022

YIL: 27 SAYI: 313 OCAK 2022 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………………..…YAZAR ……………………….TÜRÜ

Türkçe Şurası'nda Dilimizin Sorunları Ele Alındı …………………Mustafa Ekici …………………Haber

Samsun'un Yeni Meyvesi: Aronya …………………………………Bahattin Kurnaz ………………Türkiye'den Haber

Sosyal Medya Salgını Linç Kültürü Haline Çeldi …………………Şenol Öztürk ………………….Haber

Erdemli "Akdeniz Çocuk Festivali" Örnek Oldu …………………..Hakan Çelik …………………..Haber

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri Kongresi ……………..Derya Ölmez …………………Kongre

Nice Olur Şeydâ Gönül ………………………………………………Sun'ullah Gaybi Hz ………….İlahi

Kalkınmamız: Eğitimli, Şuurlu ve Üretici Olmamıza Bağlıdır ……İsmail Hakkı Küpçü ………….Makale

TÜBİTAK'tan Akademik Becerilere Proje Desteği ………………..Cumali Temiz ………………..Haber

Anadolu'nun Savaşçı Kadınları; Amazonlar ……………………….Dürüye Toker ………………..Arkeoloji

Küresel Strateji Kartları Yeniden Karılıyor …………………………Mustafa Karagöz ……………Haber

Anadolu'nun Kayıp Köyleri!.. ……………………………………......Üzeyir Dalkıran ……………...Haber

Gönül Dünyamızı Eğiten, Evliyalar ve Hacı Bektas-ı Veli Hz. …..Ali Temiz ………………………Konferans

Samsun İçin 55 Tarımsal Hedef!.. ………………………………….Hasan Yüksel ………………..Haber

Ülküm Eğitim Binlerce Gence Kol/Kanat Gerdi ……………………Bayram Şimşek ……………..Haber

Toroslar'da Kadına Şiddete Karşı Turuncu Kurdele ……………...Zekiye Banu Tekeli ………….Haber

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş İle Röportaj ..Mehmet Aksoy ……………Röportaj

Milli Mücadele Kahramanı Şehit Makbule Hanım …………………Mustafa Köse ……………….Makale

İstanbul'daki Tarihi Surlar Dijitale Aktarıldı ………………………...Mehmet Ali Altuncu …………Haber

Tarihi ve Kültürüyle İlbeyli Aşireti …………………………………...Kadir Pürlü …………………..Makale

Sarı Çizgileri Görmezden Gelemeyiz!.. …………………………….Alaattin Durgut ………………Haber

Kıbrıs'ın Dünü, Bugünü ve Yarını... ………………………………..Ercan Doğan …………………Sempozyum

Ülkemizin Gücünü Sanatın Gücüyle Göstereceğiz ……………….Ahmet Metin …………………Haber

Battalgazi Belediyesinden En Anlamlı Etkinlik …………………....Murat Çolak ………………….Haber

Anladım!.. ……………………………………………………………..Ahmet Taştan ………………..Şiir

 

sayı: 314 subat 2022

YIL: 27 SAYI: 314 ŞUBAT 2022 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………………..…YAZAR ……………………….TÜRÜ

İstanbul'da Mutlu Şehir Sinop Rüzgârı Esti!.. ……………………..Hamdi Gökçen ……………….Haber

İyi ki İnsanlığın Bir Mevlâna'sı Var …………………………………Bahattin Kurnaz ……………..Türkiye'den Haber

Mersinliler 3 Ocak Zafer Yürüyüşünde Tek Yürek Oldu …………Nazlı Genç …………………..Haber

Osmaniye'nin Kurtuluşunun 100. Yılı Sempozyumu …………….Şenol Öztürk …………………Sempozyum

Önemli Şahsiyetlerle Yönümüzü Buluyoruz!.. …………………....Mustafa Ekici …………………Haber

Bilenlere Selam Olsun!.. …………………………………………….Yunus Emre Hz ……………..İlahi

Körtik Tepe Antik Kenti ……………………………………………..Dürüye Toker …………………Arkeoloji

Araştırma Üniversitesi Etiketi Kazanan Üniversiteler... ………….Bayram Şimşek ……………..Haber

Ahilik, Yaşama Edebini İnşa Etmiştir!.. …………………………….Ali Temiz ……………………..Sempozyum

Medeniyetler Buluşmasının Merkezi Antakya/Hatay Örneği ……Ercan Doğan …………………Haber

Tüm Çalışanların Emeklerinin Karşılığı Verilsin ………………….Mustafa Karagöz …………….Haber

Tarihi Mirasımız Şaheser Malabadi Köprüsü ……………………..Hasan Yüksel ………………..Araştırma

Kehribar, Usta Ellerde Hayat Buluyor ……………………………..Hakan Çelik …………………..Söyleşi

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık İle Röportaj ………Mehmet Aksoy ……………….Röportaj

YTB ve Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi İş Birliği ……………….İrfan Kaycı ……………………Haber

Önkuzu Proje Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buldu …………Derya Ölmez …………………Haber

Yenilenebilir Enerjiyle Tertemiz Bir Gölbaşı!.. …………………….Ahmet Metin …………………Haber

Kıbrıs Şehitlerimizi ve Nihat İlhan'ı Saygıyla Anıyoruz!. …………Cumali Temiz ………………..Panel

Ünlü Kırgız Yönetmen Bolot Şamşiyev Anıldı …………………….Vügar Novruzoğlu …………..Haber

Türklüğün Anadolu'daki Mührü; Ahlat Selçuklu Mezarlığı ………Osman Karaçıkay ……………Haber

Kızılderililer Misafir Ettiklerinin Soykırımına Uğradılar …………..Atila Şimşek ………………….Makale

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Sempozyumu ………………………Üzeyir Dalkıran ………………Haber

Sakın Yese Kapılma!.. ………………………………………………Mehmet Akif Ersoy ………….Şiir

 

sayı: 315 Mart 2022

YIL: 27 SAYI: 315 MART 2022 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

 

KONU………………………………………………………………..…YAZAR ……………………….TÜRÜ

Bir Ünite Kan, Üç Can ……………………………………………….Bahattin Kurnaz ……………..Türkiye'den Haber

Öğretmenlikte Deneyim Çok Önemlidir... …………………………Hasan Yüksel ………………..Haber

Gazeteci, Yazar Ve Seyyah Abdürreşid İbrahim Anıldı ………….Bayram Şimşek ……………..Haber

Türkiye Ukrayna İlişkileri Geçmişe Dayanıyor ……………………Mustafa Karagöz …………….Haber

Şikâyet Kültüründen Sorumluluk Kültürüne ………………………Hakan Çelik …………………..Haber

Bilgi Birikimini Aktarmada Yeni Bir Disiplin Anlayışı ……………..Ali Temiz ……………………..Haber

Olanlar Gelsün Berü... ………………………………………………Sümbül Sinan Hz ……………İlahi

Vefalının 70. Yılında Şair Elmas Yıldırım Elazığ'da Anıldı ………Mehmet Ali Altuncu …………Haber

Dört İmparatorluğa Başkentlik Yapan İznik Antik Kenti ………….Dürüye Toker ………………..Arkeoloji

Toroslar'da Spor Bir Yaşam Biçimi Haline Geldi …………………Zekiye Banu Tekeli ………….Haber

Sosyal Medya İle Gönülleri İnşa Edelim!.. ………………………...Bedrettin Keleştimur ………..Makale

Bağımsızlığın 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu …..Sema Sezgin ……………......Sempozyum

Anadolu Uygarlıklarının Özellikleri Ve Medeniyete Katkıları ……Ahmet Metin …………………Araştırma

Geleceğimiz Olan Gençlerimizi Önemsiyoruz ……………………Şenol Öztürk …………………Haber

Serhat Şehri, Aşıklar Diyarı Kars Anılarım... ……………………...Miraç Morçöl …………………Gezi

Türk Edebiyatı Vakfı'ndan Üstün Hizmet Ödülleri ………………..Cumali Temiz ………………..Haber

M. Akif Ersoy'un Torunu Yazar Selma Argon Ersoy İle Röportaj ..Mehmet Aksoy ……………….Röportaj

Talas'ta "Bir Kazanda Üç Kepçe" Yemek Zenginliği ……………..Ercan Doğan …………………Haber

Ünlü Nogay Ressam Zarınanbetov'un "Altın Atlı" Sergisi ……….Vügar Novruzoğlu …………..Haber

Etimesgut Heyeti KKTC'de C.başkanı ve Başbakan İle Görüştü..İrfan Kaycı …………………..Haber

Dünyanın İlk Metaverse Kenti; Harput …………………………….Etem Yalın ……………………Haber

Umut Ya Da Perdeyi Aralayabilmek!.. …………………………….Prof Dr Bülent Yılmaz ……….Makale

Danaeva, Türk .Milli Değerlerini Okul Duvarlarına Resmediyor ..Osman Karaçıkay …………..Haber

Alemdar Mustafa Paşa Çeşmesi …………………………………..Alaattin Durgut ……………….Araştırma

Bilene Sorun... ……………………………………………………….Emin Can ……………………..Şiir

 

sayı: 316 Nisan 2022

YIL: 27 SAYI: 316 NİSAN 2022 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

 

Osmaniye Yer Fıstığında Karşılaşılan Sorunlar Çözülecek ……..Şenol Öztürk ………………...Haber

Mevlânâ Müzesi Birinci Oldu ………………………………………..Bahattin Kurnaz …………….Türkiye'den Haber

Bursa'da İnsani Üretim Modelleri Masaya Yatırıldı ………………Ali Temiz ……………………..Haber

ITC Türkiye Temsilciliğine Mehmet Kutluhan Yayçılı Getirildi …Hasan Yüksel …………………Haber

Nice Olur Hâlin Ey Gâfil? ……………………………………………Aziz Mahmut Hüdai Hz ……..İlahi

Gençler Kök Değerleriyle Buluşarak İnisiyatif Almalı …………….Derya Ölmez …………………Haber

Erdemli'de Asırlık Yürüyüşü Devam Ettirdiler …………………….Hakan Çelik ………………….Haber

Kastabala Hierapolis Antik Kenti ……………………………………Dürüye Toker ………………..Arkeoloji

Geçmişten Günümüze Taşeli Halk Kültürü ………………………..Halit Aksungur ……………….Makale

Ali Şîr Nevâyî İle Dil Bahçemizde Güller Açtı!.. …………………..Prof Dr Ahat Üstüner ……….Makale

Doğumun, Kudretin ve Sevginin Simgesi Çınar Ağacı …………..Alaattin Durgut ………………Araştırma

Turizmde 2021 Yılı Hedeflerinin Üstüne Çıktık …………………..Mehmet Ali Altuncu ………….Haber

Kariyer Günleri Öğrencilerin Donanımlarını Arttırıyor ……………Yılmaz Kus …………………..Haber

Özümüzle, Sözümüzle, Gönlümüzle Âşıklık Geleneği …………..Ercan Doğan …………………Haber

İzcilik Kulübü Öğrencileri Başkan Güder 'i Ziyaret Etti …………...Mustafa Karagöz …………...Haber

Mersin'in İlk ve Tek Kar Festivali Coşkuyla Kutlandı …………….Nazlı Genç ……………………Haber

Türk PDR Derneği Genel Başkanı Oğuz Özat İle Röportaj ……..Mehmet Aksoy ………………Röportaj

Olgunlaşma Enstitüsü, İnsanlığın Medeniyet İzlerini Yansıttı …..Bayram Şimşek ………………Haber

Türk Dünyası'nın Büyük Aydını Ahmet Baytursınulu Anıldı ……..Vügar Novruzoğlu …………..Haber

Gençlerden Ankara İçin Proje Önerileri ……………………………İrfan Kaycı ……………………Haber

Akdeniz Belediyesi Bağımlılıkla Mücadele Ediyor ……………….Ahmet Metin ………………….Haber

Osmaniye Yeni Halk Kütüphanelerine Kavuşuyor ……………….Yener Karadeniz …………….Haber

Dünya Türk Genci Emre'nin Peşinde! ……………………………..Osman Karaçıkay ……………Haber

Dostlar Beni Hatırlasın!.. …………………………………………….Aşık Veysel Şatıroğlu ……….Şiir


 

sayı: 317 Mayıs 2022

YIL: 27 SAYI: 317 MAYIS 2022 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

 

KONU………………………………………………………………..…YAZAR ……………………….TÜRÜ

Okudukça Ne Kadar Cahil Olduğumu Anlıyorum!.. ………………Esmer Cebe ………………….Haber

Tarımda Yerinde Üretim Desteklenmeli ……………………………Bahattin Kurnaz …………….Türkiye'den Haber

Öğrencilerinin Yüreklerini Sevgiyle Isıtıyor ………………………..Bayram Şimşek ……………..Haber

Türk Dünyası Kültür Başkentliği Bursa'ya Çak Yakıştı …………..Vügar Novruzoğlu …………..Haber

Küresel İklimin Su Kaynaklarımıza Etkileri ………………………..Hamdi Gökçen ……………….Haber

Hikmete Açtım Canını Kulağını …………………………………….Muhlisoğlu Paşa Hz …………İlahi

Atatürk, Bağımsızlık Savaşı'nın İlk Ateş Emrini Adana'da Verdi ..Dr Süleyman Hatipoğlu ……Makale

İnsanlığın Varoluş Sürecinde Gönül Medeniyetinin Yeri ………..Ahmet Metin ………………….Haber

Binlerce Yıllık Yerleşim Yeri İkiztepe ………………………………Dürüye Toker ………………..Arkeoloji

Demiryollarının Fedakâr Çalışanları Makinistler ………………….Alaattin Durgut ………………Makale

Ahal Teke Atlı Spor Kulübü Engel Atlama Yarışmaları Yapıldı ….Cumali Temiz ……………….Haber

Horasan'dan Anadolu'ya ve Balkanlara Kurucu Veliler …………..Mehmet Ali Altuncu …………Haber

ABB İle USICEF'ten Erken Çocukluk Eğitimi ……………………..Mustafa Karagöz …………….Haber

Turkovac Aşısı ve Omicron Varyantı Çalışmaları ………………..Hakan Çelik …………………..Konferans

Ahlak Üzerine Kurulu Bir Sendikacılık!.. …………………………..Hasan Yüksel ………………...Haber

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım İle Röportaj ..Mehmet Aksoy ……………….Röportaj

Gönülden Hizmet Üretiyor, Gönüller Kazınıyor …………………..Zekiye Banu Tekeli ………….Haber

TTB Kültür ve Sanatta Öncülüğe Devam Ediyor …………………Şenol Öztürk …………………Haber

Elazığ Musiki Konservatuvarı Derneği'nin 50. Sanat Yılı Gecesi ..Bedrettin Keleştimur ………..Haber

Pandemi (Covid-19) Sürecinde Sağlıklı Olmak …………………..Prof Dr Cengiz Arslan ……….Makale

Uykucu Kedi Sınıfın Maskotu Oldu ………………………………..Ercan Doğan …………………Haber

Çanakkale Zaferi Kurtuluş Savaşımızın Önsözüdür ……………..Ali Temiz ……………………..Haber

Dikeni Dikerdik Gülün İçine …………………………………………Muharrem Kılıç ……………...Şiir


 

sayı: 318 Haziran 2022

YIL: 27 SAYI: 318 HAZİRAN 2022 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

 

KONU………………………………………………………………..…YAZAR ……………………….TÜRÜ

Mutlu Şehir Sinop'un Tarihi Zenginlikleri ve Doğal Güzellikleri ….Hasan Bölük …………………Makale

Hacı Bayram Veli'nin Yaşamı Müzede Anlatılacak ……………….Bahattin Kurnaz ……………..Türkiye'den Haber

Ali Şir Nevâyi'nin Kültür Tarihimizdeki Yeri ………………………..Prof Dr Vahit Türk …………..Makale

Kastabala Antik Kenti 2022 Yılı Kazı Çalışmaları Sürüyor ………Mustafa Karagöz ……………Arkeoloji

Başkan Yılmaz: "Yerli Üretime Katkı Sağlıyoruz" …………………Nazlı Genç …………………..Haber

Ben Bu Cihanı Neylerem!.. …………………………………………İbrahim Hakkı Hz. ……………İlahi

Anadolu Köyleri İçi Boşalmış Yaşlı Çınar Ağacına Döndü ……...Şenol Öztürk …………………Haber

Söğüt'ten Sarıçam'a Gönül Köprüsü Kuruldu …………………….Yusuf Delikoca ………………Yörük Şöleni

Roma'nın İlk Metropol Kentlerinden Nicomedia …………………Dürüye Toker …………………Arkeoloji

Ahlak; Dinlerin Özünü Oluşturur …………………………………...Ali Temiz ……………………..Konferans

Kardeşliği Pekiştiren En Büyük Etken Spordur …………………..Bayram Şimşek ………………Haber

Gazetecilik; Halkın Düşünce Seviyesini Yükseltmektir ………….Ahmet Metin ………………….Haber

Elazığ Şehir Kültürü Yozlaşmadan Yaşatılmalı …………………..Cumali Temiz ………………..Haber

Trakya Üniversiteler Birliği'nden Sosyal Sorumluluk Çalıştayı ….Yılmaz Kus …………………..Çalıştay

Gençlerbirliği'nden Başkan Bölük'e İmzalı Forma ……………….Alaattin Durgut ……………….Haber

Kendini Keşfetmenin ve Sanatın Yaşı Yoktur!.. …………………..Hamdi Gökçen ………………Haber

Prof. Dr. Selim Kutlu İle Röportaj ………………………………….Mehmet Aksoy ……………….Röportaj

Alanya'da Tropikal Meyveler Üretim Serası ……………………....Ercan Doğan …………………Haber

İnanç: "Hayatın Temel Değeri Samimiyettir" ………………………Bedrettin Keleştimur ………..Haber

İstanbul Medipol Üni. Kalite ve Akreditasyona Önem Veriyor …..Muhammet Ali Altuncu ……..Haber

Türk Büro-Sen Sadece Ücret Sendikacılığı Yapmıyor …………..Hasan Yüksel ………………..Haber

Örnek Bir Doğa Tutkusu!.. Ters Lalelerin İzinde Bir Yaşam …….Hakan Çelik ………………….Haber

Hedef; Güçlü Samsun, Güçlü Türkiye ……………………………..Hasan Torun …………………Haber

Milli Mücadele Kahramanı Kastamonulu Şerife Bacı …………….Mustafa Köse ………………..Makale

Aşıklar Aşkını Gözyaşlarıyla Sular …………………………………M. Faik Güngör ………………Şiir


 

sayı: 319 Temmuz 2022

YIL: 27 SAYI: 319 TEMMUZ 2022 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

 

KONU………………………………………………………………..…YAZAR ……………………….TÜRÜ

OKÜ'den Habercilikte İlkeler ve Yeni Yönelimler Paneli …………Şenol Öztürk ………………..Haber

İstanbul Sahillerine Tsunami Uyarısı! ……………………………..Bahattin Kurnaz ………………Türkiye'den Haber

Türkiye Kamu-Sen'de Vatan Sevdası ve Hizmet Aşkı …………..Bayram Şimşek ………………Haber

Göbeklitepe Örenyeri ve GAP Vadisi Mesire Yeri ………………..Osman Karaçıkay ……………Haber

Sinop Deniz Turizminden Umutlu ………………………………….Hamdi Gökçen ……………….Haber

Ömrümüz Bir Tez Pazara Benzer ………………………………….Kaygusuz Abdal Hz …………İlahi

Süleyman Çelebi Hazretleri Memleketi Bursa'da Anıldı …………İrfan Kaycı ……………………Gönül Sultanları

Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor!... ………………………..Ali Doğan ……………………..Haber

Karatepe Aslantaş Antik Kenti ve Müzesi …………………………Dürüye Toker …………………Arkeoloji

Mersinli Öğrenciler Bağımsızlığı Resmetti!.. ………………………Cumali Temiz ………………..Haber

Çağımızın Hastalığı Dijital Obezite …………………………………Prof Dr Acar Baltaş …………Makale

Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri Sempozyumu Yapıldı ……………Muhammet Ali Altuncu ……..Sempozyum

Tabiat Hep Birlikte Daha Güzel!.. …………………………………..Ali Temiz ……………………..Haber

UNESCO Milli Komisyonları Bursa'da Toplandı ………………….Vügar Novruzoğlu ……………Haber

Erdemli Türkmen Şöleninde Yörükler Hasret Giderdi ……………Hakan Çelik ………………….Haber

Orman Mühendisi Mustafa Yalçın İle Röportaj ……………………Mehmet Aksoy ………………Röportaj

Yeşil Meslekler Sürdürülebilir Gelecek Fuarı ……………………..Zekiye Banu Tekeli …………Haber

Mut Karacaoğlan Kayısı Festivali Görkemli Geçti ………………..Ercan Doğan …………………Haber

Muhteşem Maziden İhtişamlı Bir Geleceğe!.. …………………….Enes Demir …………………..Haber

Fırat Kalkınma Ajansı'ndan "İste Kadın Çalıştayları" …………….Ahmet Metin …………………Haber

Türk Ocakları Gençlerin Ön Ayak Olmasıyla Kuruldu ……………Hasan Yüksel ……………….Haber

Diyarbakır Türkmenleri Tarih, Kültür, Hasat Şöleni ………………Mustafa Karagöz ……………Haber

Su İle Gelen Hayat!.. ………………………………………………...Alaattin Durgut ………………Araştırma

Yolcu …………………………………………………………………..Neşet Ertaş ………………….Şiir

 

sayı: 320 Ağustos 2022

YIL: 27 SAYI: 320 AĞUSTOS 2022 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

 

Zorkun Yayla Yoluna Sıcak Asfalt Kaplama ………………………Şenol Öztürk …………………Haber

Bebek Kütüphanesi'nin "Kitap Kurtları" ……………………………Bahattin Kurnaz ……………..Türkiye'den Haber

Üreten Toroslar'ın Çalışmaları Meyvelerini Veriyor!.. ……………Nazlı Genç ……………………Haber

Muhtar Şahanov'un 80. Yılı Ankara'da Kutlandı ………………….Vügar Novruzoğlu …………...Haber

Mustafa Taş: "Sinop'a Bir Altın Kemer Borcum Olsun" ………….Hamdi Gökçen ……………….Haber

Sen Gel Yar'ı Gözle ………………………………………………....Eşrefoğlu Rumi Hz …………..İlahi

Organ İsimleriyle Kurulmuş Deyimler... ……………………………Ali Temiz ……………………..Söyleşi

UAESEB, Türk Dünyası İdealinin Vücut Bulmuş Halidir …………Cumali Temiz ………………..Haber

Tarihte Bitinya Krallığı ………………………………………………Dürüye Toker …………………Arkeoloji

Manas Şiir Günleri ve Türkiye/Azerbaycan Kardeşliği …………..Bedrettin Keleştimur ………...Haber

Korkut Ata'dan Türk Gençliğine Öğütler!.. …………………………Fatma Ablay ………………...Kongre

Türkiye'nin Gökyüzündeki Gururu "Türk Yıldızları" ……………….Osman Karaçıkay …………..Haber

Abdal Musa Hazretleri Elmalı 'da Etkinliklerle Anıldı …………….Üzeyir Dalkıran ………………Gönül Sultanları

Eğitim ve Araştırmada Nitelik Çok Önemlidir!.. …………………..Bayram Şimşek ………………Haber

Göbeklitepe'de Sibirya Kökenli Aletlerin Sırrı …………………….İrfan Kaycı ……………………Haber

Milli Arıcılık Platformu Başkanı Yasin Köycü İle Röportaj …….....Mehmet Aksoy ………………Röportaj

Gıda Darlığına Karşı Yerel Üretim ve Gıda İsrafını Önleme ……Ahmet Karakaya …………….Haber

Eskişehir Kutadgu Bilig Kitabevi ve Mangala Turnuvası …………Hüseyin Güven ……………..Haber

Denizli Halk Dansları Festivali Görkemli Geçti ……………………Ercan Doğan ………………..Haber

Güğümlü Evlerden Espresso Gençliğine! …………………………Naci Gürz …………………….Makale

Gençler Geleceğini Nasıl Kurmalıdır? ……………………………..Alaattin Durgut ………………Haber

İstanbul Ormanlarında "Dumansız Yangın"la Mücadele ………..Muhammet Ali Altuncu ………Haber

Kafkasör Yaylasında Kıran Kırana Boğa Güreşleri!.. ……………Mustafa Karagöz …………….Haber

Elazığ Bölgesel Bir Lojistik Merkezi Olacak ………………………Etem Yalın …………………....Haber

Engelsiz Yaşam Merkezi Gibi Tesislerin Sayıları Artmalı ……….Hasan Yüksel ………………..Haber

İlkadım İletişim Merkezi Sorunları Çözüyor …………………….....Zafer Gemicioğlu ……………Haber

Ankara Seğmen Kıyafeti Coğrafî İşaret Olarak Tescillendi ……..Ahmet Metin …………………Haber

Alparslan ve Malazgirt ………………………………………………Mehmet Avşar ……………….Şiir


 

sayı: 321 Eylül 2022

YIL: 27 SAYI: 321 EYLÜL 2022 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

 

KONU………………………………………………………………..…YAZAR ……………………….TÜRÜ

Kıbrıs'ta Türklerin Varoluş Mücadelesi Sürüyor... …………………Şenol Öztürk ……………......Haber

K.Maras'ın Gül Motifi Tescillendi ……………………………………Bahattin Kurnaz …………….Türkiye'den Haber

Sinop 'ta 30 Maddede "Yapmadan Dönmeyin " Listesi …………..Hamdi Gökçen ………………Haber

Dünya Savaş Tehdidi Altında!.. …………………………………….İrfan Kaycı ……………………Haber

Usta Ayaklarda Topun Hikâyesi Bambaşka!.. …………………….Alaattin Durgut ………………Araştırma

Dilersen Dost Cemâlini ……………………………………………...Üftade Hz …………………….İlahi

TYB 45 Yıldır Milli Kültürümüze Hizmet Ediyor …………………..Prof Dr Musa Kazım Arıcan …Makale

Dolabınızda bulunması Gereken 7 Bitki Çayı ……………………Ahmet Metin ………………….Araştırma

Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı ……………….Hasan Yüksel ………………..Haber

Lidyalılar ve Para'nın İcadı …………………………………………Dürüye Toker …………………Arkeoloji

Toroslar'da Çocuklar Daha Güzel Yarınlara Hazırlanıyor ………Zekiye Banu Tekeli …………..Haber

Muğla Dalyan'da Deniz Kaplumbağaları Araştırma Merkezi ……Fatih M. Şahin ……………….Haber

Harput Kalesi Kazıları Turizmne Katkı Sağlıyor ………………….Cumali Temiz ………………..Haber

Gençliğine Sahip Çıkan Geleceğine Sahip Çıkar ………………..Mehmet Yelez ……………….Haber

Dr. Sadık Ahmet Ülküsüne ve İnancına Sadıktı ………………….Mehmet Ali Altuncu ………….Haber

Antakya Arkeoloji Müzesi Görülmeye Değer ……………………..Bayram Şimşek ……………..Haber

Yörükler Aziziye Köyü Yayla Şenliğinde Buluşlu …………………Ercan Doğan ………………..Haber

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar İle Röportaj ………………….Mehmet Aksoy ……………….Röportaj

Akdeniz Esenli Üzüm Şenliğine Vatandaşlar Akın Etti …………..Hakan Çelik ………………….Haber

Dünya Sivaslılar Günü ve Gardaşlık Festivali ……………………Burak Yıldız …………………..Haber

Denizlerdeki Gizli Tehlike; Rip/Çeken Akıntı ……………………..Osman Karaçıkay ……………Haber

Kurbağanın Gözü Patlamadan Dereye Su Verilmelidir ………….Mustafa Karagöz …………….Haber

Millî Mefkure Mektebi Gözüyle Dil, Eğitim, Çevre ve İklim ………Ali Temiz ……………………..Haber

Aman Vermez Yollar Zor Geçitlerle Aşılıyor!.. ……………………Aşkın Sönmez ……………….Haber

Talas Avşar Şenliğinde Birlik Rüzgârı Esti ………………………..Emre Bayraktar ……………..Haber

Tarihin Konuşan Dilidir Söğüt ………………………………………Rasim Köroğlu ……………….Şiir


 

sayı: 322 Ekim 2022

YIL: 27 SAYI: 322 EKİM 2022 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

 

KONU………………………………………………………………..…YAZAR ……………………….TÜRÜ

Ayakları Yere Basmayan TEKNOFEST Festivali …………………Hasan Torun …………………..Haber

Tarihi Türk Anıtı; İlleriş Kutluğ Kağan Yazıtı ………………………Mustafa Karagöz ………………Haber

Günümüzde Genç Dâhiler Yetişmiyor!.. …………………………..Prof Dr İlber Ortaylı …………….Makale

Aile Diş Hekimleri Mesaiye Başladı ………………………………..Bahattin Kurnaz …………..……Türkiye'den Haber

İlk Açık Kalp Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi …………………Ali Temiz ………………………..Haber

Gezerler Nâsın İçinde Hakirâne, Fakirane ………………………..Ahmet Kuddusi Hz ……………..İlahi

Toplum 5.0 ve Eğitim ………………………………………………..Prof Dr Firdevs Güneş …………Makale

Çavuştepe Antik Kenti ………………………………………………Dürüye Toker ……………………Arkeoloji

Bahçe'ye Ceviz Bahçesi ve Makine Ekipman Desteği …………..Şenol Öztürk ……………………Haber

Terbiye ve Görgü, Kibarlık ve Nezaket ……………………………Prof Dr Acar Baltaş …………….Makale

Kültürel Hafıza ve Milli Tarih Şuuru ………………………………..Emre Yüksel …………………….Makale

Hacı Bektaş Veli Hazretleri Asırlardır İnsanlığa Yol Gösteriyor …Ahmet Metin ……………………Haber

Macaristan Büyük Hun Türk Kurultayı Görkemli Geçti …………..Mehmet Ali Altuncu …………….Haber

Etimesgut Uluslararası Anadolu Günleri Kültür re Sanat Festivali ..İrfan Kaycı ……………………Haber

Türk Veteriner Fakülteleri Koç Günü'nde Buluştu ………………..Hakan Çelik ……………………..Haber

Sosyolog Prof. Dr. Abdullah Korkmaz İle Röportaj ………………Mehmet Aksoy ………………….Röportaj

Geleceğin Yöneticileri Refleksi Gelişen Binicilerden Çıkacak ….Cumali Temiz ……………………Haber

Kültürel Mirasımız İğne Oyaları Dünyaya Tanıtılmalı ……………Nazlı Genç ………………………Haber

Yöresel Dörtyol Yemekleri ve Sofra Gelenekleri …………………Kadir Aslan ………………………Makale

Türkmenlerin Kaderi Anadolu'dan Ayrı Düşünülemez …………..Hasan Yüksel ……………………Haber

Üç Bin Yıllık Yağcıbedir Halısı ve Yörük Kültürü …………………Ahmet Karakaya ……………….Haber

Gülnar Kültür ve Yöresel Ürünler Festivali Görkemli Geçti ……..Yasin Abacı …………………….Haber

Uluslararası Gençlik, Köleliğin Kaldırılması ve Yerli Halklar ……Bayram Şimşek …………………Haber

Cumhuriyet Destanı …………………………………………………Abdulvahap Kocaman …………Şiir

 

sayı: 323 Kasım 2022

YIL: 27 SAYI: 323 KASIM 2022 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………………..…YAZAR ……………………….TÜRÜ

IV Dünya Göçebe Oyunları Ziyaretçi Akınına Uğradı …………….Ali Temiz …………………….Haber

Türk Tarihine Işık Tutacak Bir Keşif ………………………………..Bahattin Kurnaz …………….Türkiye'den Haber

Ankara, Sanat Ve Edebiyatın Da Başkenti ………………………..Osman Karaçıkay …………...Haber

19. Türk Tarih Kongresi Ankara'da Yapıldı ……………………….Şenol Öztürk ………………….Haber

Canan İline Giderem!.. ………………………………………………Eşrefoğlu Rumi Hz …………..İlahi

Müslüman Türklerde Mimarlık, Bilim ve Sanat ……………………İsmail Hakkı Küpçü ………….Makale

Futbol Sahalarının En Gözde Forması 10 Numara ………………Alaattin Durgut ………………Makale

Likya'nın Kıyısında Simena Antik Kenti ……………………………Dürüye Toker ………………..Arkeoloji

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun İçeriği Zenginleştirilmeli ………Hasan Yüksel ……………….Haber

Dürüst Olun, Çalışkan Olun ve İyi Okuyun!.. ……………………..Cumali Temiz ………………..Söyleşi

Bir Gönül Eri; Lâdikli Hacı Ahmet Ağa Hazretleri ………………..Kamil Ermişata ………………Gönül Sultanları

Elazığ Ekonomisine Değer Katanlar Ödüllendirildi ………………Etem Yalın ……………………Haber

Cebelibereket Geleneksel Okçuluk Turnuvası Yapıldı ………….Mustafa Karagöz …………….Haber

Ülkemizde Somon Yetiştiriciliği Hızla Gelişiyor …………………..Hamdi Gökçen ……………….Haber

Prof. Dr. İbrahim Tellioğlu İle Röportaj ……………………………Mehmet Aksoy ……………….Röportaj

Toroslar, Avrupa Hareketlilik Haftası'na Damgasını Vurdu …….Zekiye Banu Tekeli …………..Haber

Yörük Türkmen Kültürü Gelecek Nesillere Aktarılmalı …………..Ahmet Metin ………………….Haber

Çocuğun Karakterini Birinci Derecede Ailesi Oluşturur ………….Bayram Şimşek ……………...Haber

Kuva-yı Milliye Şehri Balıkesir Öncü Şehirdir ……………………..Ahmet Karakaya …………….Haber

Anadolu'nun İlk Şehir Devleti Arslantepe Höyüğü ………………..İrfan Kaycı …………………...Arkeoloji

Anadolu'nun Kültürel Mirası Türk Kahvesi ………………………..Ercan Doğan …………………Haber

Güzel Yurdum ………………………………………………………..Recep Taş (Selçuki) ………..Şiir

 

sayı: 324 Aralık 2022

YIL: 27 SAYI: 324 ARALIK 2022 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………………..…YAZAR ……………………….TÜRÜ

Ahmet Yesevi Hazretlerinin Türk Dünyası İçin Rolü ……………...Mehmet Ali Altuncu …………Konferans

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi …………...Ali Temiz ……………………..Haber

Nesli Tehdit Altındaki Beş Türe Koruma …………………………..Bahattin Kurnaz ……………..Türkiye'den Haber

Alanya'da 14. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu …...Cumali Temiz ………………..Sempozyum

Başkan Hasan Bölük Bey'e Kayseri'den Teşekkür Belgesi ……..Ercan Doğan …………………Yenises'e Ödül

İnsan Yanınca Kul Olur!.. …………………………………………....Mevlana Hz ………………….İlahi

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Sosyal ve Siyasal Bir Olgudur ……..Nuri Gürgür …………………..Makale

Osmaniye Tarihinin En Büyük Altyapı Yatırımı …………………..Şenol Öztürk …………………Haber

Mabolla Antik Kenti ………………………………………………….Dürüye Toker …………………Arkeoloji

Erken Dönemden Moderniteye Spor Tarihi ………………………Doç Dr Y. Emre Karakaya …..Makale

Kutadgu Bilig, Geleceğimize Anlam Taşıyan Bir Kaynaktır …….Prof Dr Altan Çetin …………..Makale

Anadolu'nun Manevî Mimarı Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri …….Hasan Yüksel ………………..Sempozyum

Erdemli Üretici Pazarında Kadınlar Tek Yürek …………………..Hakan Çelik …………………..Haber

Türk Kızılay Osmaniye Toplum Merkezi Açıldı …………………..Mustafa Karagöz …………….Haber

Bocce Şampiyonası Dünyada İlk Kez Toroslar 'da Yapıldı ……..Nazlı Genç ……………………Haber

Uluslararası 25. Hazar Şiir Akşamlarında Birlik Teması ………...Bedrettin Keleştimur ………..Haber

Dr. Metin Özaslan İle Röportaj ……………………………………..Mehmet Aksoy ………………Röportaj

Elazığ F. Üniversitesi, En Etkili Dünya Üniversiteleri Arasında …Orhan Çelik ………………….Haber

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali …………………………….Vügar Novruzoğlu ………….Haber

Gürcistan Barış Paradigması ve Üniversite Diplomasisi …………Prof. Dr. Zurab Khonelidze ..Makale

İnsanlığın ve Milletimizin Söğüt Ruhuna ihtiyacı Var …………….Ahmet Karakaya …………….Haber

Yabancılardan Dolayı Antalya'da Kiralar Ateş Pahası ……………Üzeyir Dalkıran ……………..Haber

OKÜ'de Kamu Yönetimi Forumu Düzenlendi ……………………..Ahmet Metin …………………Haber

Mavi Vatan Odağında Türkiye Yunanistan İlişkileri ………………Bayram Şimşek ……………..Konferans

Benliğimi Kaybettim …………………………………………………Günerhan Aydoğmuş ………..Şiir