icindekiler2013


sayı: 205 ocak 2013

 • YIL: 18 SAYI: 205 OCAK 2013 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)
 • KONU…………………………………………………………………YAZAR ……………………….TÜRÜ
 • YENİSES 18 Yaşında Olgun Bir Delikanlı………………………..Nevzat Ergin Kumandaş……..Makale

  Doğan: "Hoşgörü Medeniyetine Sahibiz"………………………….Bahattin Kurnaz………………Türkiye'den Haber

  Türk Tefekkür Dünyası Bilgi Şöleni………………………………..Cumali Temiz…………………Şölen

  Aşk Bir Güneşe Benzer……………………………………………..Yunus Emre Hz………………İlahi

  Medeniyet Tasavvurunun Temelinde Değerler Sistemi …………Ali Temiz……………………..Konferans

  Türkoğlu'ndan Milletvekillerine Tarihi Oyarı Mektubu……………Ahmet Metin………………….Haber

  Gryneion (Gryna) Antik Kenti ……………………………………...Ali Keskin……………………..Arkeoloji

  Horasan Erenlerinden Anadolu Evliyalarına……………………..M. Hakan Alşan……………….Makale

  Dünyaya Gurbete Geliyoruz, Sılamız Öbür Taraf ……………….Mustafa Karagöz……………..Haber

  Türkiye Yazarlar Birliği'nden Yazarlık Semineri …………………Hasan Yüksel…………………Seminer

  Kayserili Şairlerden YENİSES'e Teşekkür Plaketi ………………İrfan Kaycı…………………….Haber

  Babür-name'nin Yazan Babür Şah'ın Devlet Adamlığı ………….Ali Akbaba…………………….Çalıştay

  Unutulmaya Yüz Tutan Toroslar'ın Yörük Hayatı………………..Yasin Abacı…………………...Haber

  Sinop'ta 2 bin 500 Yıllık Lahit Bulundu…………………………….Hamdi Gökçen……………….Haber

  Şemsi Tebrizi ve Mevlana Hazretleri'nde Allah Aşkı…………….Hasan Torun………………….Konferans

  Prof. Dr. Muhammet Beşir Aşan ile Röportaj …………………….Mehmet Aksoy……………….Röportaj

  Demir Çelik Sektörünün Osmaniye ve Bölgeye Katkıları ……….Şenol Öztürk…………………Panel

  TRT Bölge Radyolarının Sesi Kısılmasın ………………………...Günerkan Aydoğmuş………..Haber

  Türkiye'deki Etnikçiler Türk'ü Azınlık Hale Düşürdüler…………..Ercan Doğan …………………Konferans

  Halıcılığın Altın Çağı Selçuklular Döneminde Yaşandı…………..Menderes Kemir……………..Kongre

  İbni Haldun'da Tarih Felsefesi……………………………………..Doç Dr Hüseyin Öztürk………Makale

  Çiftçi Ailesinde Öğretmenlik Baba Mesleği……………………….Hakan Çelik ………………….Haber

  Elazığ Kültürel Zenginliklerini İstanbul'da Sergiledi………………Selehattin Yazar……………..Haber

  Güdümlü Olmayan Milli Politikalar Üretmeliyiz …………………..Bayram Şimşek………………Haber

  YENİSES Bizim Dergimiz…………………………………………..Ozan Şahin……………………Şiir


sayı: 206 subat 2013

YIL: 18 SAYI: 206 ŞUBAT 2013 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………..…..….….YAZAR………………………..TÜRÜ

Yörük Federasyonu'ndan YENİSES'e Teşekkür Belgesi ………..Cumali Temiz …………………Konferans

Sarıkamış'ta 90 Bin Değil. 23 Bin Şehit Verdik …………………...Memet Niyazi Özdemir ……..Makale

Otobüslere de Karakutu Geliyor …………………………………….Bahattin Kurnaz …………….Türkiye'den Haber

Kültürel Mirasımızın ve Kimliğimizin Ana Arterleri ………………..M. Hakan Alşan ……………..Makale

Nefislerini Kurban Etti Sofiler ……………………………………….Akşemseddin Hz …………….İlahi

Milli Uydumuz Göktürk-2 İle İftihar Ediyoruz ……………………...Ahmet Metin …………………Haber

Toroslar Kuvayi Milliye Yürüyüşü'nde Çanakkale Ruhu …………Yasin Abacı ………………….Haber

Thyateira Antik Kenti …………………………………………………Ali Keskin ……………………Arkeoloji

Irak ve Suriye Türkmenleri Kaderlerine Terkedildi ……………….Hasan Yüksel ………………..Konferans

Milletvekili Önal TBMM’de Üniversiteleri Anlattı ………………….Şenol Öztürk ………………...Haber

Ankara'nın Manevi Mimarı; Hacı Bayram-ı Veli Hz. ………………İrfan Kaycı …………………...Sempozyum

Elazığ Kültür Müdürlüğü'nden YENİSES'e Plaket ………………..Selehattin Yazar …………….Haber

Eğitimde Stratejik Arayışlar ve Maarif Davamız ………………….Osman Karaçıkay ……………Panel

Prof. Dr. Metin Bayraktar ile Röportaj ……………………………..Mehmet Aksoy ……………….Röportaj

Dağlık Karabağ Meselesi Hollanda'da Gündeme Getirildi ……...Aşkın Sönmez ………………..Haber

Ülkü Ocağı Milletin Kendine Dönüş Sığmağıdır ………………….Hakan Çelik …………………..Haber

Bir Gazali Romanı; Akıl Kalbi Ararken …………………………….Ali Temiz ……………………...Haber

Türk Milleti İstese de Irkçı ve Sömürgeci Olamaz!.. ……………..Mesut Öztürk …………………Konferans

"Okumam Yazmam Yok Ama Kayseriliyim" ………………………Mustafa Karagöz …………….Haber

Dünya Türk Gençleri Birliği 20. Kuruluş Yıldönümü ……………..Dr. Şemsettin Küseci ………..Kurultay

Bilgi Toplumuna Doğru Kütüphaneler ve Okuma Kültürü ……….Ercan Doğan …………………Konferans

Dünya Dili Türkçe'yi 250 Milyon Kişi Konuşuyor ………………….Orhun Kara …………………..Panel

"Okumazsak Canımıza Okuyacaklar" ……………………………..Yrd Doç Dr Zeki Gürel ………Makale

Yazıklar Olsun.!.. …………………………………………………….Ali Rıza Malkoç ……………...Şiir

 

sayı: 207 mart 2013

YIL: 18 SAYI: 207 MART 2013 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU……………………………………………………………………YAZAR ……………………………TÜRÜ

TSK'dan Siber Savunma Atağı……………………………………….Bahattin Kurnaz………………..….Türkiye'den Haber

Dil Olmazsa Ne Sanat Olur, Ne İlim, Ne Tefekkür Olur……………Osman Karaçıkay………………....Haber

EMİTT Fuarı Yerellikten Uluslararası Boyuta Yükseldi…………….Cumali Temiz………………………Fuar

Yüreğimi Pareler………………………………………………………..Eşrefoğlu Rumi Hz……………......İlahi

İslâmiyet'in Manevi Özü ve Derinliği Kayboluyor……………………Prof Dr Yılmaz Özakpınar………..Makale

Perperene Antik Kenti………………………………………………….Ali Keskin……………………..…....Arkeoloji

Teknolojinin Limitlerini Zorlayarak Sorunları Çözüyoruz…………...Hasan Yüksel ………………..…...Söyleşi

Gönül Erleri Önce Tekfurun Kalplerini Fethettiler…………………...M. Hakan Aşlan………………......Makale

Kahvehaneler, Kıraathane Olursa Yazılı Basın Nefes Alır…………Bayram Şimşek………………......Haber

Dr. Behçet Açıkmeşe Türkiye'nin Gururu Oldu……………………...Hamdi Gökçen…………….…..….Haber

Yörük Düğünü Çekimi Şölene Dönüştü………………………………Hakan Çelik………………….…....Haber

Altın Elbiseli Adam İstanbul'da Sergilendi……………………………Aşkın Sönmez………………..…..Sergi

Sadi'nin 'Bostan ve Gülistan'mda Çocuk Terbiyesi………………….Mustafa Karagöz……………....…Makale

Yorgun Bir İdealistin Romanı ve Uz. İbrahim'in Yitik Baltası……….Şenol Öztürk………………..….…Haber

Okul Öncesi Öğretmenlerin Mesleki Etik Davranışları……………..Yrd Doç Dr Bahadır Köksalan…...Makale

Irak ve Kerkük Türkmenleri Zor Durumda……………………………Ali Temiz………………………..…Konferans

Felsefeci Prof Dr. Abdulkadir Çüçen İle Röportaj…………………...Mehmet Aksoy…………………….Röportaj

Ortadoğu'da Değişen Dengeler, Terör ve Türkiye………………….İrfan Kaycı…………………….……Panel

Avrasya Kalkınma Pilatformu ve 2023 Vizyonu Sempozyumu…….Ahmet Metin……………………….Haber

Antalya Konyaaltı 14 Yılda Köyden Kente Dönüştü………………...Ercan Doğan………………………Haber

Büyük Dava Adamları ve Milli Düşünenlerle Kucaklaşmak………..Hasan Torun………………….……Haber

Işığın Peşinde Koşan Millet: Türkler………………………………….Şerif Kutludağ……………………..Makale

Malatya'nın Kültürel Zenginliği; Beydağı Şiir Günleri……………….Bedrettin Keleştimur……………...Makale

İdeal Bir Hedef Olan Barış Beraberinde Adaleti Getirmeli…………Prof Dr Bayram Kodaman………..Makale

Tufandır Çanakkale……………………………………………………Eknem Kaftan……………………...Şiir

 

sayı: 208 nisan 2013

YIL: 18 SAYI: 208 NİSAN 2013 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………..…..….….YAZAR………………………..TÜRÜ

Daha Güçlü Bir Türkiye için Vergimizi Ödeyelim…………………Şenol Öztür…………………..Haber

Çocuklarınıza Dinlemeyi Öğretin…………………………….…….Bahattin Kurnaz………………Türkiye'den Haber

Öğrenilmiş Çaresizlikten Öğrenilmiş Güçlülüğe………………….Doç Dr Bahadır Köksalan……Makale

Garipliğin Kadrini Bîldîm İşte……………………………………….Hoca Ahmet Yesevi Hz………İlahi

Çanakkale Topyekün Bir Yükseliş Abidesidir…………………….İlkben Gökçen Bukan………..Tiyatro

Başarının Perde Arkasında Kadınlarımız Var…………………….Cumali Temiz………………...Sempozyum

Osmanlı Balkanlara Manevi Huzur Götürdü………………………Ali Temiz-Prof Dr.M. Kara…..Söyleşi

Lefke Antik Kenti…………………………………………………….Ali Keskin……………………..Arkeoloji

Gümüşhaneli Kıbrıs Gazilerine Anlamlı Ziyaret………………….Erol Ekenleroğlu……………...Haber

Çöken Batı Medeniyeti Yerine Türk-İslam Medeniyeti ………….Dr Seyfi Şahin………………...Makale

Kuşçubaşı Eşref Bey'in Emir Eri Zenci Musa…………………….Mehmet Niyazi Özdemir……..Makale

Arapça ve Kürtçe Bilen Ortadoğu Uzmanı Yetiştirmeliyiz………Mustafa Karagöz……………..Konferans

Çocukların Kişiliği Yedi Yaşına Kadar Oluşuyor…………………Hakan Çelik…………………..Konferans

Göktürk yazıtlarından Günümüze Önemli Mesajlar……………...Halit Aksungur……………….Makale

Prof. Dr. İsmail Çetişli İle Röportaj………………………………...Mehmet Aksoy……………….Röportaj

Anadolu'da Buharlaşmış Bîr Millet Değil Türk Mîlleti Yaşıyor…..Nihat Eser…………………….Konferans

Kocaeli Aydınlar Ocağı'nın İran Kültür Gezisi…………………….Av. Ruhittin Sönmez…………Gezi

Tarihimizin İzlerini Yansıtan Türk Destanları……………………..Üzeyir Dalkıran………………Konferans

Ermenilerin Hocalı'daki Soykırımları………………………………Hamdi Gökçen……………….Konferans

Doğal Hayata Özlem; Kentten Köye Göç…………………………Prof Dr Yusuf Demir…………Makale

Fizik ve Metafizik Işığımızın Kaynağı Aynı……………………….Öğr Gör Şerif Kutludağ………Makale

Kültürümüzün Çıtası Yükseldikçe Ekonomimiz Gelişir………….İbrahim Okur………………….Makale

Senlik Benlik Nedir Bırak…………………………………………...Aşık Veysel Şatıroğlu………..Şiir

 

sayı: 209 mayıs 2013

YIL: 18 SAYI: 209 MAYIS 2013 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

 

KONU………………………………………………………..…..….….YAZAR………………………..TÜRÜ

AYSİAD'dan YENİSES'e Türk Kültürüne Hizmet Ödülü…………Cumali Temiz………………...Yenises'e Ödül

Ağzımızdaki Çin Tehlikesine Dikkat! ……………………………..Bahattin Kurnaz………………Türkiye'den Haber

Başkan Tuna: "Toroslar Kabuk Değiştirdi" ……………………….Yasin Abacı…………………..Haber

Gerçek Derviş………………………………………………………..Gaybi Sun'ullah………………İlahi

Türk Dünyası Kültür Başkenti Eskişehir'de "Biz" Duygusu ……..Ahmet Metin………………….Haber

Ali Emiri Efendi Elazığ ve Diyarbakır'da Müşterek Anıldı…….….Bedrettin Keleştimur…………Makale

Alisar Höyük………………………………………………………….Ali Keskin……………………..Arkeoloji

Bahçeli: "Allah Osmaniye'yi Nazardan Saklasın!"……………….Şenol Öztürk………………….Haber

Zenci Musa Gündüz Hamal Gece Silah Sevkediyor…………….Mehmet Niyazi Özdemir……..Makale

Mustafa Kemal ve Bir Avuç İdealist Arkadaşları…………………Hamdi Gökçen………………..Araştırma

Dokuma Tezgahından Holdinge Yükselmenin Sırrı……………..İlkben Gökçen Bukan………...Konferans

Türk Eğitim Sen Samsun'da İstişare Toplantısı Yaptı …………..Bayram Şimşek………………Haber

Düşünce; Ekonomik ve Onursal Zenginliğin Anahtarıdır………..Mehmet Genç………………...Araştırma

4/C'lilerin Eşi ve Çocukları İnsan Değil mi?................................Hasan Yüksel…………………Haber

UNESCO 2013'ü "Piri Reis'i Anma Yılı" İlan Etti…………………Ercan Doğan …………………Haber

Doç. Dr. Mehmet Güçlü ile Röportaj………………………………Mehmet Aksoy………………..Röportaj

Şifanın Adı: "Kantaron"……………………………………………..Mustafa Karagöz……………..Haber

Kutlu Doğum Üzerine Âşıklarımızdan Nat-ı Şerifler……………..Doç Dr Bekir Sami Özsoy……Makale

İnsanın Musiki ile Tanışması Ana Rahminde Başlar…………….Ali Temiz……………………...Söyleşi

Keçiler Yeniden Ormanlarda Otlayabilecekler!...........................Hakan Çelik…………………..Haber

İran'ın Yarısı Türk……………………………………………………Av. Ruhittin Sönmez…………Gezi

Anadolu'daki Yörük ve Türkmenler Kenetlenmeli………………..İrfan Kaycı…………………….Yörük Şöleni

Çok Kaygılıyım………………………………………………………Selçuki (Recep Taş)………….Şiir


sayı: 210 haziran 2013

YIL: 18 SAYI: 210 HAZİRAN 2013 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………..…..….….YAZAR………………………..TÜRÜ

İstanbul'a Hazreti Muhammed Müzesi…………………………….Bahattin Kurnaz ……………..Türkiye'den Haber

Kastamonulular'ın Manevi Çobanı Şeyh Şabanı Veli Hz……….Şenol Öztürk………………….Gönül Sultanları

Yörük Türkmenler Bu Ülkenin Çimentosudur…………………….Cumali Temiz…………………Yörük Şöleni

Yalan Dünya Değil Misin?.............................................................Aziz Mahmut Hüdai Hz…….İlahi

Hukuk, Ahlak ve Kültür Açığını Nasıl Kapatacağız………………Ahmet Metin………………….Konferans

ABD'de Binyılın Kalkınma Hedeflerinin Öncüsü; Atatürk……….Yrd Doç Dr S. Devecioğlu…...Makale

Bathonea Antik Kenti………………………………………………..Ali Keskin……………………..Arkeoloji

Türkiye'de Sosyal Çözülme ve Çaresizlik Psikolojisi…………….Mustafa Karagöz…………….Konferans

Karadeniz'in Kültürel Dokusu Büyük Göçle Şekillendi…………..İrfan Kaycı…………………….Konferans

Balkanlar; "A Be Hoş Gelmişsiniz" Diyen İnsanları İle Bizim…...Özcan Pehlivanoğlu…………Makale

Anadolu'da Sinoplu Bir Filozof: Diogenes………………………...Hamdi Gökçen……………….Sempozyum

Devlet Düzeni ve Hikmetli Yönetim Sanatı……………………….Prof Dr Kemal Ziya Taş……...Makale

Yunus Emre Hazretleri'nin Ana Teması Allah Aşkı……………...Ali Temiz………………………Sempozyum

Dünden Bugüne Radyonun Tarihi Gelişimi………………………Burak Özan…………………...Haber

Azeri Eski Bakan Sabir Rüstemhanlı ile Röportaj………………..Mehmet Aksoy……………….Röportaj

Tarsus Eshabı Kehf ve Hıdırellez Şenlikleri………………………Ersoy Yalçın………………….Haber

Unutturulan Eski Çocuk Oyunları Yeniden Canlandırılmalı…….Hakan Çelik…………………...Haber

Atom Karıncaları Çevreci Çocuklar Ödüllendirildi………………..Osman Karaçıkay……………Haber

Türk Birliği Hayaline Atılan Gerçek Adımlar……………………....Dr Şemsettin Küzeci………...Sempozyum

Türkiye'nin Donanımlı Sosyal Bilimcilere İhtiyacı Var!..................Meryem Aybike Sinan……...Makale

Türkiye'nin Radyoaktif Maden Potansiyeli ve Geleceği…………Ercan Doğan………………….Uluslararası Toplantı

Doğu'nun Uzun Hikâyesi Türk Edebiyatında Mesnevi…………..Prof Dr Ahmet Kartal………...Makale

Uzaktan Uzağa………………………………………………………Bekir Sıtkı Erdoğan………….Şiir

 

sayı: 211 temmuz 2013

YIL: 18 SAYI: 211 TEMMUZ 2013 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………..…..….….YAZAR………………………..TÜRÜ

"ÖGC'nin Çizgisine Ülkenin İhtiyacı Var"…………………………Şenol Öztürk………………….Haber

Gönüller Yapmaya Geldim …………………………………………Yunus Emre Hz………………İlahi

Başkan Tuna Yılın Yöneticisi Seçildi……………………………...Bahattin Kurnaz………………Türkiye'den Haber

Kayseri'nin Manevi Mimarı İbrahim Tennuri Hz………………….Cenani Ayaydın………………Gönül Sultanları

Türk Bilgi Sisteminin Yeniden İnşası Şart!....................................Prof Dr Feyzullah Eroğlu…..Makale

TÜRKSAV'ın Nevyork Etkinlikleri………………………………….Yavuz Gürler………………….Haber

Heraion Teikhos Antik Kenti………………………………………..Ali Keskin……………………..Arkeoloji

Tarihimizdeki Muhteşem Mektuplar……………………………….Necdet Bayraktaroğlu………..Makale

Siyasi Sınırlarımızı Aşan Güçlü Bir Medeniyetimiz Var…………D. Mehmet Doğan……………Makale

Osmanlı'nın Sirrı; İ'lây-ı Kelimettıllah Mefkuresidir………………İsmet Binark…………………..Makale

Esmâ-ül Hüsna ve Gök Tanrının Sıfatları………………………...Hasan Yüsel………………….Makale

Medeniyetin Yeniden İnşasında Kültür ve Sanatın Etkisi……….Mustafa Karagöz……………..Festival

Ayvatlar ve Çenedağ Yaylaları Yürüklerle Şenlendi……………..Ali Temiz……………………...Yörük Şöleni

Türk Dünyası'nda Yeni Bir Medeniyet Tasarımı…………………Nevzat Kösoğlu………………Makale

İyi Eğitilmiş Bir Anne Çocuklarını İyi Yetiştirir…………………….Ahmet Metin………………….Haber

KTKD Genel Başkanı Ahmet GÖksan ile Röportaj………………Mehmet Aksoy……………….Röportaj

Meyve ve Sebzede; Hem Üretici, Hem Tüketici Zararda………..Ercan Doğan…………………Haber

Tarsus Eshab-ı Kehf Derneği'nin Projeleri………………………..Hakan Çelik…………………..Söyleşi

Sinop'un Tarihi Sosyal Kültürel ve Ekonomik Değerleri…………Hamdi Gökçen……………….Sempozyum

Bartın 'da Çilek Bahane, Festival Şahane!...................................Aşkın Sönmez………………Festival

Eğitim ve Araştırmada Fırsatlar ve Zorluklar……………………..Cumali Temiz………………...Konferans

Kıbrıs Destanı………………………………………………………..Ozan Arif Şirin………………..Şiir

 

sayı: 212 agustos 2013

YIL: 18 SAYI: 212 AĞUSTOS 2013 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………..…..….….YAZAR………………………..TÜRÜ

Irak Deseler de, Kerkük Gönlümüze Yakındır!............................Şenol Öztürk………………….Yenises'e Ödül

Tefekkür Dünyamızda Tasavvufun Yeri…………………………..Prof Dr Mehmet Demirci……..Makale

Nefes Alırken Bile Su Kaybediyoruz………………………………Bahattin Kurnaz……………….Türkiye'den Haber

Hazar Gölü Üzerinde Türk Dünyası Gönül Köprüsü……………..Cumali Temiz………………...Uluslararası Toplantı

Hayranın Olayım Senin……………………………………………..Seyit Nizamoğlu Hz………….İlahi

Birlik Olma Fikrinin Pratikte Galibi Samsun……………………….Uğur Dede……………………Makale

Şarhöyük-Dorylaion Antik Kenti……………………………………Ali Keskin……………………..Arkeoloji

Geyikli Baba Hazretleri Bursa'da Anıldı…………………………..Ali Temiz………………………Gönül Sultanları

Kıbrıs'ı Yerleşmiş Kalıpların Dışında Düşünme Zamanı………...M. Erol Ekenleroğlu………….Panel

İnsan Kendini Ararken Allah'ı Buldu……………………………….Kamil Ermişata……………….Makale

Toroslar'a Çok Amaçlı Yunus Emre Kültür Merkezi……………..Hakan Çelik…………………..Haber

Türk Dünyam Birbirini Tanıdıkça Gürünün Farkma Varıyor…….Hasan Yüksel………………...Uluslararası Toplantı

Tarihçi Prof. Dr. Sadettin GÖmeç İle Röportaj……………………Mehmet Aksoy……………….Röportaj

Anadolu Mayası ve Kadim Türk Varlığı…………………………..Muharrem Kılıç……..…………Makale

Evlek Evlek Sattık, Böyle Böyle Battık.'…………………………..Mustafa Keskin……………….Makale

Alparslan'a Yenilen Diyojen'in Dukas'a Mektubu…………………Necdet Bayraktaroğlu……….Makale

Yerel Yönetimlerde Demokrasi ve Hizmet Etkinliği……………...Ahmet Metin………………….Haber

Bahçeli; "Yürüklerin Dik Duruşundan Keyfi Kaçanlar Var"………Üzeyir Dalkıran………………Haber

Irak Türkmen Basın Konseyi 5. Kurultayı Yapıldı………………..Dr Şemsettin Kuzeci…………Makale

Büyük Selçuklu Medeniyeti Projesi Tanıtıldı……………………..Mustafa Karagöz……………..Haber

Büyük Millet Olmak………………………………………………….Ali Rıza Malkoç……………….Şiir

 

sayı: 213 eylul 2013

YIL: 18 SAYI: 213 EYLÜL 2013 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………………..…YAZAR ……………………….TÜRÜ

"Türkçemiz En Değerli Mirasımız"………………………………….Bahattin Kurnaz………………Türkiye'den Haber

Başımıza Geçirilmek İstenen Mankurtluk Külahı………………….Prof Dr Nurullah Çetin ……...Makale

Dönen Dönsün Ben Dönmezem Pirimden…………………………Pir Sultan Abdal Hz………….İlahi

Hz. Muhammed Efendimizin Ufuk Ötesi Hedefleri………………..Prof Dr Zekeriya Kitapçı ……Makale

Sevgisiz ve Sevdasız Bir Dünya, İnsan Olana Haramdır! ………Bedrettin Keleştimur…………Makale

Coğrafyasız, Arkeolojisiz, Dilsiz Tarih Yazılmaz! ………………...Mustafa Karagöz…………….Söyleşi

Haranda Antik Kenti ………………………………………………….Ali Keskin …………………….Arkeoloji

Tasavvufun Kaynağı Kur'an ve Şanlı Peygamber………………..Doç Dr Salih Çift……………..Makale

Koca Yusuf Bir Tek Okyanusa Yenildi……………………………..Ahmet Metin………………….Araştırma

Lazar'ın I. Murad'a Mektubu ve Aldığı Cevabı…………………….Necdet Bayraktaroğlu……….Makale

Suyu Arayan Adam Kendini Buldu………………………………….Cumali Temiz………………..Makale

Tarih Kokan Sinop Hakettiği Yerini Alıyor ………………………...Hamdi Gökçen……………….Haber

Türkiye-Azerbaycan Konfederasyonu Kurulmalı………………….Menderes Demir……………..Söyleşi

Çamaş: "Yüreklere Samsun Sevgisi Yerleştiriyoruz" …………….Hasan Yüksel………………..Haber

Sokak Hayvanları Üzerine Bir Yazı ………………………………...Prof Dr Ali Rişvanlı………….Makale

Prof. Dr. Dosay Kenjetay ile Piri Türkistan Üzerine Röportaj……Mehmet Aksoy ……………….Röportaj

Ezilmişliği, Bencilliği ve Tutarsızlığı Barındıran Ufuk Daralması..Prof Dr Hasan Onat …………Makale

Özerk Türk Bölgelerinden "Büyük Türkiye"ye! ……………………Özcan Pehlivanoğlu ………...Makale

60 Aylıklar Okuma Yazma Öğrenebilir mi?..................................Prof Dr Firdevs Güneş……….Makale

Kıymetti Doğal Taşlarımızı Kendimiz İşleyelim…………………...Ercan Doğan………………….Söyleşi

Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi Sempozyumu………………Ali Temiz………………………Sempozyum

Orhun Abidelerinde İki Yeni Taş Daha Bulundu…………………..Prof Dr Mehmet Ölmez……..Makale

Biz Kimiz, Neyiz?......................................................................... Muharrem Kılıç………………Şiir

 

sayı: 214 Ekim 2013

YIL: 18 SAYI: 214 EKİM 2013 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

 

KONU………………………………………………………………..…YAZAR ……………………….TÜRÜ

Hacı Bektaşı Veli Hazretleri; "İncinsen de incinme"………………Bahattin Kurnaz ………………Türkiye'den Haber

Türk Konseyi Kurumsal Kimliği Güçleniyor………………………..Şemsettin Kuzeci…………….Uluslararası Toplantı

Devletimiz, Adını Hz. Muhammed'den Aldı……………………….Mehmet Demir Atmalı………..Makale

Her Kişi Aşık Olamaz………………………………………………..Ahmet Kuddusi Hz…………...İlahi

Uluslararası Avrasya-Ahlat Kültür Şenlikleri………………………Mustafa Karagöz……………..Uluslararası Toplantı

Devletimizin Temeli Tarsus Karboğazı'nda Atıldı………………...Ersoy Yalçın…………………..Haber

Anaia Antik Kenti……………………………………………………..Ali Keskin……………………..Arkeoloji

Asrı Saadette İlk Türk Sahabeler ve Süreyc et-Türkî…………….Prof Dr Zekeriya Kitapçı…….Makale

Vali Oduncu: "İş ve Gönül Yapmaya Geldim"……………………..Şenol Öztürk ………………...Haber

Kendi Soyuna İhanet Eden Keklikten Hayır Gelir mi?..................Prof Dr Nurullah Çetin……….Makale

Türk Dünyası'nın Kalbi Evliyalar Diyarı Kastamonu'da Attı……...Cumali Temiz………………...Uluslararası Toplantı

Kaya Gibi Sert, Kayı Gibi Mert Olasın!.........................................Hasan Yüksel………………...Yörük Şöleni

Güzelyayla Şeftali Festivali Veda Programına Dönüştü…………Hakan Çelik…………………..Haber

Amazonlardan Baciyan-ı Rum'a Anadolu Türk Kadını…………..Muharrem Kılıç……………….Makale

Bolvadin Kaymak Festivali Görkemli Geçti………………………..Üzeyir Dalkıran……………….Haber

Prof. Dr. Ali Berat Alptekin ile Röportaj…………………………….Mehmet Aksoy……………….Röportaj

İmam Gazali Hz. "Kalbin Şehrinde" Derinleşiyor………………….Mürsel Gündoğdu……………Gönül Sultanları

Malazgirt Zaferi, 1071 Genç Alpaslan'la Kutlandı…………………Ahmet Metin………………….Haber

Yunanlılar Yerli Rumlarla İzmir'de Katliam Yaptılar………………Necdet Bayraktaroğlu……….Makale

Gıda Güvenliği ve Laboratuvarların Önemi………………………..Ercan Doğan…………………Söyleşi

Bir Yaşam Tarzı ve Araştırma Alanı Olarak Felsefe………………Ali Temiz……………………..Kongre

Türk'ün Duası!..............................................................................Mustafa Eroğlu……………….Şiir

  

sayı: 215 Kasım 2013

YIL: 18 SAYI: 215 KASIM 2013 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

 

KONU………………………………………………………………..…YAZAR ……………………….TÜRÜ

Acar: "Bırakın Bebeğiniz Ağlasın"…………………………………..Bahattin Kurnaz……………...Türkiye'den Haber

Etimesgut Festivalinde Türk Kültürü ve Sanatı Tanıtıldı…………Şenol Öztürk………………….Festival

Türkün Ulu Atası Oğuz Han…………………………………………Prof Dr Zekeriya Kitapçı…….Makale

Derdimin İlacı Yar'ın Gamıdır……………………………………….Eşrefoğlu Rumi Hz…………..İlahi

İpek Yolu'nda Türk Dünyası Ortak Kültür Mirası………………….Cumali Temiz…………………Sempozyum

Türk Milletine İhanetin Bedeli Mutlaka Ödettirilecektir……………Mustafa Karagöz…………….Yörük Şöleni

Türbe Höyük Antik Kenti……………………………………………..Ali Keskin……………………..Arkeoloji

Akıl, Yürek, Gönül ve "Can Ocağında Pişen Aş"………………….M. Necati Sepetçioğlu……….Makale

Tarsus'ta Karacaoğlan Sevdası Türk Dünyasını Sardı…………..Ersoy Yalçın…………………..Uluslararası Toplantı

Kitapların Yazarlarıyla Tanışmak Güzel Bir Duygu……………….Üzeyir Dalkıran………………Fuar

Somuncu Baba Hazretleri'nin Fırını Ayağa Kalkıyor……………..Ali Temiz………………………Gönül Sultanları

Allah'ın İzniyle Mersin Büyükşehir’i Alacağız ……………………..Hakan Çelik…………………..Haber

Bağdat'tan Şam'a; Dünyadan Allah'a Yöneliş!..............................Mürsel Gündoğdu…………...Gönül Sultanları

Gül, BM Genel Kurulu'nda İnsanlık Dersi Verdi…………………...Sinan Atçeken………………..Uluslararası Toplantı

Prof. Dr. Nurullah Çetin İle Röportaj ………………………………..Mehmet Aksoy……………….Röportaj

Aydın Germencik'teki Yunan Vahşeti; Kanlı Bahçe………………Necdet Bayraktaroğlu………..Makale

Sanat ve Tasarım Çalışmalarına İlgi Giderek Artıyor…………….Ercan Doğan………………….Haber

Şairler ve Ressamlar Tokat'ta Hünerlerini Sergilediler…………...Erol Ekenleroğlu……………..Uluslararası Toplantı

Kut ve Törenin Anadolu Mayasıyla İlişkisi………………………….Muharrem Kılıç ……………...Makale

Ahi Evran'ın İlkelerini Gençlere Öğretmeliyiz ……………………..Ahmet Metin……………….....Sempozyum

Hayırda Yarışmak ve Mamuratü'l Aziz Vakfı………………………Bedrettin Keleştimur…………Makale

Türk Savaş Sanatı SAYOKAN ile Kültürümüzü Yayıyoruz………Hasan Yüksel………………...Haber

Türkiye'm………………………………………………………………Ozan Şahin…………………..Şiir

 

 

sayı: 216 Aralık 2013

YIL: 18 SAYI: 216 ARALIK 2013 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………………..…YAZAR ……………………….TÜRÜ

Erdem: "Türkçe'yi Aydınlar Bozuyor"………………………………Bahattin Kurnaz………………Türkiye'den Haber

İzmir İktisat Kongresi'nin 5.'si Yapıldı………………………………Şenol Öztürk………………….Kongre

Elazığ Kazan Kültür ve Sanat Buluşması………………………….Hadi Önal……………………..Uluslararası Toplantı

Nefsinin Muradından Uzak Dur!...................................................Emir Sultan Hz……………….İlahi

TÜRKSOY Kuruluşunun 20. Yılını Kutluyor……………………….M. Volkan Yeşilay……………Haber

Hz. Mevlânâ'dan II. İzzeddin Keykavus'a Mektup…………………Necdet Bayraktaroğlu………Gönül Sultanları

Nicomedia Antik Kenti………………………………………………..Ali Keskin……………………..Arkeoloji

Geçmişten Geleceğe Kadirli Sempozyumu………………………..Menderes Özat ……………...Sempozyum

Altay, Tuva ve Yakutıstan'a Gitmek Nasip Oldu…………………..Av. Selim Selami Çakıcı…….Gezi

Boyumuzdan Büyük İşlere Karışmanın Zararı…………………….Mustafa Karagöz…………….Konferans

Toplumsal Yapımızda Ahlaki Çöküntü ve Liderler………………..Dr. Seyfi Şahin……………….Makale

Gaziantep Şehit Kamil Okuma Şöleni Muhteşemdi………………M. Turan Şehitoğlu…………..Haber

Barışa Koşarken; 6-7 Eylül 1955 Olayları………………………….Ahmet Göksan……………….Makale

Türkiye'de En Kolay Ulaşılan Başkan; Hamit Başkan……………Hakan Çelik…………………...Haber

AB ve ABD'ye Alternatif Eksenler ve Afrasya Birliği……………...Ali Temiz………………………Söyleşi

Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş İle Röportaj…………………………….Mehmet Aksoy………………..Röportaj

Ankara Gölbaşı Belediyespor Kulübü; Bir Kültür Merkezidir…….Hasan Yüksel…………………Haber

İnsan Kendini İnsan-ı Kâmilde Aramalı…………………………….Ercan Doğan…………………Gönül Sultanları

Ankara Gaziantepliler Derneği, Sıla Hasretini Gideriyor…………Cumali Temiz…………………Haber

Fas Kasbah'da ikinci Milletlerarası Sanatçı Buluşması…………..Doç Dr M. Büyükçanga……...Makale

Musul ve Kerkük'ü Geri Alabiliriz……………………………………Ahmet Metin………………….Haber

El Değil…………………………………………………………………Recep Taş (Selçuk)…………Şiir