icindekiler2012


sayı: 193 ocak 2012

YIL: 17 SAYI: 193 OCAK 2012 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

 

KONU…………………………………………………………………YAZAR ……………………….TÜRÜ

Kimlikte "Fotokopi" Tuzağına Dikkat!..........................................Bahattin Kurnaz………………Türkiye'den Haber

Hayırseverlerimiz Tarihi Vakıf Kültürümüzü Yaşatıyorlar……….Şenol Öztürk………………….Haber

Tuna: "Mersin Narenciyesi Dünya Markası Olacak"……………..Cumali Temiz………………...Festival

Yalvar Güzel Allah'a…………………………………………………Niyazi Mısri Hz……………….İlahi

Van İlbayı (Valisi) Şehit Ali Paşa'nın Mezarı Sinop'ta……………Hamdi Gökçen……………….Söyleşi

Samsun İlkadım Belediyesi'nden "Hilal Kart" Uygulaması ……..İrfan Kaycı…………………….Haber

Adada Antik Kenti……………………………………………………Ali Keskin……………………..Arkeoloji

Azerbaycan Türkiye İlişkileri Güçlenmeli …………………………Ahmet Metin………………….Sempozyum

Hizmet Makbule Geçerse Kut Kapısı Açılır………………………Doç Dr Sait Başer…………….Makale

Milli Mutabakata Dayalı Bir Anayasa………………………………Yrd Doç Dr M.K. Cerrahoğlu..Makale

Ertuğrul Fırkateyni'nin Yürek Burkan Hazin Hîkayesi……………Mustafa Karagöz…………….Makale

Yavuz Bülent Bakiler'e Fahri Doktora Unvanı…………………….Doç Dr Bekir Sami Özsoy…..Makale

Medeniyetin Özü Kültür ve Sanattır……………………………….Kemal Deniz………………….Sempozyum

"Şiddete Hayır Mutluluğa Evet" Projesi……………………………Doç Dr Mustafa Taşkın……..Makale

Prof. Dr. Galip Yüksel ile Röportaj…………………………………Mehmet Aksoy……………….Röportaj

Türk Tohumculuğu Antalya'da Masaya Yatırıldı…………………Ercan Doğan………………….Sempozyum

Fason Üretim ve Örgütsel Vatandaşlık……………………………Prof Dr Ayşe İrmiş……………Makale

İstanbul Edebiyat Festivali Büyük Ödüllerle Taçlandı……………Ali Temiz……………………..Fuar

Selçuklular ve Karmati Hareketi……………………………………Prof Dr M Beşir Aşan………..Makale

Avrupa'nın Üzerine Doğan İslam Güneşi…………………………Hasan Yüksel…………………Sempozyum

'Ayaz'lara Selam Olsun……………………………………………..Prof Dr Hüseyin Demir……….Makale

Vatan Destanı………………………………………………………..Halit Fahri Ozansoy………….Şiir


sayı: 194 Subat 2012

YIL: 17 SAYI: 194 ŞUBAT 2012 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

 

KONU…………………………………………………………………YAZAR ……………………….TÜRÜ

Gül: "Teknoloji ve Bilimle Kalkınacağız"…………………………..Bahattin Kurnaz………………Türkiye'den Haber

İlkadım Belediyesinden YENİSES'e Basın Teşvik Ödülü……….İrfan Kaycı…………………….Haber

Türkiye'nin Uzaya Bakan Gözü İbrahim Hakkı Hz……………….Belkıs İbrahimhakkıoğlu…….Gönül Sultaları

Ya Ben Nice Dönmeyeyim…………………………………………Seyit Nizamoğlu Hz…………..İlahi

Yüz Yıllık Rüya Mavi Tünelin İki Ucu Birleştirildi…………………Ercan Doğan………………….Haber

Elazığ Doğu'nun Cazibe Merkezi………………………………….Doç Dr Ahmet Tevfik Özkan…Makale

Neandreia Antik Kenti………………………………………………Ali Keskin……………………...Arkeoloji

Türk İslam Medeniyetinde Cihangirlik ve Hakimiyet…………….Prof Dr Seyfullah Eroğlu……..Makale

Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri'nin Sahipleri Belli Oldu………..Çağatay Akengin…………….Haber

Afrika Ülkeleriyle Dostluğumuzu Görsünler………………………Aşkın Sönmez………………..Haber

Osmaniye, Antep, Maraş ve Urfa'da Ne Arıyorlardı?..................Şenol Öztürk………………….Haber

Osmanlı'nın Bir Mektubu ve Yeniçeri Elbisesi Yetti………………Hasan Kılıç…………………..Makale

Edebiyatta Yeni Bir Tür "Küçürek Öykü"………………………….Mustafa Karagöz ……………..Sempozyum

Samsun Ülkü Ocaklan'ndan Bilim ve Fikir Akademisi……………Alperen Torun………………..Haber

Doç. Dr. Mehmet Seyfettin Erol ile Röportaj……………………...Mehmet Aksoy……………….Röportaj

Mersin Kent Projesi Gerçeğe Dönüşmeli………………………….Yrd Doç Dr Salih Aksay…….Sempozyum

Veteriner Fakültelerine Belli Kriterler Getirilmeli …………………Cumali Temiz…………………Haber

Anadolu'da Bilim Zirvesi Erciyes Üniversitesi…………………….Taha Akyol……………………Makale

Türk Kılıç Sanatı Yesüken; Yasaya Bağlıdır……………………..Hasan Yüksel…………………Haber

Nükleer Enerji ve Türkiye…………………………………………...Prof Dr Sümer Şahin………...Makale

Cumhurbaşkanı Olabilirsiniz, Sanatkar Olamazsınız…………….Bedrettin Keleştimur…………Makale

Siber Alemin Kralı Yalnız Kurt, Dünya Birincisi ………………….Ahmet Metin…………………..Haber

Merde Yanarım………………………………………………………Mehmet Avşar………………..Şiir

 

sayı: 195 Mart 2012

YIL: 17 SAYI: 195 MART 2012 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU…………………………………………………………………YAZAR ……………………….TÜRÜ

Tuza Uzanırken İki Kere Düşünün…………………………………Bahattin Kurnaz………………Türkiye'den Haber

Milli Kahramanımız Rauf Denktaş'ı Kaybettik!............................Nuri Gürgür……………………Makale

Tarihimizde Derviş Gaziler ve Alperenler…………………………Sinan Atçeken………………..Konferans

Sanal Alemin Yalnız Kurt'u Dünyayı Şok Etti!.............................Mevlüt Yüksel………………...Haber

Al Gönlümü Senden Yana………………………………………….Ümmi Sinan Hz……………….İlahi

Sevgi, Hoşgörü ve Gönül Medeniyeti……………………………..İhsan Ünlü…………………….Makale

Orthosia Antik Kenti…………………………………………………Ali Keskin……………………..Arkeoloji

Turizmin Başkenti Antalya'da Yatırım Turu……………………….Ercan Doğan…………………Haber

Okuduğumuz Kitap Bizi Fikren Yükseltmeli………………………Prof Dr İsa Kayacan………….Makale

Elazığ'da Azerbaycan Parkı ve Şehitlik Anıtı Açıldı……………..Bedrettin Keleştimur…………Makale

"Hayat Fıçısı "nın Etkili Yaşam ve Temel İlkeleri………………...Suat Güloğlu………………….Söyleşi

Türk Dünyası Tek Alfabe Kullanmalı………………………………Bayram Şimşek………………Haber

Türk Yerel Medyası AB Yolunda Projesi………………………….Hakan Çelik…………………..Seminer

Memurlar Üzerindeki Baskı Kaldırılsın!.......................................Cumali Temiz…………………Haber

Türkiye'de Düşünce Dergiciliği Sempozyumu……………………İrfan Kaycı…………………….Sempozyum

Doç. Dr. Mehmet Seyfettin Erol ile Röportaj………………………Mehmet Aksoy……………….Röportaj

Osmaniye OSB'ye Endüstri Meslek Lisesi………………………..Şenol Öztürk …………………Haber

Türk Sağlık-Sen İstişaresini Kıbrıs'ta Yaptı……………………….Hasan Yüksel………………...Haber

Anne Karnından Mezara Kadar Dil Eğitimi!.. …………………….Prof Dr Firdevs Güneş……….Makale

Enflasyonun Sorumlusu Tarım ve Çiftçi Değildir…………………Mustafa Karagöz……………..Haber

Şiddetin Önce Kafalardan Silinmesi Gerekir……………………..Günerkan Aydoğmuş………...Haber

Turizm Tanışmayı Sağlayan En Önemli Sektördür………………Aşkın Sönmez………………..Fuar

Uygarlığın Kritik Yolu Olarak "Temizliğin Tarihi"…………………İbrahim Okur………………….Makale

Türk Patentli Hereke Halısı'nı Çin'e Kaptırmayız!.......................Ali Temiz ……………………...Haber

Oğluma Öğütlerim…………………………………………………..Rauf Raif Denktaş……………Şiir

 

sayı: 196 Nisan 2012

YIL: 17 SAYI: 196 NİSAN 2012 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU…………………………………………………………………YAZAR ……………………….TÜRÜ

Orhun Abideleri Mersin'e Dikildi……………………………………Bahattin Kurnaz………………Türkiye'den Haber

TBMM Türk Milletine Hizmet Kürsüsüdür…………………………İsmail Sarıkaya………………Haber

Türk Büro-Sen Kadın Kurultayı Yapıldı Satı Kadın Anıldı……….İlkben Gökçen Bukan………..Kurultay

Derdim Bana Derman İmiş…………………………………………Niyazi Mısri Hz………………..İlahi

Ermenilerin Hocalı Soykırımı BM'de Kabul Edilmeli……………..Hasan Yüksel………………...Haber

"Gençliğin yeniden Yükselen Değer Olmasını İstiyoruz"………..Ercan Doğan………………….Haber

Asırlık Türk Ocağı Geleceğe Ümitle Bakıyor……………………..Reha Oğuz Ertuğrul………….Panel

Lebedos Antik Kenti…………………………………………………Ali Keskin……………………..Arkeoloji

Akıbetini Düşünen, Akıllı Kişinin Sözünü Tutar…………………..Doç Dr Sait Başer……………Makale

İstanbul'da Bölgenin Havasını En İyi Sinop Yansıttı…………….Hamdi Gökçen………………..Fuar

Osmaniye Tahakkuk ve Tahsilat Artışında Türkiye Birincisi…...Şenol Öztürk………………….Haber

Eşekle Gelen Aydınlık; Masal Değil, Gerçek! …………………….Aydın İleri …………………….Makale

Şehit Şerife Bacı Anısına Kar-Kış Demeden Yürüdüler?!...........Muhammed Kömençoğlu……Haber

Eskişehir Ar-Ge Pazarında Projeler Hayat Buldu………………..Mustafa Karagöz……………..Haber

TOSÇELİK Müdürü Ahmet Taşkın ile Röportaj…………………..Mehmet Aksoy……………….Röportaj

Çiftçilerimiz Faiz Kıskacından Kurtarılmalı……………………….Ahmet Metin…………………..Haber

Erzurum'un Gelişmesi Doğu'ya Katkı Sağlar……………………..Orhan Temiz………………….Haber

Fırat'ta Boğulan Büyük Komutan Süleyman Şah…………………İrfan Özfatura………………..Makale

Bursa Sağak Turizminde Hak Ettiği Yere Gelecek……………….Ali Temiz……………………..Fuar

Toplumsal Dayanışmayı Güçlendiren Örnek Proje………………Cumali Temiz………………...Söyleşi

Gençlerimiz Sağlıklı Bireyler Olarak yetiştirilmeli………………..Hakan Çelik…………………...Haber

Tarihçilerin Duayeni Halil İnalcik'a Onur Madalyası……………..İrfan Kaycı…………………….Haber

Ne Diyeyim Ben Sana………………………………………………Aşık Kemali Bülbül……………Şiir


sayı: 197 Mayıs 2012

YIL: 17 SAYI: 197 MAYIS 2012 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU…………………………………………………………………YAZAR ……………………….TÜRÜ

Üniversiteler de Patent Alacak…………………………………….Bahattin Kurnaz………………Türkiye'den Haber

Çanakkale Türk'ün Kahramanlık Destanıdır………………………Şenol Öztürk…………………Tiyatro

Anadolu'yu 'Sevgi'yle Mayalayan Yunus Emre Hz……………….Sezai Karakoç………………..Gönül Sultaları

Cürmüm İle Geldim Sana…………………………………………...Ahmet Kuddusi Hz…………..İlahi

KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu Antalya'da Moral Buldu………….Ercan Doğan………………….Haber

En Güzel Türkçe'yi Sen Konuş!..................................................İrem Çöteli…………………….Haber

Harpasa Antik Kenti…………………………………………………Ali Keskin……………………..Arkeoloji

Sinop İçme Suyu, Kanalizasyon ve İmara Kavuşuyor…………..Hamdi Gökçen………………..Haber

"Gönül" Sadece Türk Kültüründe Bulunmaktadır………………..Doç Dr Sait Başer…………….Makale

Yaşanabilir Mutlu Osmaniye İçin Sosyal Belediyecilik…………..Ahmet Metin………………….Haber

İstanbul Kolay Mı Fethedildi?!.....................................................Sinan Atçeken………………..Makale

Ağız Kanserinin Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi………………..Prof Dr Peruze Çelenk……….Makale

Sağlığınız İçin "Tam Buğday Ekmeği"ni Seçin…………………...Cumali Temiz………………...Sempozyum

Tuna: "Biz Yaşlanıyoruz, Ama Toroslar Güzelleşiyor"…………..Hakan Çelik…………………..Haber

AYSİAD Türk Coğrafyasında Etkinliğini Arttırıyor………………..İrfan Kaycı…………………….Konferans

Prof. Dr. Ali Akyıldız ile Röportaj…………………………………..Mehmet Aksoy………………..Röportaj

İskeçe Türk Birliğinin 26 Yıllık Hukuk Zaferi!...............................Aşkın Sönmez………………..Haber

Uludağ Ekonomi Zirvesinde Hedef: İlk 10'a Girmek……………..Ali Temiz……………………...Haber

Toplumların Çeyiz Sandıkları: Müzeler ve Çocuklar…………….Prof Dr Hasan Pekmezci…….Makale

İlim Nedir. Nasıl ve Niçin Vapılır?...............................................Prof Dr Saim Boztepe………...Makale

Aşık Veysel'in Genç Kuşaklara Vasiyeti; BİRLİK…………………Mustafa Karagöz…………….Haber

Bu Vatan Bizim………………………………………………………Tuncer Sönmez………………Şiir


sayı: 198 Haziran 2012

YIL: 17 SAYI: 198 HAZİRAN 2012 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU…………………………………………………………………YAZAR ……………………….TÜRÜ

Akdağ: "Merdiven Çıkmayı Unuttuk"………………………………Bahattin Kurnaz………………Türkiye'den Haber

Hz. Muhammed Efendimizin Kutlu Doğumu………………………Şenol Öztürk…………………Gönül Sultaları

İnsan Cesaretle İnanan ve Anlam Arayan Bir Varlıktır………….Prof Dr Hasan Onat…………..Makale

Sen Seni Bil Sen Seni!................................................................Hacı Bayram Veli Hz…………İlahi

Samsun Kültür Sanat Platformu ve Dergisi………………………Uğur Dede…………………….Haber

Şeyh Şabanı Veli Kastamonu'nun Manevi Mimarı……………….Muhammed Kömençoğlu……Gönül Sultaları

Allah Dirliğimizi ve Birliğimizi Bozmasın !....................................Hasan Yüksel………………...Yörük Şöleni

Sardurihinili-Çavuştepe Antik Kenti ve Kalesi ……………………Ali Keskin……………………..Arkeoloji

Toplumun Değişmesi, Modernleşme ve Batılılaşma…………….Özcan Acar…………………...Konferans

"Gönül Gözü" Gaflet Uykusundan Uyanmadan Açılmaz!............Doç Dr Sait Başer……………Makale

Tabur'dan Başkan Bölük'e Teşekkür Belgesi …………………….Ahmet Metin………………….Haber

Uluslararası Niğde Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu……………Mustafa Karagöz…………….Sempozyum

Tuna: "Gençlerimize Havacılığı Sevdiriyoruz"……………………Yasin Abacı…………………..Haber

Antalya Yörükleri Kışlaktan Yaylaya Göç Eylediler………………Ercan Doğan…………………Yörük Şöleni

Gurbette Ölüm ve Bize Yakışanı Yaptık…………………………..Mehmet Niyazi Özdemir……..Makale

Mütefekkir Nevzat Kösoğlu ile Röportaj…………………………..Mehmet Aksoy………………..Röportaj

Özümüzü ve Kültürümüzü Kaybetmeden Yaşayalım……………Ali Temiz………………………Söyleşi

Türk Kimliğini Sindirmeye Yönelik Psikolojik Savaş……………..Cumali Temiz…………………Konferans

Kadirşinas Milletlerden Kadri Bilinecek Adamlar Yetişir………...Prof Dr İsmail Yakıt…………..Gönül Sultaları

Türk Ocakları Genel Başkanı Gürgür'den Erdemli Davranış……İrfan Kaycı……………………Haber

Sinoplu Kore Gazisi Ali Yıldırım'ın Savaş Hatıraları……………..Hamdi Gökçen……………….Söyleşi

Kültür ve Sanat Zenginliğimiz Sergilendi………………………….Çağatay Akengin…………….Haber

Gönlümdeki Köz Belledim………………………………………….Mehmet Ali Kalkan……………Şiir


sayı: 199 Temmuz 2012

YIL: 17 SAYI: 199 TEMMUZ 2012 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU…………………………………………………………………YAZAR ……………………….TÜRÜ

Kastamonu'da Kumdan Altın Çıkıyor……………………………...Bahattin Kurnaz………………Türkiye'den Haber

Manevi Değerlerimizi Hatırladıkça Kendimizi Tanıyoruz………...Hasan Yüksel………………..Gönül Sultaları

Gölbaşı Ülkü Ocakları'ndan YENİSES'e Ödül……………………Muharrem Kılıç……………….Yenises’e Ödül

Unuttuk Yad Bilişimiz……………………………………………….Eşrefoğlu Rumi Hz……………İlahi

Türkmenler Türkiye'nin Güvencesidir……………………………..Yasin Abacı…………………...Haber

1909 Adana Ermeni Olayları ve Bahçe'deki Gelişmeler…………Abdullah Remzi Gül…………Makale

Atarna (Atarneus) Antik Kenti………………………………………Ali Keskin……………………..Arkeoloji

Çukurova Türkiye'nin Gıda ve Tahıl Ambarı……………………...Mustafa Karagöz…………….Haber

Azerbaycan'ın Mehmet Akif'i Ahmed Cavad Anıldı………………Osman Karaçıkay……………Haber

Geleceğimiz Olan Gençler, Hayallerimizi Gerçekleştirecekler…İrfan Kaycı…………………….Haber

Futbol Turnuvası Toroslar'ın Köylerini Kaynaştırdı………………Adem Akın……………………Haber

Yerellikten Kurtulan Yörük Şölenleri Evrenselliğe Taşınıyor……Ali Temiz………………………Yörük Şöleni

Samsun'un Tarihi ve Kültürel Değerlerini Korumalıyız…………..Hasan Torun………………….Konferans

Gençlik Kurultayı'nda Geleceğimiz Ele Alındı…………………….Musa Tömen…………………Kurultay

Sarıçam Güreş Festivali ve Varsak Kültür Şöleni………………..Cumali Temiz…………………Şölen

Prof. Dr. İnan Güler ile Röportaj……………………………………Mehmet Aksoy……………….Röportaj

Osmaniye ile Tiszavasvari Şehri Kardeş Oldu……………………Şenol Öztürk…………………Haber

Kore Savaşında Yaralandım ve 33 Ay Esir Kaldım………………Hamdi Gökçen……………….Söyleşi

Mut Kayısı Festivali Amacına Ulaştı ………………………………Hakan Çelik…………………..Festival

Çaydaçıra Işığında Müzik Buluşması……………………………..Hadi Önal……………………..Makale

100. Yılında Balkan Harbi Dramı ve Muhacirlerimiz……………..Atanur Özgünseven………….Makale

Şiirin Başkenti Kahramanmaraş'ta Şiir Festivali………………….Ahmet Metin………………….Festival

Türk Şöleni, Hızla Gelişen Erzurum'a Yakıştı……………………Orhan Temiz………………….Haber

Gençliğe Mesaj………………………………………………………Abdurrahim Karakoz………..Şiir

 

sayı: 200 Ağustos 2012

YIL: 17 SAYI: 200 AĞUSTOS 2012 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU…………………………………………………………………YAZAR ……………………….TÜRÜ

YENİSES Dergimiz 200. Sayısıyla Sizlerle……………………..Hasan Bölük………….………Makale

Bilimsel Buluşlar Devlet Sırrı Oluyor………………………….…Bahattin Kurnaz………………Türkiye'den Haber

Gafleti Uzun ve Derin Olanın Devleti Yok Olur…………………Emrullah Önalan……………..Makale

Batın Kılıcı İle Nefsi Parçaladım İşte………………….………...Hoca Ahmet Yesevi Hz………İlahi

Niyazi Mısrî Hazretleri Daha Fazla Çiğnenmesin!...................Kemal Deniz…………………...Haber

Türkçe Büyük Bir Medeniyetin ve Kültürün Dilidir……………...Ahmet Metin………………….Haber

Türk Dünyasının Sesi ve Nefesi YENİSES…………….……….Hadi Önal……………………..Makale

İotape Antik Kenti………………………………………………….Ali Keskin……………………...Arkeoloji

Yüzen Şehir Sinop'un Sorunları Çözülüyor………...................Hamdi Gökçen………………..Haber

Müftüoğlu Ailesi TBMM'nden İade-i İtibar İstiyor......................Ahmet Refik Müftüoğlu..........Makale

Toroslar'da Hizmet Önceliği Sağlık, Eğitim ve Gençlik………..Yasin Abacı……………………Haber

Çinideki Lale Allah'ı, Gül Hz. Muhammed'i Anlatır……………..Ali Temiz……………………...Söyleşi

Lider 'Etrafı İle Büyür ve 'Etrafı İle Küçülür!.............................Prof Dr Ahmet N.Yüksel……...Makale

YENİSES Dergisine Eleştirel Bir Bakış………………………….İlhami Okudan………….…….Makale

Osmaniye Belediye Bşk. Kadir Kara İle Röportaj………….…..Mehmet Aksoy………….…….Röportaj

Türk Büro-Sen 20. Yaşını Kutladı………………………………..Şenol Öztürk………………….Haber

Payas'ın Yarısı Sanatçı Diğer Yarısı Sporcu……………….…..Zafer Emeksiz………………..Haber

Elazığ İletişim Lisesi Türkiye Birincisi Oldu………….………….Tolgahan Küçük……………...Haber

Samsun İlkadım'da Projeler Konuşulacak……………………...İrfan Kaycı……………….……Haber

Kurtta. Yiyip Çobanla Ağlaşanlar………………………………...İbrahim Okur……………….…Makale

Ayvagediği'nin Hizmet Temposu Yazları Yükseliyor……….….Hakan Çelik……………..….…Haber

Dünyanın 'Dizayn'a İhtiyacı Var………………………………….Hasan Yüksel………………...Haber

Dostluğun Nişanesi; 'Ahde Vefa'dır……………………………...Nevzat Ergin Kumandaş…....Makale

Gerçek Türk Tarihinin Kökenleri Araştırılmalı…………………..Muharrem Kılıç…………….…Makale

Şairler Hazar'da Yunus Emre ve Aşkı Soludular……………….Cumali Temiz…………..........Haber

Tarsus İl Olmalı ve Bir Üniversite Kurulmalı…………………….Mustafa Karagöz…………….Haber

Aldanma Oğul………………………………………………………Mehmet Postallı……….........Şiir


sayı: 201 Eylül 2012

YIL: 17 SAYI: 201 EYLÜL 2012 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………..…..….….YAZAR………………………….SAYI/YIL

Gül: "Devleti Zaafa Uğratamazlar"…………………………………Bahattin Kurnaz………………...Türkiye'den Haber

Ses Bayrağımız Türkçemiz Yükseklerde Dalgalanıyor………….Ayşe Altıntaş……………………Haber

Bu Toprağın Kandili; Esrefoğlu Rûmi Hazretleri………………….Prof Dr Bilal Kemikli……………Makale

Türk Olmak Nasıl Bir Duygudur?................................................Ufuk Gökçen…………………….Makale

Nam-u Nişan Olmaz Bana …………………………………………Seyit Nizamoğlu Hz…………….İlahi

Ahde Vefa Örneği ve İnsan Eğitiminin Önemi……………………Nevzat Ergin Kumandaş……….Makale

Kosova'da Elazığ-Mamusa Kültür ve Sanat Buluşması…………Hadi Önal………………………..Makale

Etenna Antik Kenti…………………………………………………..Ali Keskin………………………..Arkeoloji

Gafletin Derinliğinde Yokolan Endülüs Emevileri………………..Emrullah Önalan………………..Makale

Kıbrıs'tan Mehmetçiğin Ayak İzini Kimse Silemez……………….Cumali Temiz……………………Haber

Toroslar ve Tarsus Kırgızistan'da Kardeş Şehir Edindi………….Şenol Öztürk……………………Haber

Padişahlığının 500. Yıldönümünde Yavuz Sultan Selim…………Doç Dr Cavit Kasımlı………….Makale

Şiddet Bir Sonuçsa; Peki Çözümü Nedir?..................................Hüseyin Çakır…………………...Makale

"Küçük Tavuk' Filmi Devam Ediyor………………………………..Prof Dr Ümit Özdağ…………….Makale

Bugün Türk Olduklarını Bilmeyen Kavimler Var!.........................Muharrem Kılıç…………………Makale

KAKM Başkanı Mehmet Talebpourazad İle Röportaj……………Mehmet Aksoy………………….Röportaj

Dilini Kaybedenlerin Milleti ve Devleti de Kaybolur………………Hakan Çelik……………………..Panel

Baklava, Türk Mutfak Kültürümüzün Zenginliğidir……………….Suat Güloğlu…………………….Haber

Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri Üsküp'te Verildi………………..Yavuz Gürler……………………Haber

Barbaros Hayreddin Paşa ve Preveze Deniz Zaferi……………..Hasan Yüksel……………….…..Makale

Balkanlar ve Türk Dünyası Yalova'da Tanış Oldu………………..Mustafa Karagöz……………….Haber

Uluslararası Türkiye Aşıklar ve Şairler Şöleni…………………….Ali Temiz………………………..Haber

Kültürümüz Yaşatılmalı ve Gelecek Nesillere Aktarılmalı………Ercan Doğan ……………………Haber

Erciyes, Araştırma Üniversitesi Olma Yolunda…………………..Ahmet Metin……………………..Haber

Sinop'un Yarı Güzelliği Ankara'da Olsa İdi!.. …………………….Hamdi Gökçen………………….Söyleşi

Anadolu'm Güzel Vurdum Türkiye…………………………………Ali Rıza Malkoç…………………Şiir


sayı: 202 Ekim 2012

YIL: 17 SAYI: 202 EKİM 2012 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………..…..….….YAZAR………………………...SAYI/YIL

"8 Milyon Kişi HGS'li Olacak"………………………………………Bahattin Kurnaz…………………Türkiye'den Haber

Söğüt Şenliklerinden Birlik ve Beraberlik Mesajı…………………Hasan Yüksel………………......Haber

Ümmi Sinan Hazretleri Antalya Elmalı'da Anıldı…………………Üzeyir Dalkıran………………….Sempozyum

Kıymetli Nesnedir Aşk………………………………………………Yunus Emre Hz………………….İlahi

Gafletin Derinliğinde Filistin Zilleti ve Türkiye…………………….Emrullah Önalan………………..Makale

Güzelyayla 50 Yıllık Su Özlemine Şeftali Festivalinde Kavuştu ..Hakan Çelik …………………….Haber

Aydıntepe Yeraltı Şehri……………………………………………..Ali Keskin…………………….…..Arkeoloji

Türkiye'ye "YENİSES" Gerekli……………………………………..İlhan Yardımcı…………………..Makale

Hiç Birimiz, Hepimiz Kadar Güçlü Değiliz…………………………İhsan Ünlü………………………Makale

Senirkent Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali ile Şenlendi………….Ali Temiz………………………..Haber

N. Y. Gençosmanoğlu Elazığ Ağın'da Anıldı……………………..Günerkan Aydoğmuş…………..Haber

Avrupa-Konya Hattı'nda 'Mevlana Aşkı' Sergilendi………………Doç Dr Mehmet Büyükçanga….Makale

Kastamonu'da 16. Türk Dünyası Günleri………………………….Cumali Temiz………………......Haber

Kendi Ederimizi Kendimiz Belirleyelim……………………………Meryem Aybike Sinan…………..Makale

Harman Yerinde Kırsal Yasam ve Kırsal Mimari…………………Mustafa Karagöz……………….Haber

Sanatçı Ahmet Özhan ile Röportaj………………………………...Mehmet Aksoy………………….Röportaj

Hiçbir Parti Asıl Meselemizi Bilmiyor!..........................................Dr Lütfi Şehsuvaroğlu………….Makale

Çocuklar Doya Doya Oynayarak Büyümeli!................................Nevzat Ergin Kumandaş……….Makale

Hızlı Okumada Küçük Harflerin Büyük Gücü …………………….Prof Dr Firdevs Güneş…………Makale

Atatürk Sinop'ta Gerzeli Hafızı Örnek Gösterdi…………………..Hamdi Gökçen………………….Söyleşi

Hatayı'nın Dilinde Zarf Fiiller……………………………………….Yrd Doç Elmira Hemzeyeva……Makale

Çağın Vebası İnternet Çocukları Zehirliyor……………………….Şenol Öztürk…………………….Haber

Sertifikalı Tohumlar Kaliteyi ve Üretimi Arttırıyor…………………Ercan Doğan……………………Haber

Dost Dediğin…………………………………………………………Hadi Önal………………………..Şiir


sayı: 203 Kasım 2012

YIL: 17 SAYI: 203 KASIM 2012 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………..…..….….YAZAR………………………..SAYI/YIL

BÖLÜK: "İnsanlara Saygı Duymalı ve Sevmeliyiz"………………Şenol Öztürk …………………Haber

Geleceğe Nanoteknoloji Yön Verecek…………………………….Bahattin Kurnaz………………Türkiye'den Haber

Ankara Savaşı Kongresi'nden Ders Çıkarılmalı………………….Cumali Temiz…………………Kongre

Elazığ'ın Tanıtım Atağına Fotoğraf Desteği………………………Selehattin Yazar……………...Haber

Hakk'a Kul Olmayınca………………………………………………Pir Sultan Abdal Hz…………..İlahi

Ahiliğin Kuralları Yaşatılsaydı Böyle Olmazdık!..........................Ercan Doğan………………….Haber

Şehir Tarihi Kongresi ve Kentsel Dönüşüm………………………D. Mehmet Doğan……………Kongre

Bizye Antik Kenti…………………………………………………….Ali Keskin……………………..Arkeoloji

Zeybek Ateşi Gösterisi Gözyaşlarıyla İzlendi …………………….Ahmet Metin………………….Kurultay

Türk Kültürü Karşısında Konuşlanmalar ve Türk Aydını…………Uğur Dede……………………Konferans

Mimar Sinan Adına Yakışır Şekilde Anıldı………………………..Mustafa Karagöz……………..Haber

Hz. Muhammed Hakarete Değil, Hürmete Layıktır………………Kamil Ermişata……………….Makale

Kahramanmaraş Güreş İçin Önemli Bir Kaynak…………………Doç Dr Mehmet Türkmen……Sempozyum

Gizlenen Ön Türk Tarihi ve Bazı Gerçekler………………………Muharrem Kılıç……………….Makale

Geleceğimiz Gençliğe, Gençliğimiz Eğitime Emanet…………….Yasin Abacı…………………..Haber

Özcan Pehlivanoğlu İle Röportaj…………………………………..Mehmet Aksoy………………..Röportaj

Felsefe Şehir Hayatıyla ve İnsan Yaşamıyla Buluşmalı…………Ali Temiz……………………...Kongre

Tarsus Uluslararası Karacaoğlan Şelale Şiir Akşamları…………Ersoy Yayçın…………………Şölen

Köylümüze ne Çiftçimize Gereken Önem Verilmeli……………...M. Erol Ekenleroğlu………….Makale

Vatan... ………………………………………………………………Mustafa Mutlu………………..Makale

Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Sempozyumu…………………Hamdi Gökçen……………….Sempozyum

Valan Dünyadan Neşet Ertas Geçti……………………………….Kamber Şahin…………………Haber

Türkçe Derslerinin Önemi ite Kültür Aktarımı…………………….Yrd Doç Dr Erol Uğur………...Makale

Öyle Git……………………………………………………………….Mehmet Avşar………………..Şiir


sayı: 204 Aralık 2012

YIL: 17 SAYI: 204 ARALIK 2012 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU…………………………………………………………………YAZAR ……………………….TÜRÜ

Ergim: "Bilim Adamı Yetiştiremiyoruz"…………………………….Bahattin Kurnaz………………Türkiye'den Haber

O. Asya'da İslam Medeniyeti Türklere Nasip Olmuştur………….Sinan Atçeken………………..Sempozyum

Kıbrıs Adası Kıyıdaş Ülkelerin İştahını Kabartıyor……………….Hakan Çelik…………………..Sempozyum

Demedim mi?..............................................................................Mevlana Hz…………………...İlahi

Kimlikli ve Kişilikli Şehirler Ortaya Çıkarılmalı……………………Çağatay Akengin ……………..Sempozyum

Sosyal Belediyecilikten Kültürel Belediyeciliğe Doğru ………….Ali Akbaba…………………….Sempozyum

Elaia Antik Kenti……………………………………………………..Ali Keskin……………………...Arkeoloji

Atak ve Jilki Aşireti Devletine Neden Küskün?...........................Bayram Şimşek……………….Konferans

Adliyenin Soğuk Yüzünü Adalet Çalışanları Isıtıyor……………..Hasan Yüksel………………...Çalıştay

Niyazi Mısri Hz. Eserleri ve Türbesiyle Yaşatılmalı………………Kemal Deniz………………….Gönül Sultaları

Hazreti Ali Efendimiz ve Nehc'ül Belâga………………………….Kamil Ermişata……………….Gönül Sultaları

Felsefenin Derinliği ve Sözün Güzelliği…………………………...Şenol Öztürk………………….Sempozyum

TÜRSAB, Turizm Konusunda Yol Göstericilik Yapıyor………….Aşkın Sönmez………………..Söyleşi

Sürdürülebilir Balıkçılık Çalıştayı Sinop'ta Yapıldı……………….Hamdi Gökçen………………..Çalıştay

Prof. Dr. Engin Şahna ile Röportaj………………………………...Mehmet Aksoy……………….Röportaj

"Biz de Atilla'nın Torunlarıyız"………………………………………Arslan Bulut…………………..Makale

Türk Mûsikisi: Sanat Dallarımızın Ana Damarıdır………………..Ali Temiz……………………...Söyleşi

Önce İnsan ve Ruh Mimarimizi Değiştirmeliyiz…………………..Ahmet Metin………………….Sempozyum

Roux "Türklerle Evrensel Tarihi Kucaklıyoruz"…………………..Muharrem Kılıç……………….Makale

Ortadoğu'ya Alternatif Bir İsim Bulmalıyız………………………..Cumali Temiz…………………Seminer

Balıkesir Ulusal Genç Halkbilimcileri Sempozyumu……………..Ercan Doğan …………………Sempozyum

Orhun Anıtları Kaya Tuzuyla Hayat Buldu………………………..Mustafa Karagöz……………..Sempozyum

Tarım Ürünleri Üretiminde Dünya Birincisiyiz …………………….İrfan Kaycı…………………….Haber

Dertsizler Dünyada Yarım İnsandır………………………………..Nebi Hazri…………………….Şiir