icindekiler2009


sayı: 157 ocak 2009

YIL: 14 SAYI: 157 OCAK 2009 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………………..…YAZAR ……………………….TÜRÜ

ATATÜRK: "İstiklal Savaşı'nı Niye Yaptık"…………………………Bahattin Kurnaz……………...Türkiye'den Haber

Terörizmin Sosyo-Psikolojik Yönü…………………………………..Mustafa Karagöz…………….Panel

Türkiye Ekonomisi Kriz Tehdidi Altında…………………………….Cumali Temiz…………………Haber

Tevhide Gel Tevhide………………………………………………….Aziz Mahmut Hüdai Hz……..İlahi

Atatürk'ün Vasiyetnamesi Tartışılmalıdır…………………………...Fahrettin Alişar……………….Makale

Hayatınızda Mutlaka Spor Olsun……………………………………Ökkeş Demir………………….Panel

Kırgızistan'da Üç Gün………………………………………………...Bedrettin Keleştimur………...Makale

"Bir Koyundan Beş Post Çıkarılınca Kriz Çıktı"……………………Prof Dr M. İlker Parasız……..Makale

Edessa Antik Kenti……………………………………………………Ali Keskin……………………..Arkeoloji

Toplumsal Değerlerimiz ve Dönüştürülen Türkiye………………...Prof Dr Ş. Hablemitoğlu…….Makale

Türk Aile Yapısı Öz Güvenini ve Cesaretini Kaybetti……………..Hamdi Gökçen……………….Konferans

Yabgu Nihat YİĞİT ile Röportaj……………………………………..Mehmet Aksoy………………..Röportaj

Türk İnkılabına Bakışlar………………………………………………Afet Bilyen Bal……………….Panel

En Büyük Tehlike; PKK'nın Yerini Barzani'nin Alması……………Av. İ. Kürşat Bilgin……………Konferans

Yerli Savunma Göz Kamaştırdı……………………………………..Turan Al……………………….Haber

Türkmenistanla İlişkiler Gelişiyor……………………………………Recep Anneguliyev………….Haber

Bir Öğretmenler Günü İdi..............................................................Yrd Doç Dr Nihat Şirin………Makale

Yerelden Küresele Türk Dergiciliği ve Milli Folklor………………..Mustafa Karagöz…………….Konferans

Coğrafi Bilgi Sistemleriyle Halkımızı Tanıştırmalıyız……………..Ercan Doğan………………….Panel

İnsanlığı Etkileyen ve Dünyaya Yön Veren Uygarlıklar(-4-)……..Muharrem Kılıç……………….Makale

Sakarya'nın Turizm Potansiyeli……………………………………..Şenol Öztürk………………….Haber

Çağdaş Türkiye'nin Kültür Politikası: Türk Tarih Tezi…………….Prof Dr Bayram Bayraktar…..Makale

Türk Kültürünün Ortak Rengi Al…………………………………….Ahmet Metin…………………..Haber

Beyin Göçüne Karşı Beyin Gücünü Teşvik Ediyor………………..Hasan Yüksel…………………Haber

Gariplik Tuttu Boynumdan…………………………………………...Bekir Sıtkı Erdoğan………….Şiir

 

 

sayı: 158 subat 2009

YIL: 14 SAYI: 158 ŞUBAT 2009 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………………..…YAZAR ……………………….TÜRÜ

Vali SALiHOĞLU'ndan Türkçe Uyarısı……………………………..Bahattin Kurnaz……………...Türkiye'den Haber

"Türkiye Sahipsiz Değildir"…………………………………………..Mustafa Karagöz……………..Haber

Hakk Katında Elimiz Vardır………………………………………….Kul Nesimi Hz………………...İlahi

Türkiye'de Gelecek ve Umut Vadeden Sektörler…………………Prof Dr Muammer Kaya……..Makale

Topraklarımızın Yabancıya Satışı; "İşgaldir"………………………Halil Çelikkıran……………….Haber

Ürdün Serbest Ticaret Anlaşmasına Girmeliyiz…………………..İrfan Karabulut………………..Haber

Suçları Türk ve Müslüman Olmak!...............................................Osman Sağırlı………………...Makale

Milli Şairimiz Mehmet Akif ERSOY Şiirlerle Anıldı………………..İsmet İpek……………………..Haber

Sarıkamış'ta 90 Bin Şehit Anısına 90 Bin Kilim…………………...Cengiz Tosun…………………Haber

Simena Antik Kenti……………………………………………………Ali Keskin……………………..Arkeoloji

Haçlı Zihniyetinin Gözü Şimdi de Trakya'da……………………….Ahmet Metin………………….Haber

Çıraklığını Yapmadığın İşin Patronu Olamazsın!.........................Tahsin Ardıç…………………..Makale

İslam Dünyası El Ele Vererek Krizi Aşar……………………………Tansu Sarıtaylı………………Haber

Nano Bilim, Nano Mühendislik ve Nano Teknoloji………………..Suat Güloğlu………………….Konferans

Tarihini Bilmeyenlerin Coğrafyasını Başkaları Çizer……………...Cumali Temiz…………………Haber

Balkanlarda Osmanlı İzleri Siliniyor…………………………………Hasan Yüksel………………...Konferans

Kıbrıs Şehitleri ve Şehit İlhanlar Anıtı Açıldı……………………….Günerkan Aydoğmuş………..Haber

Osman ŞAHİN ile Röportaj…………………………………………..Mehmet Aksoy……………….Röportaj

Kültür Tarihimizde Denizli ve Kentleşme Sorunları……………….Cumali Temiz…………………Sempozyum

Gençliğin Gözüyle Kaşgarlı Mahmut……………………………….Zehra Temiz…………………..Kurultay

Canik Kültür Merkezi Oluyor…………………………………………İrfan Kaycı……………………Haber

İnsanlığı Etkileyen ve Dünyaya Yön Veren Uygarlıklar(-5-)……...Muharrem Kılıç………………Makale

Lüks Tüketim Uğruna Yardıma Muhtaç Olduk…………………….Hakan Çelik…………………..Panel

Fatih Sultan Mehmet'in Annesi Sinoplu Hüma Hatun…………….Hamdi Gökçen……………….Araştırma

Hayal Kurun, Ama Sakın Hayalci Olmayın!... ……………………..Şenol Öztürk………………….Panel

Elazığ'da Yürekli Buluşma Zirvesi…………………………………..Bedrettin Keleştimur………...Makale

Türkoğlu Türk…………………………………………………………Ahmet Gürbüz………………..Şiir

 

 

sayı: 159 Mart 2009

YIL: 14 SAYI: 159 MART 2009 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………………..…YAZAR ……………………….TÜRÜ

Yüksek Topuk Hasta Ediyor…………………………………………Bahattin Kurnaz……………...Türkiye'den Haber

Bölünmüş Yollar, Türkiye'nin Emniyet Kemeri…………………….Şenol Öztürk………………….Haber

ABD Artık Cesede Dönüştü………………………………………….Prof Dr Oktay Sinanoğlu……Makale

TÜRKSOY Türk Dünyası'nın UNESCO'dur………………………..Yunus Emre Yüce…………...Uluslararası Toplantı

Kârım Varsa Sendendir………………………………………………Şeyh Galip Hz………………..İlahi

Türk Doktorlar Kanseri Durdurdu……………………………………Mustafa Karagöz…………….Haber

Millî ve Dinî Bütünlük Zarureti……………………………………….Prof Dr Bayram Kodaman…..Makale

YETKİN: "Tarımda Daralma Devam Ediyor"………………………Hakan Çelik…………………...Haber

Yeşil Kuşak Projesi'nden BOP'a Değişen Dengeler………………Osman Şahin………………...Makale

Almanya'daki Dönerimiz Aleyhine Kampanya Durmalı…………..Ahmet Metin……………….….Haber

Khrysa Antik Kenti…………………………………………………….Ali Keskin………………….….Arkeoloji

Kayseri Erciyes Cazibe Merkezi Haline Gelecek………………….Cumali Temiz………………...Haber

Samsun Sukhbaator ile Kardeş Şehir Oldu………………………..İrfan Kaycı…………………….Haber

Çanakkale'yi Yaşamak!.................................................................Bedrettin Keleştimur…………Makale

Batı Trakya Türkleri Araştırmaları Kongresi………………………..Prof Dr Necati Demir………..Makale

Diplomalı Aydın Değilse………………………………………………Mehmet Niyazi Özdemir……Makale

AKÇAN: "Kazanılmış Haklarımız Korunmalı"………………………Hasan Yüksel………………..Haber

KETEM, Kanserden Koruyor…………………………………………Davut Kartal………………….Haber

Avrupa Birliği ve Atatürk………………………………………………Prof Dr Mustafa Erkal………Makale

Fırat Üniversitesi'nin Hedefi; Kaliteyi Yakalamak………………….Günerkan Aydoğmuş……….Haber

Antalya'da Kent Bilgi Sistemi Altyapısı Tartışıldı…………………..Ercan Doğan…………………Panel

Hakkı Şafak SES ile Röportaj………………………………………..Mehmet Aksoy………………Röportaj

Yüzde Yüz Yerli Hızlı Tren Geliyor………………………………….Mehmet Genç………………..Haber

İnsanlığı Etkileyen ve Dünyaya Yön Veren Uygarlıklar(-6-)……...Muharrem Kılıç………………Makale

Sosyal Güvenlik Reformu ve İş Dünyasına Yansımaları…………Ali Temiz………………………Konferans

Ehli Beyt Sevgisi Yüce Allah'ın Emridir…………………………….Cengiz Tosun…………………Panel

Taşa Düşse Taşı Oyar Bu Feryat……………………………………Bestami Yazgan……………..Şiir

 

 

sayı: 160 Nisan 2009

YIL: 14 SAYI: 160 NİSAN 2009 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………………..…YAZAR ……………………….TÜRÜ

Bölünmüş Yollar Kazaları Önlüyor………………………………….Bahattin Kurnaz………………Türkiye'den Haber

Türkiye "Beşli" Kuşatmadan Nasıl Kurtulur………………………..Armağan Kuloğlu……………..Makale

Konuşmayı Yazıya Döken Bilgisayar………………………………Selçuk Güloğlu…………….….Haber

Nefsine Kakı Hoş Yürü………………………………………………Yunus Emre Hz…………….…İlahi

Hastalık İçin İlaç Değil, İlaç İçin Hastalık Aranıyor………………..Cengiz Tosun…………………Sempozyum

Tarihe Damgasını Vuran "Kizzuwatna.li Puduhepa"……………...Yrd Doç Dr Serdar Girginer…Makale

Atatürk'ün Mevlana Hazretlerine Saygı ve Sevgisi………………..Yasemin Şimşek……………..Makale

Istlada (Kapaklı) Antik Kenti………………………………………….Ali Keskin…………………….Arkeoloji

Türkiye'de Aydın Sorunu ve Çözümü………………………………Kazım Ütük……………………Makale

Beyninizin Satın Alınmasına İzin Vermeyin………………………..Ali Temiz………………………Haber

Ülkelerin ve İllerin Kalkınmasında Tanıtım Önemlidir…………….Hamdi Gökçen……………….Haber

Toplumlar Kültürleriyle Ayakta Durur……………………………….Bedrettin Keleştimur………...Makale

SABANCI: 'Yönetim Tarzımın Özü Takım Çalışmasıdır"…………Şenol Öztürk…………………Haber

Üniversitenin Kente Yansıması ve Ortak Akıl……………………...İrfan Kaycı……………………Haber

Giray Batur'un Hikayesi; Kayıp Tamga……………………………..Op Dr Fatih Karayandı………Makale

Tarihi Bursa Mehter Takımı………………………………………….Cumali Temiz………………...Araştırma

Üniversiteli İşsizliğe Karşı Elele Verilmeli…………………………..Hakan Çelik………………….Haber

Son Apaçi Geronimo'ya İade-i İtibar………………………………..Rasim Ekşi……………………Makale

İsmail KONCUK ile Röportaj…………………………………………Mehmet Aksoy……………….Röportaj

Türk Dili'nin Tarihi Asırlar Öncesine Dayanır………………………Ercan Doğan…………………Konferans

Tarihî Eserlerimizi Korumada İhmalkar Olmayalım………….........Yusuf Delikoca………………Konferans

İnsanlığı Etkileyen ve Dünyaya Yön Veren Uygarlıklar(-7-)………Muharrem Kılıç………………Makale

Kayyumlar Görevi Tekrar Aynı Yönetime Devretti…………………Hasan Yüksel………………..Haber

Kuşları da Tükettik…………………………………………………….Zafer Gemicioğlu……………Haber

Ney Musikisi Ruh Haline Olumlu Tesir Ediyor……………………..Ü. İmam Kızı Aliyeva….........BMakale

Türkmen Atasözleri……………………………………………………Dr Deniz Tükmenoğlu………Araştırma

Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi…………………………Engin Özmen………………...Haber

Çukurova Anavarza Kalesi …………………………………………..Abdulcabbar Yurt…………….Şiir

 


sayı: 161 Mayıs 2009

YIL: 14 SAYI: 161 MAYIS 2009 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………………..…YAZAR ……………………….TÜRÜ

TAYSAD: "Hurda İndirimi Lazım"……………………………………Bahattin Kurnaz……………..Türkiye'den Haber

Osmaniye Ticarette Kabuğunu Kırıyor……………………………..Şenol Öztürk………………….Haber

Türkiye'nin En Büyük İsrafı: Beyin Gücü…………………………..Prof Dr Muammer Kaya……..Makale

Bu Nefisten Ayrılagörün……………………………………………..Eşrefoğlu Rumi Hz…………..İlahi

Avrupa İle Ortak Kültürlerimiz……………………………………….Ahmet Alkanat……………….Sempozyum

Sarissa (Kuşaklı) Antik Kenti………………………………………..Ali Keskin……………………..Arkeoloji

Doğu Anadolu Araştırmaları Kitaplaştı……………………………..Cengiz Tosun………………...Haber

Devlet ve Enerji……………………………………………………….Osman Şahin………………...Makale

Doğu Türkistan Çin Zulmü Altında İnliyor………………………….Cumali Temiz………………...Haber

Gelecek Eğitimle Şekillenecek……………………………………...Hasan Yüksel………………...Uluslararası Toplantı

Krizin Etkisini Azaltmak İçin Tüketim Canlanmalı………………...Suat Güloğlu………………….Haber

Avrasya Kadın Sorunları Sonuç Bildirgesi…………………………Tülay Demir…………………..Panel

TRT Ne Yapıyor? ……………………………………………………..Av. Erdem Akyüz……………Makale

Filmlerinde Ülkemizi Küçültenler Dışarıda Ödül Alıyor …………..Mustafa Karagöz……………..Haber

Deniz Müzesi Mersin Ekonomisine Katkı Sağlayacak……………Hakan Çelik…………………..Haber

Enerji Güvenliğimize Tarım Desteği; Enerji Tarımı……………….Prof Dr Hüseyin Öğüt……….Makale

Türk Ocaklarının Kuruluşu Bursa'da Kutlandı……………………..Ali Temiz……………………..Haber

Yerel Seçimler Sonrası Tartışılması Gerekenler………………….Ali Fatih Uysal………………..Makale

Selçuklular Dönemi Edebiyat ve Medeniyeti………………………Prof Dr Necati Demir………...Makale

Konya Kültürüne Hizmet Edenlere Vefa……………………………Ercan Doğan…………………Haber

Prof. Dr. Yusuf DEMİR ile Röportaj…………………………………Mehmet Aksoy………………Röportaj

Batı'nın "Hint Avrupa Dilleri" ve Ari Irk Tezlerinin Çöküşü………Muharrem Kılıç……………….Makale

Ceyhan'da Kayıp "Tarihi Akköprü" Bulundu……………………….Ahmet Metin………………….Haber

Ülke Kalkınmasının Dinamiği Öğretmendir………………………..Mehmet Sungur………………Makale

Zamanın Nabzı "Takvim"…………………………………………….Zafer Gemicioğlu…………….Araştırma

Kalbinizi Seviyorsanız Fast-Food Yemeyin!.. ……………………..İrfan Kaycı…………………….Konferans

Dönüşüm………………………………………………………………İbrahim Sağır…………………Şiir

 

 

sayı: 162 Haziran 2009

YIL: 14 SAYI: 162 HAZİRAN 2009 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………………..…YAZAR ……………………….TÜRÜ

Hergün Aynı Ayakkabıyı Giymeyin………………………………...Bahattin Kurnaz……………...Türkiye'den Haber

Osmaniye'den Elazığ'a Kültür Köprüsü; YENİSES………………Günerkan Aydoğmuş………..Yenises'e Ödül

Bursa Erguvan Bayramı ve Emir Sultan Hazretleri………………Ali Temiz………………………Gönül Sultaları

Ya Ben Nice Dönmeyeyim ………………………………………….Seyit Nizamoğlu Hz………….İlahi

H. Cahit Fırat'ın Kanı Durduran İlacı Kapışılıyor…………………Mehmet Genç…………………Haber

Türkiye Adeta Bir Açıkhava Müzesi ……………………………….Ahmet Metin………………….Haber

Çeşka Yeraltı Şehri………………………………………………….Ali Keskin……………………..Arkeoloji

Annesi Köroğlu 'Goroglu'nu Mezarda Doğurmuş…………………İrfan Kaycı……………………Konferans

AB Veteriner Hekimleri Platformu Sonuç Bildirgesi………………Hakan Çelik………………….Uluslararası Toplantı

Tarsuslular, Eshab-ı Kehf'te Bıdırellez İle Coştu…………………Ersoy Çetin…………………...Haber

İstanbul Yerli ve Yabancılara İlham Kaynağı……………………..Mustafa Karagöz…………….Haber

Avrasya Ekonomi Zirvesi…………………………………………....Hadi Türkmen………………..Haber

Denizli'de Türkçe'ye ve Kültüre Hizmet Ödülü……………………Cumali Temiz………………...Haber

Milli Duruş Sergileyen Sendikalar Yetkili Olmalı………………….Ercan Doğan…………………Haber

Topluma Değişimi Kazandıran Sanat ve Edebiyattır…………….Cengiz Tosun………………...Konferans

Ekmeği Paylaşmak, Ekmekten Daha Lezzetlidir…………………Hasan Kılıç……………………Makale

"Hayallerimize Ulaşmak İçin Birlikte Çalışmalıyız"……………….Arif Taşkaya………………….Makale

Yardım Adı Altında İnsanlar Köleleştiriliyor……………………….Osman Şahin…………………Makale

Musiki Medeniyet İlişkisi…………………………………………….Selçuk Güloğlu……………….Konferans

Prof. Dr. Abdülkadir ÇEVİK İle Röportaj…………………………..Mehmet Aksoy……………….Röportaj

Yörük ve Türkmenler Balıkesir'de Buluştu………………………..Yılmaz Uzun………………….Yörük Şöleni

İnsanlığı Etkileyen ve Dünyaya Yön Veren Uygarlıklar(8)………Muharrem Kılıç……………….Makale

Sanat Üzerine Eleştiriler……………………………………………Nihat Boydaş………………….Makale

Topkapı'ya Türk Dünyası Kültür Mahallesi……………………….Şenol Öztürk………………….Haber

Kocaeli Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu……………………..Prof Dr İ. Güven Kaya……….Sempozyum

Dost Dediğin Candan Olmalı……………………………………….Hasan Karagöz………………Şiir


 

sayı: 163 Temmuz 2009

YIL: 14 SAYI: 163 TEMMUZ 2009 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………………..…YAZAR ……………………….TÜRÜ

Krizden Çıkmak İçin Yerli Malı Kullanın……………………………Bahattin Kurnaz……………..Türkiye'den Haber

Şeyh Edebali Hz. Doğduğu Kırşehir'de Anıldı…………………….Ahmet Metin………………….Gönül Sultaları

Türkler Olmasaydı Bazı Milletler Olmazdı………………………...Gökhan Ayar…………………Konferans

Uluslararası Türk Şöleni Erzurum'da Yapıldı……………………..Ayhan Türkez………………...Uluslararası Toplantı

Kendi Özün Yoğa Sayıcı……………………………………………Eşrefoğlu Rumi Hz…………...İlahi

Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü İnternet Ortamında……………..Ercan Doğan…………………Uluslararası Toplantı

Tenedos Antik Kenti…………………………………………………Ali Keskin……………………..Arkeoloji

Ergeş Uçkun Bey ve Kızılderili Türkler…………………………….Dr. Baki Dökme………………Makale

ABD Başkanı Obama Barak Türkmeni…………………………….Cezmi Yurtsever…………….Haber

Gümüşhane Süleymaniye'de Kanuni Günleri ……………………..Bayram Şimşek……………...Haber

Sinema Sanatın Aynasıdır…………………………………………..Mustafa Karagöz…………….Haber

Samsun'u Marka Şehir Yapmak İçin Çalışacağız…………………Hasan Yüksel………………..Haber

Türkmenler Kültürel Yozlaşmanın Karşısında…………………….Cumali Temiz………………..Haber

Işığı Yanan Evler…………………………………………………….Suat Önal……………………..Makale

Yörük Kültürünü Yeni Nesillere Aktarmalıyız……………………..Cemalettin Yaman……………Yörük Şöleni

Irak Türkmen Cephesi ve Üstün Milli Başarısı……………………Sadun Köprülü……………….Makale

Kosova'da Tarihi Hoşgörü ile Yazmak…………………………….Doç Dr Yusuf Sarınay……….Makale

Prof Dr Feyzullah EROĞLU ile Röportaj………………………….Mehmet Aksoy………………..Röportaj

Bastona Sanatsal Boyut…………………………………………….Şenol Öztürk………………….Haber

Türk Milleti Kimdir?.......................................................................Dr Nurullah Aydın……………Makale

Dalyan Kaplumbağa Kumsalı AB"nin En İyi Korunan Alanı……..Doç Dr Yakup Kaska………..Makale

Sanatçı Karaaslan Plastik Poşetleri Heykel Yapıyor…………….Fulya Gürbüz…………………Söyleşi

İnsanlığı Etkileyen ve Dünyaya Yön Veren Uygarlıklar(9)………Muharrem Kılıç……………….Makale

Mut Kayısısı Kalitesiyle Dünya Markası Olmalı…………………..Hakan Çelik…………………..Festival

Sömürülmekten ve Soyulmaktan Kurtulmalıyız…………………..Hamdi Gökçen……………….Uluslararası Toplantı

Beypazarı Festivali Coşkuyla Kutlandı……………………………Mehmet Zeybek………………Festival

Günümüzde Aile ve Gençlik Sorunları…………………………….Bayram Şimşek………………Konferans

Unutturamaz…………………………………………………………Ahmet Şener………………….Şiir


 

sayı: 164 Ağustos 2009

YIL: 14 SAYI: 164 AĞUSTOS 2009 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………………..…YAZAR ……………………….TÜRÜ

En Çok İlaçtan Zehirleniyoruz……………………………………….Bahattin Kurnaz……………...Türkiye'den Haber

CERRAH: "Kalıcı Eserler ve İyi İzler Bırakacağım"……………….Şenol Öztürk…………………Haber

Gönüllere Giren Gelsin………………………………………………Pir Sultan Abdal Hz………….İlahi

Karaman, Türkçe Konuşan Devletlerin Kültür Başkenti………….Mehmet Dağlı…………………Uluslararası Toplantı

Türkiye'de Tataristan Cumhuriyeti Kültür Evi Açıldı………………Rasim Ekşi……………………Makale

Rhodiapolis Antik Kenti………………………………………………Ali Keskin……………………..Arkeoloji

İsparta Gülüne Destek Primi Verilmeli……………………………..Mustafa Karagöz……………..Haber

Mayınlı Araziyi Biz Temizleyelim……………………………………İlhami Okudan………………..Makale

Bir Müddet Zeytin Yiyeceğiz, Sonra............................................Orhan Tat………………………Makale

Kerkük Katliamı'nın 50. Yıldönümü…………………………………Sadun Köprülü………………..Makale

Türkçe Olimpiyattarı Kültürümüzü Dünyaya Tanıtıyor……………İrfan Karabulut………………..Haber

Türkistan'ın Emaneti Çekik Gözlüm Şimdi Mazlum……………….Mehmet Çetinkaya…………..Makale

Önce Kendimizi Sonra Çevremizi Kirlettik…………………………Kazım Ütük……………………Makale

Hazar Kabardıkça, Türk Dünyası Şaha Kalkacak…………………Bedrettin Keleştimur…………Uluslararası Toplantı

Yabancı Öğrencilerede Azerbaycan Dilinin Öğretilmesi………….Celilova Zemfira……………..Makale

Türk Olmanın Dayanılmaz Ağırlığı………………………………….Prof Dr Nevzat Özkan……….Makale

Tarihi Ramazanoğlu Konağına Torunları Sahip Çıktı…………….Ahmet Metin…………………..Haber

Osmanlı'dan Japonya'ya Robot……………………………………..Hasan Kılıç……………………Araştırma

AYSİAD Kurucu Başkanı Mehmet GÖKÇE ile Röportaj………….Mehmet Aksoy……………….Röportaj

Dünyayı Kemer Gibi Saran Ortak Kültürümüz…………………….Coşkun Ordu………………….Makale

Türkler ve İslamiyet…………………………………………………..Osman Şahin…………………Makale

İnsanlığı Etkileyen ve Dünyaya Yön Veren Uygarlıklar(10)……...Muharrem Kılıç………………Makale

Türkiyem'in Yazarı Dilaver CEBECİ Rahmetle Anıldı…………….Dursun Elmas………………..Haber

Birliğe Çağrı……………………………………………………………Gazi Özcan…………………..Şiir

 

 

sayı: 165 Eylül 2009

YIL: 14 SAYI: 165 EYLÜL 2009 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………………..…YAZAR ……………………….TÜRÜ

Modern Çağın Hastalığı Unutkanlık ………………………………Bahattin Kurnaz………………Türkiye'den Haber

Sevgililer Sevgilisi ve En Güzel İsimleri…………………………...Mehmet Nuri Yardım…………Gönül Sultaları

Anadolu Kurumamalı ve Dergiler Yaşamalı………………………Osman Baş…………………...Panel

Geyikli Baba Hazretleri Baba Sultan Köyünde Anıldı……………Mustafa Karagöz…………….Gönül Sultaları

Evvel Dirlik Gerektir…………………………………………………Yunus Emre Hz……………….İlahi

Eğitimli İnsanları Köleleştirmek İmkansızdır………………………Hasan Yüksel………………...Haber

Erbaa'da Yayla Şenlikleri ve Kültür Etkinlikleri……………………Cumali Temiz………………...Festival

Soli Antik Kenti……………………………………………………….Ali Keskin……………………..Arkeoloji

Gönlüm Anadolu'ya Düştü………………………………………….Hasan Kallimci………………..Makale

Adatepe Köyü ve Zeus Altarı……………………………………….Kamil Ermişata……………….Arkeoloji

Süper Buluş! Sanal Gerçeklik Cihazı………………………………İrfan Kaycı……………………Haber

Mimarların Piri Koca Sinan'ın Eserleri…………………………….Nazende Büyükkatırcı……….Makale

Zorkun Çocuk Senliği Ulusal Boyuta Ulaşacak…………………..Şenol Öztürk………………….Haber

Karagöz, Has Bir Yörük'tür ve Türk'tür…………………………….Ali Temiz……………………...Haber

Prof. Dr. Necati DEMİR ile Röportaj……………………………….Mehmet Aksoy……………….Röportaj

Aziziye Yörük Şöleninde Birlik, Dirlik ve İrilik Vardı………………Ramazan Kıvrak……………..Yörük Şöleni

"Türkiye Ekonomisinin Kurtuluşu İhracattadır"…………………...Salih Tacettin…………………Haber

İnsanlığı Etkileyen ve Dünyaya Yön Veren Uygarlıklar(11)……..Muharrem Kılıç………………Makale

Müzelerimiz Avrupa'da Birincilik İçin Yarışacak………………….Hamdi Gökçen……………….Haber

Gelişen Tarsus İl Olmayı Hakediyor ………………………………Ersoy Yalçın…………………..Festival

Parmak Isırtan Örnek Bir Şehir: KURTUBA………………………Ahmet Metin………………….Makale

Vız Gelir Bana………………………………………………………..Aşık Dertli Kazım…………….Şiir

 

 

sayı: 166 Ekim 2009

YIL: 14 SAYI: 166 EKİM 2009 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………………..…YAZAR ……………………….TÜRÜ

Türkler Uygarlığın Atası……………………………………………..Bahattin Kurnaz………………Türkiye'den Haber

"Basın; Gözümüz, Kulağımız ve Dilimizdir"……………………….Şenol Öztürk………………….Haber

Söğüt, Türk Milletinin İlham Kaynağıdır……………………………Cemalettin Yaman…………...Yörük Şöleni

Mustafa'nın Değerini Ne Zaman Bilir?.........................................Hoca Ahmet Yesevi Hz………İlahi

Bu Vatanı Nasıl Kurtardığımızın Sırlı Mektubu……………………İrfan Kaycı……………………Haber

Dedemiz Nasrettin Hoca Hazretleri…………………………………Cemal Dedebağ……………..Gönül Sultaları

Çözülen Ülke Türkiye ve Ülkümüz………………………………….Hasan Yüksel………………...Konferans

Bargylia Antik Kenti…………………………………………………..Ali Keskin……………………..Arkeoloji

Türkiye'nin Etnik Yapısı……………………………………………..Osman Şahin…………………Makale

Kastamonu Türk Dünyası Günleri ve Kemal Çapraz…………….Hamdi Gökçen……………… .Uluslararası Toplantı

Tanrı'nın Önemi İdrak Edilmezse Bütün Değerler Çürür…………Mehmet Niyazi……………….Özdemir Makale

Dokuz Asırlık Sudan Koyun Geçirme Geleneği…………………..Mustafa Karagöz……………..Haber

Girişimci Gençlik Yetiştirmeliyiz…………………………………….Mustafa Koç………………….Makale

Elazığ Muş Gönül Köprüsü………………………………………….Hadi Önal……………………..Haber

Antalya'da Sektörel Sorunlar Masaya Yatırıldı……………………Ercan Doğan………………….Haber

Prof Dr. Necati DEMİR ile Röportaj (-2-)…………………………..Mehmet Aksoy……………….Röportaj

Emeklinin Eskisi ve Yenisi Olmaz………………………………….Hakan Çelik…………………...Haber

Fethiye Yörük Çadırında Kültür Hizmetleri………………………..Ali Temiz………………………Söyleşi

Toroslar'ın Eteğinde Mahzun Bir Köy: KİSECİK………………….Cumali Temiz…………………Haber

İnsanlığı Etkileyen ve Dünyaya Yön Veren Uygarlıklar (12)…….Muharrem Kılıç……………….Makale

Gençlerimiz Milli Tarih Şuuruyla Yetiştirilmeli……………………..Ahmet Metin………………….Haber

Sigara………………………………………………………………….İbrahim Davutoğlu (Karalı)….Şiir

 

 

sayı: 167 Kasım 2009

YIL: 14 SAYI: 167 KASIM 2009 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………………..…YAZAR ……………………….TÜRÜ

Antalya'ya Hiç Sollama Yapmadan Gidilecek……………………..Bahattin Kurnaz ……………...Türkiye'den Haber

Türkçe Konuşan Ülkelerin Dayanışma Zirvesi…………………….Necati Tezgelen……………..Uluslararası Toplantı

Nasrettin Hoca Kepez'i Güldürüyor…………………………………Ercan Doğan…………………Haber

Dede Mezarını Aradı, Sancağını Buldu……………………………Hamdi Gökçen……………….Haber

Cifeye Aldanır Değil………………………………………………….Eşrefoğlu Rumi Hz…………..İlahi

Konya'da Kültürel Korunma ve Yol Haritası Görüşüldü………….Ahmet Metin…………………..Haber

Myndos Antik Kenti…………………………………………………...Ali Keskin…………………….Arkeoloji

Erbaa Güreşlerinde 'Yeşil' Rüzgarı Esti……………………………Cumali Temiz………………...Haber

Türk Dünyası Tarsus Şelale Şiir Akşamları'nda Buluştu………...Ersoy Yalçın………………….Şölen

"Korkut Ata" Osmaniye'nin Geleceğini Aydınlatacak…………….İrfan Kaycı…………………….Haber

Söyembike ve 1552 Kazan Şehitlerini Andık……………………...Hasan Yüksel…………….….Panel

Mahmatlı Kurultayı'nın İlki Gaziantep'te Yapıldı…………………..Suat Güloğlu………………….Kurultay

Anadolu Günlerinde Kardeşliğe Yeni İlmekler Atıldı……………..Ali Temiz………………………Uluslararası Toplantı

Şiir Önce Şairini Vurur!................................................................Fahrettin Alişar……………….Makale

İsparta'da Geleneksel El Sanatları Karma Sergisi………………..Mustafa Karagöz…………….Haber

Gülnar'da Üzüm ve Elma Festivali Coşkusu………………………Hakan Çelik…………………..Festival

Osmaniye'nin Tanıtımı İçin Turistik Otel Şart……………………..Şenol Öztürk………………….Haber

Nükleer ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Konferansı …………..Fatih Şahin……………………Uluslararası Toplantı

Uluslararası Türk Kültürü Kongresi…………………………………Afet Yiyen Bal……………..…Uluslararası Toplantı

Atatürk'ün Dilinden Kahramanların İstiklal Harbi Hatıraları………Nurer Uğurlu…………………Makale

Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN ile Röportaj……………………………Mehmet Aksoy………………Röportaj

İnsanlığı Etkileyen ve Dünyaya Yön Veren Uygarlıklar(13)……Muharrem Kılıç……………….Makale

Elazığ Muş Gönül Köprüsü (-2-)…………………………………….Hadi Önal…………………….Haber

Atasözleri……………………………………………………………...Mehmet Taştan………………Şiir

 

 

sayı: 168 Aralık 2009

YIL: 14 SAYI: 168 ARALIK 2009 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………………..…YAZAR ……………………….TÜRÜ

Uzmanların "Türkçe" Uyarısı………………………………………..Bahattin Kurnaz………………Türkiye'den Haber

Spordaki Başarı Osmaniye'nin Tanıtımına Katkı Sağlayacak……Şenol Öztürk…………………Haber

Arif Beden Mülkünü Viran Eyler…………………………………….Hoca Ahmet Yesevi Hz……..İlahi

Türkiye'nin Üniter Yapısı Tartışılamaz……………………………..Dr Halil Dikbaş……………….Makale

Gaziantep Buluşması Gittikçe Büyüyor……………………………Suat Güloğlu………………….Haber

Komana Pontika Antik Kenti…………………………………………Ali Keskin…………………….Arkeoloji

Yörük Obaları'ndan ÖGC'ye Ziyaret ………………………………..Ahmet Metin………………….Haber

Kaht-ı Rical; Devlet Adamı Kıtlığı…………………………………...Mehmet Niyazi Özdemir……Makale

Sultan II. Abdülhamit'in Saati Sinop'ta……………………………..Hamdi Gökçen………………..Haber

Dünya Dilindeki Gelişmeler ve Türkçemiz…………………………Prof Dr Firdevs Güneş………Makale

Osmanlı Okları Toroslar'da………………………………………….Yasin Abacı…………………..Haber

ZEYBEK: "Zalim Avcıya İtlik Yapmak Marifet Değildir"…………..Mustafa Karagöz……………..Uluslararası Toplantı

Allah Devlete ve Millete Zeval Vermesin…………………………..Muhittin Nalbantoğlu…………Makale

"Gecenin En Karanlık Anı Gün Doğumuna En Yakın Andır"…….Hasan Yüksel………………...Haber

Vedat ŞAHİN ile Röportaj……………………………………………Mehmet Aksoy……………….Röportaj

Prof. Dr. Mümtaz TURHAN Sempozyumu………………………...Cumali Temiz………………...Sempozyum

Sarıçam Belediyesi Sadece Belediyecilik Yapmıyor……………..Hakan Çelik…………………..Haber

Kahramanların İstiklal Harbi Hatıraları (-2-)……………………….Nurer Uğurlu………………….Makale

Uluslararası Kapadokya Şiir Şöleni Hadi Önal……………………Uluslararası…………………..Toplantı

Türkiye Cumhuriyeti'nin Temeli Kültürdür………………………….Ali Temiz……………………...Konferans

İnsani Değerler Öne Çıkartılmalı ve Yükseltilmeli………………...Mehmet Soysaldı…………….Haber

Mutluluğu Parayla Satın Alamazsınız!..........................................Orhan Tat……………………..Makale

Türk Bir Dev'dir………………………………………………………..Suat Güloğlu…………………Uluslararası Toplantı

Yürüklerin Kepeneği Değil Sorumluluğu Ağır……………………...Ercan Doğan…………………Yörük Şöleni

Yüreğim Közlendi Yanar Oldu Gel………………………………….Ali Parlak (Ozan Türkmen)….Şiir