icindekiler2008


sayı: 145 ocak 2008

YIL: 13 SAYI: 145 OCAK 2008 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………………..…YAZAR ……………………….TÜRÜ

Bir Belge İçin 48 İmzaya Son ……………………………………….Bahattin Kurnaz……………...Türkiye'den Haber

Anadolu Erenleri Gönülleri ve Ruhları Sükûna Erdiriyor…………Hakan Çelik…………………...Gönül Sultaları

Tarihi İpekyolu Yeniden Canlanıyor………………………………..Cengiz Tosun ………………...Uluslararası Toplantı

VI. Uluslararası Atatürk Kongresi Yapıldı………………………….Mehmet Arif Demirer…………Kongre

Aşka Verdik Varımız………………………………………………….Yunus Emre Hz ……………...İlahi

Prof. MASALA: Türk Kültürü Bir Hazine Değerindedir"…………..Kemal Çapraz………………...Makale

Demokrasinin İnsan Hakları Üzerine Etkileri………………………Ülvi Batu……………………….Sempozyum

Teos Antik Kenti……………………………………………………….Ali Keskin…………………….Arkeoloji

Dünya Şampiyonu İlk Profesyonel Türk Boksörü F. Arslan……..Şenol Öztürk ………………….Haber

ASELSAN'dan Terörle Mücadelede 'Tam İsabet'…………………Suat Güloğlu………………….Haber

Türk Toplulukları Gündem Belirleyen Olmalı………………………Mustafa Karagöz…………….Uluslararası Toplantı

Türkçe'ye Saygı Gösterelim…………………………………………Turan Al……………………….Konferans

Küresel Gelişmeler Işığında Denizli Ekonomisi…………………...Sinan Atçeken………………..Sempozyum

Tasavvuf; İyi Bir Mürşidi Kamil Bulmaktır………………………….Kamil Ermişata……………….Haber

Geleceğimiz İçin Milli Hafızamızı Yoklayalım ……………………..Hasan Yüksel………………...Sempozyum

"Vay Benim Köse Sakalım!"………………………….....................Prof Dr İsmail Görkem……….Makale

Gülnar Belediyesi'nden Vatandaşa Örnek Hizmet………………..Cumali Temiz…………………Haber

Prof. Dr. Cengiz TOKER İle Röportaj………………………………Mehmet Aksoy……………….Röportaj

Batı Trakya'da 47 Yıl Geciken Kucaklaşma……………………….Süleyman Sefer Cihan………Haber

Türk Olmak Kolay Mı? (-1-)………………………………………….Osman Karababa……………Makale

Anadolu'dan Kültür Esintileri (79): HAKKARİ ……………………..Zeynep Doğan………………..Kültür

Türk Bilim Adamlarından Yeni Buluşlar…………………………….Osman Şahin………………...Makale

Milli Ekonomiden Küresel Talana……………………………………Ali Akcan……………………..Makale

Türk Dünyası Ressamları Kıbrıs'ta Buluştu……………………….Fatih Başbuğ………………….Uluslararası Toplantı

Türk Modernleşmesi'nin Sorunları………………………………….Ahmet Metin…………………..Panel

Türk Milleti Kendi Kaderini Belirlemeli……………………………..Orhan Tat……………………...Makale

Sinop Flora Bahçesindeki 250 Bitki Türü ………………………….Hamdi Gökçen……………….Haber

Sporda Şiddet Nasıl Önlenir?.......................................................Doç Dr Emin Kuru……………Makale

Büyükşehirlerin Hedefi; Marka Ketler Oluşturmak………………..Suat Güloğlu………………….Haber

Vicdan………………………………………………………………….Bahtiyar Vahapzade…………Şiir

 

 

sayı: 146 subat 2008

YIL: 13 SAYI: 146 ŞUBAT 2008 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………………..…YAZAR ……………………….TÜRÜ

Türk Mühendisin Büyük Başarısı……………………………………Bahattin Kurnaz………………Türkiye'den Haber

Basın Önemli Sorumluluklar Üstlenmektedir………………………Ahmet Metin…………………..Haber

Bağımsızlığını İlan Eden Kızılderililer Toprak İstediler …………..Şenol Öztürk…………………..Haber

İslam Düşmanlığı Bir İnsanlık Suçudur…………………………….Kamil Ermişata ………………Konferans

Fariğ Ol ……………………………………………………………….Eşrefoğlu Rumi Hz……………İlahi

Türk Büyükleri'nin Filmi Yapılmalı…………………………………..Sinan Atçeken………………..Haber

ABD'nin Ortadoğu ve Avrasya Politikalarında "U" Dönüşü………Osman Şahin…………………Makale

"Türk" Yerine "Türkiyeli" Yaklaşımı Yanlış…………………………Rıza Zelyurt…………………..Makale

Notion Antik Kenti…………………………………………………….Ali Keskin……………………..Arkeoloji

Türk Olmak Kolay mı? (-2-) …………………………………………Osman Karababa……………Makale

Sosyal Devletsiz Talan Ekonomisi …………………………………Prof Dr Mustafa Erkal……….Makale

Asırlık Gagavuz Türkçesi Araştırılmalı …………………………….Afet Bilyen Bal……………….Uluslararası Toplantı

Türkiye’nin Musul ve Kerkük'te Hakkı Var………………………….Şemsettin Kuzeci……………Konferans

NATO'ya Giriş Diyeti Bitiyor, Yeraltı Kaynaklarına İniyoruz …….Mustafa Karagöz……………..Makale

Sinop, Karadeniz'in Antalya'sı Olma Yolunda …………………….Hamdi Gökçen……………….Haber

Tarsus'un Gerçek Kurtuluşu İl Olmasına Bağlı……………………Ersoy Yalçın………………….Haber

Evrensel Devrim Niteliğinde Teknoloji Üretmeliyiz ………………Mehmet Genç………………...Makale

Milli Şairimiz Bekir Sıtkı ERDOĞAN ile Röportaj…………………Mehmet Aksoy………………..Röportaj

Zaferin Köklü Sonuçlar Vermesi İrfan Ordusuyla Olur……………Prof Dr Çağatay Özdemir…..Makale

Esnaf ve Sanatkârlara Teşvik Verilmeli ……………………………Suat Güloğlu…………………Haber

Kurşunlanan Türkoloji ……………………………………………….Prof Dr Ahmet Buran………..Makale

Anadolu'dan Kültür Esintileri (80): ERZİNCAN …………………...Zeynep Doğan……………….Kültür

"Çukurova Türkmenleri" ve Ünlü Simaların Kökenleri……………Cezmi Yurtsever……………..Araştırma

Gürkan: "Anadolu'da Bir İlki Gerçekleştirdik" ……………………..Cumali Temiz…………………Haber

Milli Ekonomiden Küresel Talana …………………………………..Ali Akcan……………………..Makale

Geriye Baktıkça Yaşar Anılar………………………………………..Sevil Nizamoğulları………….Şiir

 

 

sayı: 147 Mart 2008

YIL: 13 SAYI: 147 MART 2008 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………………..…YAZAR ……………………….TÜRÜ

Trafik Cezasına İtiraz Edilebilecek………………………………….Bahattin Kurnaz……………...Türkiye'den Haber

Hayali Haritalarla Sevr Kuşatması………………………………….Hakan Çelik…………………..Makale

İnsan Değildir………………………………………………………….Ümmi Sinan Hz………………İlahi

Faymonville Tûrkleri'nin Karnaval Coşkusu……………………….Kemal Çapraz………………...Makale

Karadeniz'den Petrol Fışkıracak……………………………………Zafer Gemicioğlu……………..Haber

Milli Mücadelede İlk Kurşun Dörtyol'da Atılmıştır…………………Mustafa Köse…………………Makale

301 Nedir Ne Değildir?.................................................................Av. A. Erdem Akyüz…………Makale

Arykanda Antik Kenti………………………………………………....Ali Keskin…………………….Arkeoloji

Siyaset Ön Plana Çıkınca Ekonomi Yara Alıyor…………………..Aşkın Sönmez……………….Haber

Büyük Düşünmekten Yanayım………………………………………Bedrettin Keleştimur………..Makale

Savunma Sanayimiz Güçleniyor…………………………………….Ahmet Metin…………………Haber

Bin Bilsen de 'Bir Bilen'e Danış……………………………………..Ali Temiz……………………...Haber

Daha Kalkınmış Bir Kırşehir İçin Güç Birliği Toplantısı…………..Cumali Temiz………………...Haber

"Osmanlı Belgelerinde Ermenilerin Sevk ve İskanı"………………Doç Dr Yusuf Sarınay………Makale

11. YY Kadar Türk-Rus Sosyal ve Kültürel İlişkileri………………Öğr. Gör. Fırat Başbuğ……...Makale

O Bayrak Gençlerin Kanıyla Yapıldı!............................................Turan Al……………………….Haber

Türkler İle Kızılderililer Arasındaki Ortak Bağlar…………………..Şenol Öztürk…………………Panel

Kırkpınar Ağası ve Yörük Beyi Mehmet CADIL İle Röportaj…….Mehmet Aksoy………………..Röportaj

Irakta "Böl, Parçala ve Yok Et" Taktiği……………………………..Günerkan Aydoğmuş………..Panel

Anadolu'dan Kültür Esintileri (80): BATMAN………………………Zeynep Doğan……………….Kültür

Türk Toplumunun Dinamikleri……………………………………….Prof Dr Orhan Türkdoğan…..Makale

Kepez, Şehirleşme Yolunda İlerliyor……………………………….Ercan Doğan………………….Haber

Kamil Koç'ta Hava ve Demiryolu Taşımacılığına Doğru…………Cumali Temiz…………………Haber

Her Kitap Ayrı Bir Dünya……………………………………………..Ahmet Tabur…………………Haber

Stratejik Düşünce Vizyonumuzu Geliştirmeliyiz…………………..Mustafa Karagöz……………..Uluslararası Toplantı

Âşık Paşa'nın Garib-Name'sinde Alp Tipi………………………….F. Aslı Şeker………………….Makale

Beyin Göçü Erozyonu………………………………………………..Prof Dr Muammer Kaya……..Makale

Balıkçılık, Ülkemize Her Yıl 500 Milyon Euro Getiriyor…………..Hamdi Gökçen………………..Haber

Çocuk İstismarı ve İhmali Önemli…………………………………..İrfan Kaycı…………………….Konferans

Doğumla Mezar Arasında……………………………………………Bekir Oğuzbaşaran………….Şiir

 

 

sayı: 148 Nisan 2008

YIL: 13 SAYI: 148 NİSAN 2008 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………………..…YAZAR ……………………….TÜRÜ

Kredi Kartı Tuzağına Düşmeyin…………………………………….Bahattin Kurnaz………………Türkiye'den Haber

Yerel Basın Organları ve YENİSES Dergisi……………………….Yrd Doç Dr Göktan Ay………Makale

2008 Kaşgarlı Mahmut Yılı…………………………………………..Hasan Yüksel………………..Haber

Orhun Vadisi'ni Müze Yapıyoruz……………………………………Ali Keskin……………………..Haber

Bir Gönül Yıkar İse……………………………………………………Yunus Emre Hz……………...İlahi

Cengiz Aytmatov Nobel Edebiyat ödülü'ne Aday…………………Bedrettin Keleştimur…………Makale

Türk Ordusu Milletinden Ayrılamaz…………………………………Ahmet Metin………………….Haber

Telmessos Antik Kenti………………………………………………..Ali Keskin…………………….Arkeoloji

Ülkenin Geleceği Başarılı Eğitimle Şekillenir……………………...Hamdi Gökçen……………….Kongre

Gençler Çoban Yıldızı Gibi Parlamalı………………………………Ökkeş Demir…………………Haber

İspanya'da Yaşayan Bask'lar Türk'tür……………………………...İlhami Yangın………………...Araştırma

Milli Tarih Şuuru'nu Kaybetmeyelim………………………………..Mustafa Karagöz…………….Konferans

Kanayan Yürekten Süzülendir "Gözyaşı"………………………….Yusuf Torunoğlu……………...Makale

TBMM'nin Açılışı ve Milli Kimliği…………………………………….Dr Ali Güler…………………...Makale

Vakıflar Yasası, Özelleştirme, Türkiye Nereye?...........................Muharrem Kılıç………………Makale

Gazi Belediyesi Geleceğe Hazır……………………………………İrfan Kaycı…………………….Haber

Prof. Dr. Mehmet ŞEKER ile Röportaj……………………………..Mehmet Aksoy……………….Röportaj

Türkiye Özbekistan Ekonomik İlişkileri Güçleniyor……………….Şenol Öztürk………………….Uluslararası Toplantı

Konya Şeker, Dünya Şeref Kürsûsû'nde…………………………..Cumali Temiz…………………Haber

Anadolu'dan Kültür Esintileri (81): OSMANİYE……………………Zeynep Doğan……………….Kültür

Müdafaa-i Milliye: Ulusal Savunma…………………………………Mustafa Köse………………...Makale

Dünyanın En Nadide El Sanatı Ürünleri Bizde……………………Ercan Doğan………………….Haber

Yaslanır Birgün……………………………………………………….Halil Gürkan…………………..Şiir

 


sayı: 149 Mayıs 2008

YIL: 13 SAYI: 149 MAYIS 2008 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………………..…YAZAR ……………………….TÜRÜ

Gemicilikte 6 Yılda 12 Sıra İlerledik…………………………………Bahattin Kurnaz……………..Türkiye'den Haber

Toroslar'ın İncisi Aladağlılar Adana'da Kaynaştı………………….Cumali Temiz…………………Yenises'e Ödül

Gel Ey Gönül………………………………………………………….Ümmi Sinan Hz………………İlahi

Savaş Sanayimiz Nasıl Çökertildi…………………………………..Muhammet Kutlu…………….Makale

Av Tüfeğinde El Emeği, Göz Nuru………………………………….Bayram Şimşek………………Haber

Patrik Grigoryus'un Rus Çarı Aleksandr'a Mektubu……………...Doç Dr Yaşar Onay………….Makale

Milli Devlet, Milli Siyaset ve Azınlıklar……………………………...Prof Dr Bayram Kodaman…..Makale

Madenlerimiz Elden Gitti……………………………………………..Mustafa Karagöz…………….Haber

Akören Antik Kenti……………………………………………………Ali Keskin……………………..Arkeoloji

İnsan, Kişiliği ve Karakteriyle Değer Kazanır……………………...Yrd Doç Dr Selim Uzunoğlu..Konferans

Milletler, Kendi Öz Değerleriyle Ayakta Kalır………………………Cumali Temiz………………..Konferans

Sarı Zeybek Bursa'da Hayat Buluyor ………………………………İbrahim Bayrak………………Haber

Bambaşka Bir Toroslar Oluşturduk…………………………………Ali Temiz……………………...Haber

Gücümüzün Farkında Değiliz……………………………………….Şenol Öztürk………………….Konferans

Eğitim ve Kültür Seviyesi Yüksek Bir Topluma Doğru……………Mehmet Fatih Şahin…………Makale

Yabancıların Bitki Yağmacılığı Anadolu'yu Kuruttu……………….Zafer Gemicioğlu…………….Haber

Barışa, Kardeşliğe ve Dayanışmaya İhtiyacımız Var…………….Kemal Çapraz………………...Makale

Sinop'ta Mutfak Yanıyor, Bankalar Kazanıyor…………………….Hamdi Gökçen………………..Haber

İşadamları E-İmza ile Bürokratik Engellerden Kurtulacak……….Mehmet Genç…………………Haber

Müze Md. Hikmet DENİZLİ ve M. YILDIZTURAN ile Röportaj….Mehmet Aksoy………………..Röportaj

Ortak Yüksek Kültürümüzü Evrensel Hale Getirmeliyiz…………Suat Güloğlu…………………..Haber

Anadolu'da Ya Büyük Devlet Olunur Ya da Yok Olunur…………Ercan Doğan………………….Yörük Şöleni

Anadolu'dan Kültür Esintileri (82): YALOVA………………………Zeynep Doğan………………..Kültür

Bu Bir Osmanlı Savaş Fermanıdır!...............................................Hasan Kılıç…………………...Araştırma

KOBİ’ler Daha Çok Desteklenmeli………………………………….İrfan Kaycı……………………Haber

YURTSEVER: Amerika'yı Kolomb Değil, Türkler Keşfetti……….Ahmet Metin…………………..Haber

Fetih Marşı…………………………………………………………….Arif Nihat Asya……………….Şiir

 

 

sayı: 150 Haziran 2008

YIL: 13 SAYI: 150 HAZİRAN 2008 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………………..…YAZAR ……………………….TÜRÜ

Kağıt Üzerinde Zenginleşiyoruz…………………………………….Bahattin Kurnaz………………Türkiye'den Haber

Konya Hz. Mevlana İle Daha Anlamlı………………………………Hasan Yüksel………………...Gönül Sultaları

Özgür Basın Demokrasinin Olmazsa Olmazıdır…………………..Ercan Doğan…………………Panel

Allah Sana Sundum Elim…………………………………………….Yunus Emre Hz……………...İlahi

Yörükler Türk Milletinin Ana Omurgasıdır………………………….Cumali Temiz…………………Yörük Şöleni

21. Yüzyılda Türk Olmak Türk Kalmak…………………………….Prof Dr Ali Bahadır…………...Makale

Amorium Antik Kenti………………………………………………….Ali Keskin……………………..Arkeoloji

Kuş Cenneti Türkiye………………………………………………….Hamza Çeliker……………….Haber

Türk Mühendisten Makinistsiz Tren………………………………...İrfan Kaycı……………………Haber

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Çağ Atladı……………………...Mustafa Karagöz…………….Haber

İthalat Yerli Üretimi Çökertti………………………………………….Suat Güloğlu…………………Haber

Yargı "Şeffaf, Siyasilerin Bulunduğu "Cam Saray" Olmalı……….Av. Behlül Aksay…………….Sempozyum

Türk Halk Kültürünün Tamamı Kayıt Altında………………………Prof Dr Necati Demir………..Makale

Yabancılar Atatürk İçin Neler Dediler?.........................................Av. A. Erdem Akyüz………….Makale

Gizlenen Türk Tarihi ve Hazreti Muhammed………………………Cazim Gürbüz………………..Söyleşi

Karabük, Demir Çelik'te Avrupa'nın Başkenti Olacak…………….Zafer Gemicioğlu…………….Panel

Türk Öğrencisi Saygılı Öğretmeni Fedakar………………………..Selçuk Güloğlu……………….Haber

Sinop Yeni Otogarına Kavuştu……………………………………...Hamdi Gökçen……………….Haber

Prof. Dr. Yahya Akyüz İle Röportaj…………………………………Mehmet Aksoy……………….Röportaj

Gezeceği Müzeyi Kendi Kuran Adam……………………………...Murat Çorakbaş………………Makale

Anadolu'dan Kültür Esintileri (83): "ÇANKIRI"…………………….Zeynep Doğan………………..Kültür

Türkiye Balkanların Ayrılmaz Bir Parçasıdır………………………Bayram Şimşek………………Uluslararası Toplantı

Giresun'da Kuvayi Milliye, Kuş Seslerindeki Esrar!......................Mustafa Köse…………………Makale

Osmanlı'nın Mimariye Gösterdiği Hoşgörü………………………..Şenol Öztürk………………….Konferans

Şairlerin Harman Olduğu Simav'da Tarih Canlandı!.....................Bedrettin Keleştimur…………Makale

Kandilli'nin Işıkları Tarihi Aydınlatıyor………………………………Ahmet Metin………………….Haber

Türk Kültüründe Kaplumbağa Simgesi……………………………. Prof Dr Sadettin Sarı………..Araştırma

2008'de Dünya ve Türkiye Ekonomisi……………………………...Sinan Atçeken……………….Konferans

Osmanlı'dan Türkiye'ye, Ümmetten Millete Geçiş………………..Prof Dr Orhan Türkdoğan…...Makale

Un, Şeker, Yağ Var; Sıra Helva Yapımında……………………….Cengiz Tosun…………………Haber

Yörükler………………………………………………………………..Bayram Sandal………………Şiir

 


 

sayı: 151 Temmuz 2008

YIL: 13 SAYI: 151 TEMMUZ 2008 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………………..…YAZAR ……………………….TÜRÜ

Çukurova'nın Yeni Ağası Üniversite………………………………..Bahattin Kurnaz ………………Türkiye'den Haber

Org. BÜYÜKANIT'tan Dört Önemli Uyarı…………………………..Turan Al……………………….Haber

Gönül Kandilleri Olmadan Medeniyetimizi İnşa Edemeyiz………Cumali Temiz…………………Konferans

Türkçe Bilen Bir İnsan Aranıyor!...................................................Prof Dr Recep Bircan………..Makale

Dermanı İste Bul Bugün……………………………………………...Eşrefoğlu Rumi Hz…………..İlahi

Ayas Antik Kenü………………………………………………………Ali Keskin……………………..Arkeoloji

Yunanistan "Megali İdea" Peşinde………………………………….Kemal Çapraz………………..Makale

Müzeler ve Kütüphaneler Milli Hafızamızdır……………………….Mustafa Karagöz…………….Haber

Kazı Başkanları Hitttler'in Başkenti'nde…………………………….Ahmet Metin………………….Haber

Milli Prodüktivite Merkezi Hayatı Verimli Kılıyor…………………..Şenol Öztürk………………….Haber

Önce İnsanı Anlamak Gerekir……………………………………….Hasan Yüksel………………..Gönül Sultaları

Milli lstiklâlsiz Kalkınma Olrnaz!...................................................Prof Dr Mustafa Erkal………..Makale

Torosların İncisi: ALADAĞ…………………………………………..Cumali Temiz………………...İlçelerimiz

Taşıdığımız Değerleri Yeni Nesillere Aktarmalıyız……………….İrfan Kaycı…………………….Yörük Şöleni

Belgesel Yapımcısı Servet SOMUNCUOĞLU ile Röportaj……...Mehmet Aksoy……………….Röportaj

TÜRKSOY Genel Müdürlüğü'ne KASSEİNOV Seçildi…………...Yunus Emre Yüce…………...Uluslararası Toplantı

Dünden Bugüne Yöremiz ve Töremiz……………………………...Suat Güloğlu…………………Haber

Mut, Sofralık Kayısı ve Zeytincilikte Zirveye Tırmanıyor…………Ercan Doğan………………….Haber

Türk Deri Sektörünün Geleceği Tartışıldı………………………….Ali Temiz………………………Panel

Anadolu'dan Kültür Esintileri (84): KIRIKKALE……………………Zeynep Doğan………………..Kültür

Sıcak Hava ve Tansiyonun İlacı; Bol Sıvı ve Sebze……………...Hakan Çelik…………………..Haber

TYB'den Edirne'den Kars'a Kültür Kervanı………………………...Rabia Betül Gürel……………Makale

Medeniyetin Beşiği ve Tarımın Öncüsü Çumra……………………Bayram Şimşek……………...Sempozyum

Milli Mücadelenin İlk Adımı Samsun'da Atıldı……………………..Mustafa Köse…………………Makale

2B Yasası Suçu Özendirmeyecek Şekilde Düzenlenmelidir ……İlhami Okudan………………..Kongre

Türkiyem………………………………………………………………Dilaver Cebeci………………..Şiir


 

sayı: 152 Ağustos 2009

YIL: 13 SAYI: 152 AĞUSTOS 2008 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………………..…YAZAR ……………………….TÜRÜ

İnternet Bağımlılığı Mutluluğu Azaltıyor……………………………Bahattin Kurnaz………………Türkiye'den Haber

Dergilerlerle Anadolu'yu Gezmek…………………………………..Bedrettin Keleştimur…………Makale

Nasreddin Hoca'yı Doğru Anlamak…………………………………Ali Temiz……………………...Gönül Sultaları

Aşka Bulaş…………………………………………………………….Ümmi Sinan Hz………………İlahi

Milli Takımımız "Gönüllerin Şampiyonu"…………………………..Şenol Öztürk………………….Haber

Türk Asıllı Kızılderililere Toprak Verildi…………………………….Ahmet Metin………………….Haber

Filyos Antik Kenti……………………………………………………..Ali Keskin……………………..Arkeoloji

Türk Dünyası Mimarlık ve Şehircilik Kurultayı…………………….Yunus Emre Yüce……………Uluslararası Toplantı

Kocaeli Yörükleri Çenedağ Yaylası'nda Buluştu………………….Cemalettin Yaman…………...Yörük Şöleni

Karadeniz'de 350 Yıllık Enerji Kaynağı Yatıyor…………………...Hamdi Gökçen……………….Haber

Yörük Obalarımız Yüksek Yaylalarda Kurulur…………………….Ramazan Kıvrak……………..Yörük Şöleni

DURAK: "Belediye Seçimleri Sonbaharda Yapılmalı"……………Ercan Doğan………………….Haber

Milli Mücadele Destanı; Sakarya Savaşı Destanı!......................Mustafa Köse…………………Makale

Farklı Kültürlerde Güzeli Arayış…………………………………….Mustafa Karagöz……………..Haber

Tavukkarası Hastalarına Biyonik Göz Geliyor…………………….Hakan Çelik…………………..Haber

Osmaniye'de İzci Milli Kampı………………………………………..Levent Toros…………………Makale

Kendi Uydumuzu Uzaya Göndereceğiz……………………………Mehmet Genç………………..Haber

Ucuz ve Serin Tatilin Adresi Yaylalar………………………………Bayram Şimşek………………Haber

Tarsus Bld. Başkanı Burhanettin KOCAMAZ ile Röportaj……….Mehmet Aksoy……………….Röportaj

"Çocuk Konuşmayı Öğrenmeden Şiddeti öğreniyor"……………..İrfan Kaycı……………………Haber

Türk Dünyası'nın Güncel Sorunları ve Çözüm önerileri………….Fatih Başbuğ…………………Makale

Anadolu'dan Kültür Esintileri (85); İSTANBUL…………………….Zeynep Doğan……………….Kültür

Türk Eğitim-Sen'in Onurlu Duruşu Örnek Oldu……………………Hasan Yüksel………………..Haber

Asrı Avuçlarına Alan Şehir …………………………………………..Mehmet Emin Ulu…………...Haber

Ne Bilir………………………………………………………………….Karacaoğlan………………….Şiir

 

 

sayı: 153 Eylül 2008

YIL: 13 SAYI: 153 EYLÜL 2008 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………………..…YAZAR ……………………….TÜRÜ

Festival Cennetiyiz……………………………………………………Bahattin Kurnaz……………...Türkiye'den Haber

ÖGC Başkanı BÖLÜK'ten Sinop Valisi ŞANAL'a Ziyaret………...Hamdi Gökçen……………….Haber

Bor, Türkiye İçin Bir Sıçrama Noktasıdır……………………………Mehmet Genç………………..Konferans

Anadolu Dergiciliğinde Güçlü Bir Ses "YENİSES"………………..Alim Gerçel……………………Makale

Neyleyim Dünyayı…………………………………………………….Aziz Mahmut Hüdai Hz……..İlahi

Fransa 70 Milyonluk Türkiye'den Korkuyor………………………..Şenol Öztürk………………….Konferans

Dara (Dağara) Antik Kenti……………………………………………Ali Keskin…………………….Arkeoloji

Orgeneral BAŞBUĞ Ordunun Başında…………………………….Turan Al………………………Haber

Türk Çocuklarını Dede Korkut İle Tanıştırmalıyız…………………Zafer Gemicioğlu…………….Uluslararası Toplantı

Fethiye Kültürüne Sahip Çıkıyor…………………………………….Cumali Temiz………………..Yörük Şöleni

Tarsuslu 44 Yiğit Karboğazı'nda Destan Yazdı Makale………….Hakan Çelik…………………..Haber

Oktay SÎNANOĞLU'ndan Gençlere Uyarı!...................................Prof Dr Oktay Sinanoğlu…….Makale

Burdur'dan Türkmenistan'a Kültür Köprüsü………………………..Ali Temiz……………………...Yörük Şöleni

Karadeniz'in İncisi Sinop Festivalle Yeniden Canlandı …………..Osman Karaçıkay……………Haber

Afyonlu Yörükler Kaşgarlı Mahmut'u Andı…………………………Cumali Temiz………………...Yörük Şöleni

Milli Tarih Bilincinin Önemi…………………………………………..Muharrem Kılıç…………….…Makale

Samsun'da Ekonomik ve Sosyal Konsey Toplantısı……………..İrfan Kaycı…………………….Haber

Batı Trakya'da Büyük Kucaklaşma…………………………………Kemal Çapraz……………...…Makale

AB Türkiye Üzerinden Siyaset Yapıyor…………………………….Hasan Yüksel………………..Haber

Prof. Dr. Kerem ALKİN İle Röportaj………………………………...Mehmet Aksoy…………….…Röportaj

Gavim Gardaş Nerdesen?...........................................................Sadi Somuncuoğlu……….…..Şiir

Kayıt Dışı İstihdamda Eğitim ve Bilinçlendirme…………………..Salih Turgay Işık……………...Makale

Anadolu'dan Kültür Esintileri (86); ANKARA………………………Zeynep Doğan………………..Kültür

Dünyanın Türkiye'yi Daha Çok Tanımaya İhtiyacı Var…………...Suat Güloğlu………………….Haber

'Kentleşen' Şehirlerimiz "Yabancılaşan" Hemşerilerimiz…………Ahmet Ak……………………..Makale

Yozgat, Sürmeli Festivali ile Dünyaya Açılıyor……………………Ahmet Metin…………………..Festival

Geleceğin Hayat Biçimini Güneş Belirleyecek…………………….Ercan Doğan…………………Haber

Antika Radyolarda Hicran Nağmeleri……………………………….Sinan Atçeken……………….Haber

Bir Başkadır Benim Memleketim……………………………………Fikret Senes………………….Şiir

 

 

sayı: 154 Ekim 2008

YIL: 13 SAYI: 154 EKİM 2008 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………………..…YAZAR ……………………….TÜRÜ

Su Kullanımında Bilinçlenmeliyiz…………………………………...Bahattin Kurnaz ……………...Türkiye'den Haber

Türkiye Ateş Çemberinin Ortasında………………………………...Ercan Doğan…………………Konferans

Arazilerin Yabancıların Eline Geçmesi İntihardır………………….İbrahim Bayrak……………….Haber

Taşlanmayınca………………………………………………………..Ahmet Kuddusi Hz…………..İlahi

Türk Bilim Adamlarının Büyük Başarısı…………………………….Ahmet Metin………………….Haber

Yabancı Bilim Adamları Tarihi Eserlerimizi Çaldılar………………İrfan Kaycı……………………Haber

Buksur; "Irak'ta 6,5 Milyon Çocuk Öksüz Kaldı"…………………..Sinan Atçeken………………..Konferans

Zaferlerin Anası Malazgirt'ten Kocatepe'ye………………………..Bedrettin Keleştimur…………Makale

Osmaniye yatırımcıların Cazibe Merkezi Olacak…………………Şenol Öztürk………………….Haber

Antandros Antik Kenti………………………………………………..Ali Keskin……………………..Arkeoloji

Üzümlü Tüfekleri Aranan Marka Haline Geldi…………………….Cumali Temiz…………………Söyleşi

Savunma Sanayinde Dev Hamle……………………………………Turan Al………………………Haber

Batı Trakya Türkleri İçin Tarihi Karar……………………………….Kemal Çapraz………………..Makale

Kapanan İşyeri Sayısında Patlama…………………………………Suat Güloğlu…………………Haber

Ahilik Kültürü Üzerine…………………………………………………Prof Dr M. Saffet Sarıkaya…Makale

Biz Konuşacağız Bilgisayarımız Yazacak………………………….Selçuk Güloğlu………………Haber

Mersinli Türkmenler Şölenlerle Yaylalardan Döndüler…………...Hakan Çelik…………………..Haber

Akyıldız; "Açlık Sınırının Altında Maaş Alan Kalmayacak"………Hasan Yüksel………………...Haber

İnsanlığı Etkileyen ve Dünyaya Yön Veren Medeniyetler………..Muharrem Kılıç………………Makale

Balkan Birleşik Devletleri Kurulmak Zorunda……………………...Alptekin Cevherli…………….Makale

Prof. Dr. Mustafa CEMİLOĞLU ile Röportaj……………………….Mehmet Aksoy……………….Röportaj

Vatan, Millet, Ekmek, Adalet………………………………………...Kazım Ütük…………………...Makale

21. yüzyılda Türk Sporunun Ekonomik Boyutu……………………Mustafa Koç………………….Makale

Şark Meselesi…………………………………………………………Orhan Sakin………………….Makale

Göç Eden Beyinler Geri Dönecek…………………………………..Mehmet Genç………………..Haber

Uluslararası Dadaloğlu Kültür ve Sanat Şöleni…………………...Mustafa Karagöz……………..Haber

Yerinde Dur Zaman…………………………………………………..Celal Oymak………………….Şiir

 

 

sayı: 155 Kasım 2008

YIL: 13 SAYI: 155 KASIM 2008 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………………..…YAZAR ……………………….TÜRÜ

Van, Hayvancılık Üssü Olacak……………………………………...Bahattin Kurnaz………………Türkiye'den Haber

Türkçe, Milli Kültürümüzün Ana Unsurudur………………………..Suat Güloğlu………………….Haber

Hz. Mevlana Dünyaya Işık Tutmaya Devam Ediyor………………Hasan Yüksel………………...Gönül Sultaları

Anadolu Türk Tarihi Milattan Öncesine Dayanıyor………………..Cengiz Tosun………………...Haber

Kutsal Emanetler İnternetten Gezilebilecek……………………….Sinan Atçeken………………..Haber

Neylerse Güzel Eyler…………………………………………………İbrahim Hakkı Hz…………….İlahi

Sevgi ve Hoşgörü Kültürünü Tesis Etmeliyiz"……………………..Cumali Temiz………………...Yörük Şöleni

Adramyttion Antik Kenti………………………………………………Ali Keskin……………………..Arkeoloji

Kuloğlu; KKTC'de Türkleri Yok Ediyorlar…………………………..Zafer Gemicioğlu…………….Konferans

İçte ve Dışta Durum Vahim………………………………………….Niyazi Gözüpek………………Panel

Irak'ta Yok Edilen Türk Mirası (-1-)…………………………………Şemsettin Kuzeci…………….Araştırma

İnsanlık Anıtı ile Kars Kalesi Arasına Teleferik……………………Mustafa Karagöz……………..Haber

Esnaf, Ahilik ve Devlet Bir Bütündür………………………………..Ercan Doğan………………….Haber

Şehirlerin Gelişmesinde Üniversitenin Rolü Büyüktür……………Bahattin Kurnaz………………Haber

Ermeni Doktorlar 15 Bin Esir Türkü Kör Etmiş…………………….Yusuf Delikoca……………….Haber

3. Dünya Savaşı "Bor" Yüzünden Çıkacak………………………..Mehmet Genç…………………Haber

Türk Donanması Milli Gemilerle Daha Güçlü……………………...Turan Al……………………….Haber

Sofraların Baş Tacı "Ekmek"………………………………………..Ahmet Metin…………………..Araştırma

Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ ile Röportaj………………………………Mehmet Aksoy……………….Röportaj

Avrupalı'dan Dost Olmaz!.............................................................Murat Özkök………………….Haber

Eğer; Dostum!...............................................................................Rudyard Kıbling……………..Özlü Sözler

Sağlıklı Yaşam önerileri……………………………………………...Uzm. Dr Ahmet Özkul………Makale

Dertli Türk Balıkçısı Bakanlık İstiyor ………………………………..Hamdi Gökçen……………….Haber

Toroslar'ın Makus Talihini Yıkacağız……………………………….Hakan Çelik…………………..Haber

Dünyaya Yön Veren Medeniyetler (-2)……………………………..Muharrem Kılıç………………Makale

Bafra ve Çarşamba Ovası Türkiye'nin Gözbebeği………………..İrfan Kaycı……………………Haber

200 YTL'lik Banknotlar Yılbaşında Piyasada……………………...Şenol Öztürk………………….Haber

Tarsus Karacaoğlan Şelale Şiir Akşamları………………………..Ali Temiz………………………Şölen

Gördüm………………………………………………………………..İzzettin Kanat…………………Şiir

 

 

sayı: 156 Aralık 2008

YIL: 13 SAYI: 156 ARALIK 2008 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………………..…YAZAR ……………………….TÜRÜ

Yürüyüşün de Bir Kuralı Var…………………………………………Bahattin Kurnaz……………...Türkiye'den Haber

Türk Dilinin Kullanımındaki Başıbozukluk Giderilmeli…………….Mustafa Karagöz……………..Kurultay

Türkiye'yi Türk Konukseverliği ile Tanıtacağız…………………….Sinan Atçeken………………..Haber

Üzer Ölüm……………………………………………………………..Yunus Emre Hz………………İlahi

Sağlıklı Türk Aile Yapısını Korumaya Çalışıyoruz………………..Yasin Abacı……………………Konferans

Söğüt ve Çevresindeki Kültür ve Sanat Hayatı……………………Prof Dr Necati Demir………...Makale

Priapos Antik Kenti……………………………………………………Ali Keskin……………………..Arkeoloji

TC'nin Kuruluşunda Sivas, 108 Gün Başkentlik Yaptı……………Zafer Gemicioğlu…………….Sempozyum

Mevlana Hayranı Fransızın Mezorı Konya'ya Getiriliyor………….Halil İbrahim Varlı……………Haber

Mevlana Hazretleri'nden Özlü Sözler……………………………….Mevlana Hz…………………..Özlü Sözler

Osmaniye Yer Fıstığı Anıtlaştı……………………………………….Şenol Öztürk…………………Haber

Yunanlı Ressam'ın Gözünden Yunan Mezalimi…………………..Ahmet Metin……………….…Haber

Doğu Karadeniz Lehçesi Orta Asya'dan……………………………Osman Karaçıkay……………Haber

Atatürk Filistini Almak İstiyordu………………………………………Necdet Sevinç……………….Makale

Türk Büro-Sen'den Ahlat'a Büyük Çıkarma!.................................Hasan Yüksel…………………Haber

EÜ'den "Genç Bilimadamı Yetiştirme Kampanyası"………………Cumali Temiz………………...Haber

Alabalık Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri……………….İrfan Kaycı…………………….Sempozyum

Şentürk: "Modernleşme Aşamasında Medyanın Görevi"………...Hakan Çelik…………………..Haber

Gaziantep'te İkinci Büyük Buluşma…………………………………Selçuk Güloğlu……………….Haber

Atlanta'da Türk Festivali……………………………………………...Yavuz Selim Demirağ……….Haber

Büyük Milletiz, Öyleyse Büyük Düşünmeliyiz!..............................Cumali Temiz…………………Konferans

"16. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları" yapıldı……………………Bedrettin Keleştimur…………Makale

TÜRKSAV Başkanı Yahya AKENGİN ile Röportaj………………..Mehmet Aksoy……………….Röportaj

Irak'ta Yok Edilen Türk Mirası (-2-)………………………………….Şemsettin Kuzeci……………Araştırma

İnsanlığı Etkileyen ve Dünyaya Yön Veren Uygarlıklar(-3-)……...Muharrem Kılıç………………Makale

Tek Yürek Olalım……………………………………………………..Osman Karabacak…………..Şiir