icindekiler1997


sayı: 013 ocak 1997

YIL: 2 SAYI: 013 OCAK 1997 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………………..YAZAR…………………………..TÜRÜ

Ustalar ve Usta Geçinenler........................................................Hasan Bölük..............................Makale

Gönüllerin Sultanı Hz. Muhammed............................................Ali Can.......................................Gönül Sultanları

Kaşgarlı Mahmud.......................................................................Hamdi Gökçen..........................Makale

Dünya Kenti Antalya...................................................................Hasan Bölük.............................İllerimiz

Adalet ve Devlet.........................................................................Ercan Doğan.............................Makale

Ankara Altınpark'ta Dünyanın En Yüksek Su Oyunları Sistemi..Bahattin Kurnaz........................Haber

Pessinus Antik Kenti..................................................................Hasan Bölük..............................Arkeoloji

Yüzyıllara Damgasını Vuran Maden; Gümüş.............................Ali Keskin..................................Araştırma

Değil Misin?...............................................................................Aziz Mahmut Hüdai Hz..............İlahi

Ananelerimizden "Helesa" ve "Ramazan Davulu".....................Muhammed Güzel......................Araştırma

İnsanlığın Bunalımı ve "Kurtuluş Reçetesi" (I)...........................Türkoğlu.....................................Makale

Antalya'da Okul-Polis İşbirliği.....................................................Mehmet Aksoy..........................Panel

Öğretmenler Günü'nde Anlamlı Bir Panel..................................H.Gül.........................................Panel

Kalbini Ver..................................................................................Hasan Bölük.............................Şiir

Vakıflar, Hayırseverliğin Abidevi Bir Nişanesidir........................Erol Öztürk................................Seminer

Düşüncede Çift Yönlülük........................................................... Hasan Bölük.............................Şiir

Turan Kültür Vakfı Başkanı Rasim Ekşi İle Sohbet....................Mehmet Aksoy..........................Röportaj

 

sayı: 014 subat 1997

YIL: 2 SAYI: 014 ŞUBAT 1997 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………………..YAZAR…………………………..TÜRÜ

Tersine Çakılmış Nallar..............................................................Hasan Bölük.............................Makale

Hoca Ahmet Yesevi Hz..............................................................Ali Can...................................... Gönül Sultanları

Türk Dünyası Dil Birliği Meselesi................................................Prof Dr. A. Bican Ercilasun.......Makale

Gezilmeye, Görülmeye Değer Bir İlimiz; Sinop..........................Hasan Bölük..............................İllerimiz

Ademde Sırrullah Var.................................................................Nesimi Hz.................................İlahi

Türk İlleri (I) "Türkmenistan".......................................................Batır Hudaykuliev......................Türkeli

Aizanoi Antik Kenti.....................................................................Hasan Bölük..............................Arkeoloji

Kurtuluş Reçetesi (II) Batılılaşma Sevdamız!.............................Türkoğlu....................................Makale

Doğumunun 660. Yılında Emir Timur Törenlerle Anıldı.............Bahattin Kurnaz.........................Sempozyum

Bahar Çiçeği..............................................................................Hasan Bölük..............................Şiir

Aşıklık Geleneğimiz İçinde Dünümüz, Bugünümüz...................Aşık Şeref Taşlıova...................Makale

Türk-İslam Sentezinin Mimarı Osman Bey.................................Muhammed Güzel....................Makale

Sinop Ülkü Ocaklarından "Birliğe Çağrı"....................................Hamdi Gökçen..........................Şölen

Hesaplaşma...............................................................................Sinoplu Şair Mehmet Yaş..........Şiir

KTÜ Vakfından "Bilgi Kentleri" Projesi.......................................Mehmet Aksoy...........................Röportaj

Turizm Antalya'da Yüz Güldürüyor............................................Hasan Bölük..............................Haber

Osmaniye'nin Kuruluşunun 75. Yılı Kutlandı..............................Ali Keskin..................................Haber

Antalya'nın Gizemli Kayak Merkezi "Saklıkent".........................Hasan Bölük..............................Turizm

 

sayı: 015 Mart 1997

YIL: 2 SAYI: 015 MART 1997 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………………..YAZAR…………………………..TÜRÜ

Aynadan Yansıyanlar; Haddini Bil Rum!....................................Hasan Bölük..............................Makale

Gönül Sultanlarımızdan Geyikli Baba Hazretleri........................Ali Can.......................................Gönül Sultanları

Bursa Fatihi "Orhan Gazi"..........................................................Yurttaş Kıyak.............................Araştırma

Şehitler Anısına..........................................................................Yaşar Sarı.................................Makale

Düşman Ol.................................................................................Emir Sultan Hz..........................İlahi

Mithat Cemal KUNTAY..............................................................Hamdi Gökçen...........................Haber

"Pompeiupolis" Antik Kenti........................................................ Hasan Bölük..............................Arkeoloji

Türk İlleri (II) "Azerbaycan"........................................................ Mustafa Korkut..........................Araştırma

Türkiye Büyük Bir Buhran İçindedir............................................Türkoğlu....................................Bunalımdan Kurtuluş

Bu Vatan Uğruna....................................................................... Hasan Bölük.............................Şiir

Oğuz Han Destanı ve Türkler.................................................... Ali Keskin..................................Araştırma

Başkan SUBAŞI Endişeli...........................................................Bahattin Kurnaz.........................Haber

Atatürk ve Milliyetçilik.................................................................Mehmet Aksoy...........................Araştırma

Astronotların Piri "Uluğ Bey"......................................................Hamza Çeliker...........................Araştırma

Antalya'da Emniyet ve Asayiş "TEK YUMRUK".........................Hasan Bölük............................. Haber

Nevruz Nedir? Ne Değildir?.......................................................Asım Erkoçak............................ Makale

Antalya S.S.K. Başhekimini Ziyaret........................................... Ercan Doğan.............................Haber

Kobi'lere Bakış -1-......................................................................Ömer Yağmur........................... Makale

Telkarî Sanatı.............................................................................Erol Öztürk................................Araştırma

Eski Türklerin Unutulmayan Cephesi.........................................Cumali Temiz............................Araştırma

Muhsin YAZICIOGLU; "Milletin inançlarıyla oynamayın"...........Hüsnü Ergül...............................Haber

Çeçenler.....................................................................................Muhammed Güzel.....................Haber

 

sayı: 016 Nisan 1997

YIL: 2 SAYI: 016 NİSAN 1997 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………………..YAZAR…………………………..TÜRÜ

Aynadan Yansıyanlar; Birliğe Çağrı...........................................Hasan Bölük..............................Makale

Gönül Sultanlarımızdan Şeyh Edebali Hazretleri.......................Ali Can......................................Gönül Sultanları

Ertuğrul Gazi..............................................................................Muhammed Güzel.....................Araştırma

Şehzadeler Şehri Amasya......................................................... Bahattin Kurnaz........................İllerimiz

Maksut Cihana Gelmekten.........................................................Kaygusuz Abdal Hz..................İlahi

Türk İlleri (III) "Özbekistan"........................................................Ruslan Abdülkerimof..................Araştırma

Efes Antik Kenti..........................................................................Hasan Bölük..............................Arkeoloji

Fetret Dönemleri ve Osmanlı Modeli.........................................Türkoğlu.....................................Bunalımdan Kurtuluş

Atatürk'ün Komünistlere Savaş İlanı..........................................Mehmet Aksoy...........................Araştırma

Doğu Türkistan'a Hürriyet Gök Bayrak İndirilemez....................Yaşar Sarı..................................Haber

Kavram Kirlenmesi ve "Hoşgörü" ..............................................D. Mehmet Doğan.....................Makale

Türk Süsleme Sanatı "Minyatür"................................................Erol Öztürk.................................Araştırma

Sinopta Ekonomi Canlanıyor.....................................................Hamdi Gökçen...........................Haber

MHP "Milli Birlik ve Beraberlik" İstiyor........................................Mehmet Aksoy.......................... Haber

Sinopta Sualtı sporları................................................................Hahmi Öztürk............................Haber

Türk Ocakları Osmaniye Şubesi Açıldı...................................... Ali Keskin..................................Haber

Akıl-İlim ve Tecrübenin Işığında "Milliyetçilik"............................Süheyla Kebapçıoğlu................Makale

"Ülkücüler Tezgaha Gelmeyecek"............................................. Yurttaş Kıyak............................Konferans

Kobi'lere Bakış (2)......................................................................Ömer Yağmur...........................Makale

Hasan Subaşı'ya Ödül................................................................Mehmet Aksoy..........................Haber


sayı: 017 Mayıs 1997

YIL: 2 SAYI: 017 MAYIS 1997(Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………………..YAZAR…………………………..TÜRÜ

Aynadan Yansıyanlar................................................................ Hasan Bölük..............................Makale

Gönül Sultanlarımızdan Akşemsettin Hazretleri........................ Ali Can......................................Gönül Sultanları

Fatih Sultan Mehmed.................................................................Muhammed Güzel.....................Araştırma

Fetih Ordusu..............................................................................Zahit Genç.................................Şiir

Çiniciliğin Başkenti Kütahya.......................................................Bahattin Kurnaz.........................İllerimiz

Ne Güzeldir Ne Güzel................................................................Niyazi Mısri Hz...........................İlahi

Türk İlleri (4) (Kazakistan)..........................................................Kuvat Muhtarov.........................Araştırma

İbrahim Hakkı Hz. Divanında "GÖNÜL".....................................İbrahim Hakkı Hz.......................Gönül Sultanları

Antik kentlerimiz; BERGAMA.....................................................Hasan Bölük..............................Arkeoloji

Kurtuluş Reçetesi (V) TÜRK- İSLAM SENTEZİ.........................Türkoğlu....................................Bunalımdan Kurtuluş

Milli Kültür Yozlaşmadan Gelecek Nesillere Taşınmalıdır......... Mehmet Aksoy..........................Röportaj

"Türk Dünyasının Başı Sağolsun.".............................................Hasan Bölük..............................Haber

Eroğlu "Barışın Yolu İyi Niyet ve Samimi Diyalogdur.".............. Erol Öztürk................................Haber

Eğitim mi Eritim mi?...................................................................Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu..........Makale

Dede Korkut...............................................................................Hamdi Gökçen.......................... Araştırma

Antalya Müzesi.......................................................................... Hasan Bölük..............................Arkeoloji

Ölümünün 77. yılında Ömer Seyfettin........................................Yaşar Sarı.................................Panel

Sinopta Gençlik ve Spor............................................................Hamza Çeliker...........................Haber

Öğretmen okullarının Kuruluş Yıldönümü Kutlandı....................Cumali Temiz............................Haber

Osmaniye'de Coşkulu Ağaç Bayramı.........................................Hasan Kılıç...............................Haber

Dış Borcumuz Öde Öde Bitmiyor...............................................Hasan Bölük............................. Türkiye'den Haber

Keçiören'de Fatih Kütüphanesi Açıldı........................................Ercan Doğan............................. Haber

Atatürk'e göre Din, Milliyetçilik ve Koministler............................Ali Keskin..................................Makale

 

sayı: 018 Haziran 1997

YIL: 2 SAYI: 018 HAZİRAN 1997 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………………..YAZAR…………………………..TÜRÜ

Türkiye Roma Eyaleti Olmaktan Kurtarılmalıdır.........................Hasan Bölük............................. Makale

Şems-i Tebrizi Hazretleri............................................................Ali Can......................................Gönül Sultanları

Batı Karadenizin şirin bir ili: Kastamonu....................................Bahattin Kurnaz.........................İllerimiz

Vefası Yok Aldanma..................................................................Şeyh Sadi Hz.............................İlahi

Özü bir, Sözü bir, Dili bir, Dini bir KIRGIZİSTAN.......................Saide Devletova........................ Araştırma

Kırşehir'de yetişmiş bir gönül eri: Aşık Paşa..............................Muhammed Güzel.....................Makale

Sardes Antik Kenti..................................................................... Hasan Bölük.............................Arkeoloji

Alperenlik - Gazidervişlik Müessesesi........................................Türkoğlu....................................Bunalımdan Kurtuluş

Canik Bl. Bşk. Yazgı: Sınırlı İmkanlarla büyük hizmetler...........Yurttaş Kıyak.............................Röportaj

Şehitler Günü'nde Sinop'ta tarihi gün.........................................Hamdi Gökçen..........................Haber

Çevre ve insan...........................................................................Hamza Çeliker...........................Araştırma

Eylül Şiirleri, Eşek At Olmaz......................................................Seyrani......................................Şiir

Umdesi İman, Ahlak, Adalet olan Amasya Belediyesi...............Ercan Doğan............................. Haber

İzcilik Federasyonu Mersin'de toplandı......................................Cumali Temiz............................Haber

Yörük Beyleri Afyon'da toplandı.................................................Mehmet Aksoy..........................Yörük Şöleni

Geçmişte Ticaretin Belkemiği Kervansaraylar...........................Yaşar Sarı.................................Makale

Kastamonu Belediyesi hizmete doymuyor.................................Erol Öztürk................................Haber

Türk Milletinin hayatında Davulun tarihçesi...............................Mehmet Erkoçak........................Araştırma

Sinoplu Üniversite istiyor...........................................................Hasan Bölük.............................. Türkiye'den Haber

Ünlü Türk Gezgini Evliya Çelebi................................................Ali Keskin...................................Araştırma


sayı: 019 Temmuz 1997

YIL: 2 SAYI: 019 TEMMUZ 1997 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………………..YAZAR…………………………..TÜRÜ

Karadeniz Ölüyor..., Antalya'da 2.5 milyon turist.......................Mehmet Aksoy.......................... Türkiye'den Haber

Emir Sultan Hazretleri................................................................Ali Can...................................... Gönül Sultanları

Anadolu bozkırlarından bir şehir: Kırşehir..................................Erol Öztürk................................İllerimiz

Bu Dünya...................................................................................Eşrefoğlu Rumi Hz....................İlahi

Tarsus ve Eshab-ı Kehf.............................................................Ali Keskin...................................Şölen

Amasya'da Etnoğrafik Bir Müze "Hazeranlar Konağı"............... Hamza Çeliker..........................Arkeoloji

Haymana'da ortaya çıkartılan Antik yerleşim; "Külhöyük"......... Hüsnü Ergül..............................Arkeoloji

Nefsimize Göre Rehber Aramayalım.........................................Türkoğlu....................................Bunalımdan Kurtuluş

Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri törenle anıldı................................Muhammed Güzel.....................Gönül Sultanları

Çağlar Boyu Çukurova...............................................................İsmet İpek................................. Makale

Karaman Posta işletmesi Otomasyon Ağına Kavuştu...............Bahattin Kurnaz.........................Haber

At................................................................................................Yurttaş Kıyak............................Haber

OFAD 1. Aşık Feymani Şenlikleri...............................................Mehmet Demir..........................Haber

Kastamonu Bld. 1. Türkiye Gençlerarası Resim Yarışması.......Cumali Temiz............................Haber

Kastamonu Aydınlar Ocağı Kuruldu.......................................... Ercan Doğan............................ Haber

Ağırlığınca Atanla Yazılan Kitap: Kitap ül Haşayiş.................... İbrahim Hakkı Konyalı...............Makale

Piyes: Bu Vatan Hepimizin........................................................ A. Arif Akpınar..........................Tiyatro

Milli Şahsiyetin Kazandırılması ve Günümüz Gençliği...............Hamdi Gökçen..........................Konferans

Mehterin Tarihi...........................................................................Yaşar Sarı.................................Araştırma


sayı: 020 Ağustos 1997

YIL: 1 SAYI: 020 AĞUSTOS 1997 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………………..YAZAR…………………………..TÜRÜ

Avrupa’nın en temiz sahilleri Türkiye'de.....................................Mehmet Aksoy..........................Türkiye'den Haber

Eşrefoğlu Rumi Hazretleri..........................................................Ali Can.......................................Gönül Sultaları

Aksaray......................................................................................Erol Öztürk................................ İllerimiz

Dışı Müslüman Çoktur...............................................................Güvenç Abdal Hz.......................İlahi

Bilgisayar çağında internet rüzgarı esiyor..................................Hamza Çeliker..........................Makale

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Avrupa'da bir numara............... Bahattin Kurnaz........................ Arkeoloji

Dinler Tarihi: Yeryüzünde dinler.................................................Muhammed Güzel.................... Dinler Tarihi

Yeşilin Maviyle bütünleştiği bir ilçemiz; Fatsa............................Yurttaş Kıyak.............................İlçelerimiz

Asırlara meydan okuyan 1000 yıllık kestane ağacı....................Bahattin Kurnaz........................Araştırma

Kardelen'e jandarma koruması..................................................Erol Öztürk................................ Haber

20 Bin liralıklar tarih oluyor.........................................................Ali İhsan Yücesoy.....................Haber

İmam-ı Gazzali'nin taklitten tahkike miracı.................................Hüsnü Ergül..............................Gönül Sultaları

Karaman Valisi Hakkı Teke: "Hizmette sınır yoktur"..................Ercan Doğan.............................Haber

Çeçen Lider Yandarbayev Osmaniye'de....................................Ali Keskin..................................Haber

Kütahya'dan dünyaya; Elmas işlemeciliği..................................Bahattin Kurnaz.........................Haber

Çankırı Avrupa Kenti olma yolunda...........................................Ercan Doğan............................. Haber

Van'da Tarihi bir kale: Hoşap.....................................................Mustafa Yılmaz.........................Arkeoloji

Feribotla yolculuk bir başkadır...................................................Yaşar Sarı.................................Gezi

2000'li yıllarda Milli Eğitimimizde yeniden yapılanma................Hasan Yüksel............................Sempozyum

Samsunlu Ressamlardan yağlıboya resim sergisi.....................İsmet Sezer...............................Haber

Çiller, "Emaneti milletten aldık"..................................................Mehmet Aksoy.......................... Haber

Hafif raylı sistem Bursa'yı 2000'li yıllara taşıyacak....................Cumali Temiz............................ Haber

Başkan Clinton Demirel'i övdü...................................................Necati Aygün.............................Haber

Isparta'da mehteran coşkusu.....................................................Mehmet Aksoy..........................Haber

Belediyenin asfaltlama rekoru....................................................Caner Uluer..............................Haber

İnaltı Mağarasının projelendirme çalışmaları sürüyor................Hamdi Gökçen..........................Haber

Sendikacılıkta yeni anlayış.........................................................Mustafa Başoğlu.......................Makale

Yeri geldiği zaman..................................................................... Mehmet Yaş Sinoplu Şair.........Şiir

Milliyetçiler zirvesinde buruk buluşma........................................Harun Üstüner..........................Haber

 

sayı: 021 Eylül 1997

YIL: 2 SAYI: 021 EYLÜL 1997 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………………..YAZAR…………………………..TÜRÜ

Yarımada elden gidiyor..............................................................Mehmet Aksoy..........................Türkiye'den Haber

Üftade Hazretleri........................................................................Ali Can.......................................Gönül Sultaları

Anadolu'lu Karadenize Bağlayan İlimiz; Çorum.........................Bahattin Kurnaz.........................İllerimiz

Enflasyonun yenemediği gazete: Demokrat Sinop....................Hamdi Gökçen...........................Haber

Müra-i Zahidin Aldanma Hay Huyuna........................................Kuddusi Hz................................İlahi

Preveze Deniz Zaferi.................................................................Zahit Genç.................................Makale

Ey Akdeniz.................................................................................Zahit Genç.................................Şiir

BELMEK'97 beğeni kazandı......................................................Nuri Pak.....................................Haber

4. Söbüce Şenlikleri Muhteşemdi.............................................. Mehmet Aksoy..........................Yörük Şöleni

Dinler Tarihi (2): Yeryüzünde dinler: Totemizim.........................Muhammed Güzel....................Dinler Tarihi

Demirel İsparta'da hasret giderdi...............................................Mehmet Aksoy.......................... Haber

Emperyalizmin sızmasında taklidin fonksiyonları.......................Necati Aygün............................ Makale

Tarsus Belediyesi'nden kültür hizmeti........................................Cumali Temiz............................Haber

Taşçı'nın büyük başarısı............................................................Ercan Doğan.............................Haber

Nilüfer Hatun İmareti..................................................................Yaşar Sarı.................................Araştırma

Osmaniye'de 14. Karaoğlanoğlu Törenleri ve Koşusu...............Ali Keskin.................................. Haber

Yumuktepe Höyüğü...................................................................Hüsnü Ergül...............................Arkeoloji

Zigana Yayla Şenliği..................................................................Yurttaş Kıyak.............................Şölen

Keçiören belediye sarayı hizmete acildi.....................................Erol Öztürk................................Haber

Osmaniye Gazeteciler Demeği, İl İdarecilerini Ziyaret Etti.........Asım Erkoçak............................Haber

SİYAD Başkanı İsmail Kabakçı ile yapılan röportaj...................Hamza Çeliker...........................Röportaj

İşsizlik Kırşehir'in kaderi değil....................................................Erol Öztürk................................Haber

Kıbrıs Barış Harekatının 23. Yıldönümünde anlamlı mesaj.......Hasan Hascan...........................Haber

Kırıkkale harabeye döndü..........................................................Ali İhsan Yücesoy......................Haber

Türk Mühendislerinin hayranlık uyandıran başarısı...................Mehmet Ali Kilisli.......................Makale

ONLAR......................................................................................Fikret Sert..................................Şiir

 

sayı: 022 Ekim 1997

YIL: 2 SAYI: 022 EKİM 1997 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………………..YAZAR…………………………..TÜRÜ

Kuşburnu vitamin deposu..........................................................Mehmet Aksoy...........................Türkiye'den Haber

Aziz Mahmud Hüdai Hazretleri.................................................. Ali Can......................................Gönül Sultaları

Yüzyıllardır 'Aydınlar Kenti' olarak anılan bir ilimiz: NİĞDE........Erol Öztürk................................İllerimiz

Nişane Yeter..............................................................................Turabi Hz...................................İlahi

Gizemli bir mağara: "Ballıca"..................................................... Melek Yıldız.............................. Arkeoloji

Yıldırım Belediyesi lO.Yıl Kuruluş Şenlikleri kutlandı.................Yaşar Sarı.................................Haber

Yeryüzünde dinler (3): Animizm.................................................Muhammed Güzel.....................Dinler Tarihi

Üzüm İlaç Gibi........................................................................... Bayram Şimşek.........................Haber

Hitit Tarihine Işık Tutacak Yeni bir kent: Şapinuva.....................Ali Keskin..................................Arkeoloji

Zorkun Yaylası'nda coşkulu çocuk şenliği..................................Asım Erkoçak............................Haber

Osman Gazi Türkmen Şöleni Etkinliklerle kutlandı....................Cumali Temiz............................Şölen

Sinop TEDAŞ'tan Hizmet Atağı..................................................Hamdi Gökçen..........................Haber

Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli törenle anıldı....................................Ercan Doğan.............................Gönül Sultaları

Destek Görsek Çağı Yakalarız...................................................Caner Uluer..............................Haber

"Sinop'un Kalkınması" konulu seminer büyük ilgi topladı...........Hamdi Gökçen..........................Seminer

Çiller: Hiç kimse milletin inanç ve iradesiyle oynamasın............Mehmet Aksoy..........................Yörük Şöleni

Kırıkkale Belediyesi 'nin hizmetler zinciri sürüyor...................... Ahmet Metin.............................Haber

Türk Dünyası'nın kalbi Kastamonu'da attı..................................M. Serhat Yılmaz......................Uluslararası Toplantı

17. Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali kutlandı..............Yurttaş Kıyak.............................Fuar

Ardıçlı Yörük Şölenlerinde şehitlerde anıldı...............................Mehmet Oruç.............................Yörük Şöleni

Sinop Yardımsevenler Derneği Başkanı Sevim Ünaldı ile…......Hamza Çeliker..........................Röportaj

Yıldızı Parlayan Kent; Karaman.................................................Şenol Öztürk.............................Haber

Yozgat Valisi Nafiz Kayalı: Eğitime büyük önem veriyoruz".......Bahattin Kurnaz........................Haber

Ekmekte oyunlara son................................................................Hüsnü Ergül..............................Haber

Ozanlar Şöleni Muhteşemdi.......................................................Hasan Yüksel............................Şölen

Yeşil bir ülke, Mutlu bir Türkiye..................................................Necati Aygün.............................Haber

Hoşgörülü Olmalıyız...................................................................Gürünlü Aşık Gülhani................Şiir

 

sayı: 023 Kasım 1997

YIL: 2 SAYI: 023 KASIM 1997 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………………..YAZAR…………………………..TÜRÜ

Ecevit açıkladı, hizmetler zinciri sürüyor....................................Mehmet Aksoy..........................Türkiye'den Haber

Kuddusi Hazretleri......................................................................Ali Can......................................Gönül Sultaları

Tarih ve Turizm Beldesi: Nevşehir.............................................Erol Öztürk................................İllerimiz

Ey Dost.......................................................................................Yunus Emre Hz........................İlahi

Yaşayan bir Osmanlı Kenti: Safranbolu.....................................Hamza Çeliker...........................İlçelerimiz

Ertuğrul Gazi'yi anma törenleri ve Söğüt Şenlikleri....................Mehmet Aksoy..........................Yörük Şöleni

Yeryüzünde Dinler (4): Naturizm............................................... Muhammed Güzel.................... Dinler Tarihi

Sinop'ta Şehitler Çeşmesi ve Anıtı.............................................Hamdi Gökçen..........................Haber

Sardeis ve Krezüs......................................................................Ali Keskin..................................Arkeoloji

Çiller Konya'da tam demokrasi istedi.........................................Mehmet Aksoy..........................Haber

Harika Desenleriyle "Aliminyum Levha Çalışması"....................Ahmet Metin..............................Haber

Akupunktur.................................................................................Yrd Doç Dr Rafet Efe................Makale

Ahşap Yük Gemileri Son Günlerini Yaşıyor...............................Hasan Yüksel............................Haber

Devlet Bahçeli Çukurova'da.......................................................Cumali Temiz............................Haber

Yunus Emre Hazretleri törenle anıldı.........................................Ercan Doğan.............................Gönül Sultaları

IDEF Türkiye'97 büyük ilgi gördü... ...........................................Bahattin Kurnaz.........................Fuar

Hayme Ana ve Domaniç............................................................Yaşar Sarı..................................Makale

Keçiören'de "Yunus Emre Kültür Merkezi" açıldı.......................Yurttaş Kıyak.............................Haber

Karakeçili'de Yörükler yeniden 'Öze Dönüş' mesajı verdi..........Mehmet Aksoy..........................Yörük Şöleni

Ressam Sayım Koç Sergilerine Devam Ediyor..........................Melek Yıldız..............................Haber

Osmaniye Bl Bşk Gürbüz, Faaliyetleri değerlendirdi..................Asım Erkoçak...........................Haber

Dünyanın en büyük fıskiyeleri Gölbaşı'nda................................Erol Öztürk................................Haber

Karaman Müzesi........................................................................Şenol Öztürk............................. Arkeoloji

Şehit Mehmed'e.........................................................................Erozan.......................................Şiir

Saniyelerle yarışan hizmet: "Hızır 112"......................................Hüsnü Ergül..............................Araştırma

Bölge Valiliği sürmeli..................................................................Ali Keskin..................................Haber

Diller ve Milletler Ülkesi: "Dağıstan............................................Necati Aygün.............................Araştırma

 

sayı: 024 Aralık 1997

YIL: 2 SAYI: 024 ARALIK 1997 (Not: Burayı Tıklayarak Dergi Sayısına Ulaşabilirsiniz)

KONU………………………………………………………………..YAZAR…………………………..TÜRÜ

Ankara-lstanbul ölüm yoluna 8 acil servis..................................Mehmet Aksoy..........................Türkiye'den Haber

Mevlânâ Hazretleri'nin lbretli-Güzide şahsiyeti...........................Ali Can......................................Gönül Sultaları

Akdeniz Foklarına Koruma.........................................................Halis Kaynak.............................Haber

Bozkırlardan bir Türkmen İli: Karaman.......................................Erol Öztürk................................İllerimiz

İstediğim Haktır benim…............................................................Seyyid Seyfullah Hz..................İlahi

Amasya Müzesi'ndeki mumyalar................................................Muzaffer Doğanbaş...................Arkeoloji

Alemciler Artık Yetişmiyor..........................................................Mehmet Demir...........................Haber

Demir Çağına ışık tutacak yerleşim merkezi: Kerkenez.............Ali Keskin..................................Arkeoloji

Osmaniye'nin İlk Valisi Ümit Karahan........................................ Asım Erkoçak...........................Haber

Osmaniye'nin il olmasına katkıda bulunanlara ödül...................Melek Yıldız...............................Haber

Yeryüzünde Dinler (5): Şamanizm.............................................Muhammed Güzel.....................Dinler Tarihi

XI. Dünya Ormancılık Kongresi ve Orman Ürünleri Fuarı..........Bahattin Kurnaz.........................Haber

Ahilik Kültür Haftası ve Esnaf Bayramı kutlandı.........................Erol Öztürk................................Haber

Bolu 1. Köroğlu Kültür, Sanat ve Turizm Etkinlikleri...................Necati Aygün............................ Haber

Sinop'ta Ortaya Çıkarılan Antik Amfora Atölyesi........................Hamza Çeliker.......................... Arkeoloji

Çiller sert konuştu: "Yeter artık, söz milletin!..............................Mehmet Aksoy..........................Haber

Türk Ocakları Kütahya Mehteranı..............................................Yaşar Sarı.................................Haber

Türk Ocağı Adana Şubesi Açıldı................................................Cumali Temiz............................Haber

Sinop Limanı Genişletme Çalışmaları Devam Ediyor................Hamdi Gökçen..........................Haber

Zeybek: Sağlıklı bilgi toplumu için, hürriyeti istedi......................Bahattin Kurnaz........................Konferans

Samsun'da Tarihi Osmanlı Çeşmesi..........................................Bayram Şimşek.........................Haber

Yazıcıoğlu: Dindar insan, potansiyel suçlu değildir....................Ercan Doğan.............................Haber

Canik Belediyesi şehitlere sahip çıktı.........................................Yurttaş Kıyak............................Haber

Sinanoğlu: Küreselleşme Amerika'nın uydurma politikası..........Hanifi Bolat...............................Kongre

Lastik Deyip Geçmeyin..............................................................Ahmet Metin..............................Haber

Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Lütfi Şehsuvaroğju..................Mehmet Aksoy...........................Röportaj

Güner; Patrikhane'nin Hedefi Pontus Devleti............................ Hasan Yüksel............................Haber

Aşıklarımız Konya'da harman oldu............................................Hüsnü Ergül...............................Şölen

Fatih Sultan Mehmet'in Çevre ile ilgili vakfı............................... Hasan Torun.............................Haber

Niğde Valisi Yazar, İldeki son gelişmeleri Yenises'e anlattı.......Şenol Öztürk.............................Söyleşi

Anadolu......................................................................................Sadık Softa...............................Şiir