Vizyonumuz-MisyonumuzBugün üzerinde yaşadığımız toprakların tarihi, insanlığın uygarlık tarihiyle özdeştir. Millet bilincini taşıyan ilk devletler burada tarih sahnesine çıktı, ilk kentler burada kuruldu, ilk kanunlar burada yazıldı. İlk savaşlara, ilk düzenli ordulara ve ilk barış anlaşmalarına yine bu topraklar tanıklık etti. Avcılık ve toplayıcılıktan yerleşik düzene geçiş, bilimler, keşifler, sanat, yaşam ve ölüm sırrının sorgulanması, insanın Tanrıyı araması, hepsi bu topraklarda vücut buldu, gelişti, uzak coğrafyalara kadar taşındı, farklı formatlarda yaşandı ve bugün uygarlık diye adlandırdığımız var oluş biçiminin temellerini oluşturdu. İnsanlık tarihindeki yeri tartışılmaz biçimde önemli ve aynı zamanda ilham verici, bir coğrafyada yaşıyor olmanın ve insan denen varlığın, var oluşundan bulunduğu noktaya gelişinin izlerini, ülkemizin dört bir köşesinde bir uygarlık tarihi dersi izler gibi görebiliyor olmanın büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Güneş, dünyanın hiçbir ülkesinde bizim Anadolu topraklarını aydınlattığı kadar güzel aydınlatmıyor. Kültürel mirası, insanın bilinen tüm zaman dilimleri içinde yaşadığı, biriktirdiği, geliştirerek, yeni sentezlerle var oluşunu sürdürerek, zenginleştirerek ve sürekliliğini sağlayarak kendinden sonrakilere aktardığı veriler dizisi olarak, bir anlamda hayat karşısındaki duruşu, varlığının kanıtı olarak nitelendirebiliriz.

Geçmişten Geleceğe Kültür Köprüsü

Toplumları millet yapan, milleti ayakta tutan manevi güç, milli kültürdür. Milletler kültürlerini, tarihi değerlerini ve dillerini önemli ölçüde basınla korurlar ve devam ettirirler. Uzmanlaşmanın giderek öneminin arttığı çağımızda basının ve dergilerin önemi de giderek artmaktadır. Gelişmiş ülkelerin birçoğunda dergi satışları gazete satışlarının önünde yer almaktadır. Basın dünyasında önemli bir yeri bulunan Dergiler, yazılı bir kültür olduğu kadar, geçmişten geleceğe de bir köprüdür. Topluma söyleyecek sözü olanların yazdıklarını kitlelere ulaştırır. Dergiler değişik konuların ve düşüncelerin harmanlandığı bir mecmuadır. Topluma ne denileceği, nasıl söyleneceği ortak bir akılla tespit edilir ve bu yayınlanır. Bu yönüyle dergiler daha sıcak ve daha yeni yorumlardan oluşur. Sayfalarında nice hatıralar, ümitler ve heyecanlar gizlenir. Gelecekte geriye yönelik araştırma yapmak isteyenlere kaynaklık eder. Dergiler genelde hep kısa ömürlü olmuş. Kimisi üç ay, kimisi bir mevsim, şanslısı birkaç sene yaşamış. Sürekli gelişen ve istikrarını sürdüren Dergimiz YENİSES ise; 17 yaşına giren bir delikanlı edasıyla, 200. sayıya erişmenin haklı onurunu yaşamakta.

 

Yazarların Ocak Başı

Dergiler, okuma-yazmayı severlerin, şair ve ediplerin, düşünürlerin, hayali ve önsezisi güçlü olanların, (ham hayal sahibi ve hayalperestlerin değil) araştırmacı yazarların ocak başıdır. Anadolu’da ocaklar, soğuk ve uzun kış gecelerinde aydınlanma ve ısınma aracıdır. Aynı zamanda kebapların ve yemeklerin pişirildiği yerlerdir. Gazeteci ve dergiciler için bu ocak başları; edebî, ilmî, fikrî, içtimaî, felsefî, iktisadî ve kültürel konularda sohbetlerin derinleştiği, sorunların konuşulduğu, tartışmaya açıldığı, nezaket kuralları içinde öz eleştirilerin, yapıcı tenkitlerin ve esprilerin, fikir alışverişlerinin yapıldığı, dillerin çözüldüğü, sözlerin düzüldüğü, gözlerin güldüğü, gönüllerin ürperdiği, gizlerin paylaşılıp, söyleşilerin mayalandığı yerlerdir.

 

Mutfağımızda Harmanlanır

Çıkış merkezimiz Osmaniye’de, Anadolu’muzun dört bir yanında, inanç ve kültür coğrafyamız Türk-İslam Dünyasında haber kovalayan muhabirlerimizden bazıları şiir ve ilahi, tarih ve arkeoloji, kültür ve sanat, bilim ve teknoloji, konferans ve panelleri, sempozyum ve bilgi şölenlerini, kermes ve sergileri mutfağımıza taşırlar. Bazıları da sanayi, çarşı ve pazarı, yatırım ve açılışları, siyasi çalışmaları ve STK’nın etkinliklerini, Yörük Türkmen şenliklerini, güncel konuları ve aktüaliteyi, geleneksel güreş ve sportif faaliyetleri, turizm ve doğal güzellikleri mutfağımıza getirirler. Yazarlarımız ise, bilimsel ve akademik araştırmaları, gezi ve dizileri, felsefi ve tasavvufi makaleleri, halk ozanların atışmalarını, resim ve güzel sanat eserlerini, sosyolojik ve psikolojik tahlilleri, gözlem ve yorumları kaleme alıp gönderirler. Basın mutfağımıza gelen malzemeler ocak başında harmanlanır ve fırına sürülür. Piştikten sonra yemeğin tadına bakılır, kalitesi kontrol edilir. Damak tadı iyi ve lezzeti yerindeyse misafirlere ve müşterilere servis yapılır. Sırasıyla mizanpaj, film, baskı, harman, kırım, dikim, kesim ve paketleme sürecinden geçen YENİSES Dergimiz, büyük bir titizlik ve özenle çektiğim fotoğraflardan oluşan kapak kompozisyonuyla taçlanarak okurlarımızla buluşur.

 

Kültür ve Sanatın Aydınlığı

Yazmak yaşamaktır, insanlık tarihine not düşmektir; yazarlarımız ve muhabirlerimiz kişilikleri ve yazdıklarıyla, dostlarıyla hep yaşayacaktır. İnsan, yaşarken olgunlaşmak için sürekli kendini geliştirmek, kendi kendisiyle savaşmak zorundadır. İnsana bu yönüyle katkıda bulunacak olansa kültür, sanat, edebiyat ve ahlaktır. Dolayısıyla dergiler de bu kapsamdadır. İnsan ruhunun incelmesi, kötülüklerden arınması, bilincinin gelişmesi güzel sanatların aydınlığıyla gerçekleşir. Anadolu’da çıkan dergiler, bu anlamda birer ekoldür ve okuldur. Fikri paylaşımlarla insanın gelişimini sağlaması, yeni değerlerin ortaya çıkarıp kültürümüze kazandırması yönünden bir zenginliktir. Magazin dergiciliğinin yaygınlaştığı günümüzde kültür dergiciliğini devam ettiren Dergimiz, Türk kültürünün geçmişte ve günümüzdeki sesini alıp ‘yenises’ olarak geleceğe yansıtmakta ve topluma umut aşılamaktadır.

 

Aydınla Halkı Buluşturuyoruz

Ekonomik krizlerle, sosyal çöküntü ve kültürel yozlaşma ile uçurumun kenarına gelen toplumun daha fazla moralini bozacak, onu strese sokacak, karamsarlığa sürükleyecek haberlere itibar etmiyoruz. Milletin moral değerlerini yükselten olumlu ve umut vadeden yazılar, haberler yayınlayarak topluma pozitif enerji yüklemeyi yayın politikamızın ana ilkesi olarak devam ettiriyoruz. Türk toplumunun bütün kesimini kucaklayan ve sorunlarını kendi kültürümüz ve değer yargımızla çözmenin yolunu gösteren Dergimiz YENİSES; iç âlemimizi, özümüzü dışa vuran ve seslendiren derin bir nefestir. Türk aydının ve milletimizin her ferdinin rahatça okuyup anlayabileceği sadelikte, seviyeli ve ağırbaşlı bir dergi olmanın, gerçek aydınlarımızla halkımızın buluştuğu milli bir adres olmanın onurunu birlikte yaşamaktan çok mutluyuz. Günümüzde pek çok güzellikleri yaşıyoruz, gelecekte daha güzel şeyler yaşayacağımızı umut ediyorum. Geçici kara bulutlar üzerimizde dolaşsa da, Türk İslam Dünyasının geleceğinin daha güneşli ve aydınlık olacağına inanıyorum.

 

Okuma Yaygınlaştırılmalı

"Sanatçı, ışığı alnında ilk hisseden insandır.” Atatürk’ün bu özlü sözü sanatçının toplumdaki işlevinin de önsözüdür. Anadolu dergileri; insana, sanatçıya saygının da bir kaynağıdır. Bu dergiler, yaşarken yeterince tanınamamış gerçek yazın erlerini de tanıtmaya çalışır, onlara sahip çıkar. YENİSES Dergisi unutmaz, nice bilgeyi, sanatçıyı yeni kuşaklara tanıtır; unutturmamaya çalışır köklerimizi. Onların birikimlerini, aydınlığını günümüze ve sonraki kuşaklara taşır. Bilir ki; bir toplum, kültürünü sürekli geliştirdiği, sanatçısına, yazarına ve şairine sahip çıktığı oranda medenileşir. Özellikle gençlerimizin tarih, kültür, sanat ve fikir dergileriyle iletişimlerinin sağlanması çok önemlidir. Gençlik, gelecektir çünkü. Okuma oranının kişi başına dört dakika, tv izlenme oranının dört buçuk saat olduğu toplumumuzda, kültürel yoksulluğumuzu giderecek olanların başında dergiler gelir. Bu da daha çok insanımıza ulaşabilmekle, okumanın yaygınlaştırılmasıyla gerçekleşir. Bugüne kadar birçok plaket ve ödüller aldık. 200. sayımızı çıkarırken aldığımız en büyük ödül; dergimizin daha fazla okurlarımızın elinde okunduğunu ve istifade edildiğini görmektir. 17 yıldır hiç ara vermeden 200. sayıyı bize çıkarmayı bahşeden Yüce Allah’a sonsuz şükürler ediyorum. Desteklerini esirgemeyen siz sevgili okurlarımıza teşekkür ediyor, nice 200. sayılara hep birlikte ulaşmak temennisiyle selam ve sevgilerimi sunuyorum…

           Hasan BÖLÜK
Yenises Dergisi İmtiyaz Sahibi