HakkımızdaYENİSES; Yeni Bir Nefes!...

Şol gökleri kaldıranın,

Donatarak dolduranın,

Ol deyince olduranın,

Doksan dokuz adıyla…"İnsanlık, "Yeni Bir Dünyaya Doğru” giderken, onun yolunu aydınlatacak ışığa, duygularına tercüman olacak yeni bir çağrıya ihtiyaç vardır. İnsanımız bugün, beynini kemiren, düşüncelerini karıştıran ve gönlünü daraltan anlamsız uğultulardan bunalmış durumdadır. O kulağına hoş gelen ve iç âlemini ferahlatan yeni bir sese hasrettir. Bu hasreti giderecek olan "YENİSES” soluğu tükenmiş insanlığı harekete geçirecek derin bir nefese sahiptir.

YENİSES ne bir anlamsız çığlık, ne de sönük bir fısıltı olacak. YENİSES’te sosyal vicdanın nabzı atarken, durgun suya düşmüş bir damlanın, en uzak noktaya, en geniş halkayı yayışındaki kudreti göreceksiniz. YENİSES’te küçümsenerek ihmal edilen, ama toplumda müzmin yaralar oluşturan problemlerin irdelenip, çözümler getirildiğinde, hararetli sıcakta serinleten bir yelpazeye sahip oluşun ferahlığını duyacaksınız.

YENİSES’te kültürel zenginlikten sanat anlayışına, milli duygulardan dini değerlere, arkeolojiden aktüaliteye, ekonomiden siyasete… her türlü sosyal konuların gerek kişisel, gerekse dünya çapındaki boyutlarını aynı anda görebileceksiniz.

Ve bu YENİSES; insanları karamsarlığa düşüren uyuşturucu bir morfin değil, insanca yaşama sevincini şırınga eden bir hayat iksiri olacaktır. Dünyamıza ufuktan açılan bir pencere misali; ışık saçarak insanımızı aydınlatacak olan Dergimizin, büyük bir boşluğu dolduracağına inanıyoruz.

Dergimizi çıkarırken her türlü önyargıdan uzak, yalnızca gerçeği ortaya koyan bir tarafsızlığı, doğruluğu ve dürüstlüğü ölçü olarak benimsedik. İlkeli ve seviyeli bir hizmeti vermeyi ana düstur olarak kabul ettik.

Kısaca, bizi yayın hayatımızda, hem yukarıda saydığımız prensipler çerçevesinde tavizsiz ve kararlı, hem de her türlü olumlu görüşe yer veren geniş yelpazeli, şeffaf ve yapıcı bir çizgide bulacaksınız. Bu YENİSES’e kulak verin…!”

Yenises Dergisi Yayın Grubu